Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

3. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні ккр з дисципліни «Основи охорони праці»

Згідно з вимогами до складу, змісту та порядку розробки пакетів комплексних контрольних робіт з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін до переліку довідкової літератури включається таблиці, каталоги, довідники, які не мають методик проведення розрахунків або короткого викладу процесів і явищ.

В наявних джерелах бібліотеки університету крім суто довідкової інформації, як правило, наявні й теоретичні відомості щодо алгоритмів і методик розрахунку. В зв’язку з цим рішенням кафедри біології та екологічної безпеки передбачено запропонувати студентам користуватися:

- витягами з довідкової літератури у вигляді копій статистичних таблиць;

- копіями табличних матеріалів, необхідних для виконання окремих ККР, пов’язаних з висуненням гіпотези, плануванням статистичного експерименту і отриманням вибірок.

Вказані довідкові матеріали додаються.

  1. Список рекомендованої літератури

 1. Закони України

  1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів (чотиритомник)). – К.: Основа, 1995.

  2. Закон України “Про охорону праці”.

  3. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.93 р.

  4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 р.

  5. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. Постанова Верховної Ради України від 24.02.94 р.

2. Основні державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП)

  1. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). – К.: Основа, 1995.

  2. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.

  3. ДНАОП 0.00-4.03-01 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

  4. ДНАОП 0.00-4.12.99 Типове положення про навчання з питань охорони праці.

  5. ДНАОП 0.00-8.05-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.

 1. Основні державні стандарти України (ДСТУ), міждержавні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ), санітарні та будівельні норми і правила

  1. ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

  2. ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження.

  3. ГОСТ ССБТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

  4. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

  5. ГОСТ ССБТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

  6. ДСан ПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ.

  7. ДСН 3.3.6-037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

  8. ДСН 3.3.6-039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

  9. ДСН 3.3.6-042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

2.10. СН и П- ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение.

2.11. СН и П 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

2.12. ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд.

 1. Підручники, навчальні посібники та науково-методична література

  1. Геврик Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.: Ельта, Ніка-центр, 2003. – 280 с.

  2. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці. – К.: Знання, 2008. – 302 с.

  3. Графкина М.Б. Охрана труда в непроизводительной сфере / М.Б. Графкина. – М., 2009. – 320 с.

  4. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

  5. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навчальний посібник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2001. – 176 с.

  6. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

  7. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2001. – 339 с.

  8. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К.: Наука, 1997. – 464 с.

Завідувач кафедри

біології та екологічної безпеки, д.б.н. Л.І. Григор’єва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.