Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Список рекомендованої літератури

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

3. Закон України «Про пожежну безпеку».

4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

6. Кодекс законів про працю України .

7. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2004. – 496с.

Практичне заняття № 2

Тема заняття. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (2 години).

Мета заняття: ознайомитись з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», методикою та послідовністю розслідування нещасних випадків, переліком та змістом актів розслідування.

На початку заняття передбачається обговорення таких питань:

– порядок розслідування нещасних випадків, повідомлення про нещасні випадки їх розслідування та облік;

– спеціальне розслідування;

– розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь;

– розслідування і облік аварій.

Далі студенти знайомляться з методикою розслідування нещасних випадків, маючи на увазі, що метою розслідування нещасних випадків є:

– з’ясування умов, обставин та причин, які призвели до виникнення небезпечної чи аварійної ситуації на виробництві;

– визначення причин, які призвели до нещасного випадку;

– визначення кола винних осіб і склад вини кожної;

– розробка заходів щодо запобігання аналогічним випадкам.

При цьому слід підкреслити, що розслідування мають вестися в такій послідовності:

– огляд місця пригоди, його фотографування, складання схеми та ескізів;

– опитування потерпілих, свідків, посадових осіб;

– вивчення технічної документації;

– технічна експертиза і слідчий експеримент;

– медична експертиза;

– складання акту і, у разі необхідності, висновку технічного інспектора.

Надалі передбачається ознайомлення з переліком та змістом актів розслідування, що складаються за відповідними формами (форми Н-1... Н-10, П-1...П-6, А-1, А-2).

На завершенні заняття заповнюється акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1, який складається, коли працівник втратив працездатність на один день і більше або виникла необхідність перевести його на іншу, легшу роботу терміном не менш як на один день.

Зразки актів розслідування за відповідними формами в необхідній кількості зберігаються на кафедрі біології та екологічної безпеки, а також приведено наприкінці даної частини методичного забезпечення практичних занять.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.