Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Тема 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (2 години).

Передбачається обговорення таких питань:

– розслідування та облік нещасних випадків;

– спеціальне розслідування;

– розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь;

– розслідування і облік аварій.

На завершення заняття передбачається ознайомлення з переліком та змістом актів розслідування, що складаються за відповідними формами (форми Н-1...Н-10, П-1...П-6, А-1, А-2).

Всі необхідні матеріали наведені в [1.9] та [2,3,6] списку основних джерел (див. Карту інформаційного забезпечення).

Зразки актів розслідування за відповідними формами в необхідній кількості зберігаються на кафедрі біології та екологічної безпеки.

Тема 3. Освітлення виробничих приміщень (2 години)

Передбачається вивчення основних вимог до природного та штучного освітлення і принципів їх розрахунку. Надалі студентами виконуються розрахунки системи природного (штучного) освітлення, що завершуються і оформлюються в межах годин, відведених на самостійну роботу. Варіанти вихідних даних компонуються викладачем або пропонуються студентом. Усі необхідні методичні та довідкові матеріали наведено в [2, 5, 6] списку основних джерел.

Тема 4. Вентиляційний режим виробничих приміщень (2 години).

Під час заняття вивчаються принципові схеми систем природної та штучної вентиляції, а також методи розрахунку систем штучної вентиляції.

Студенти виконують розрахунок загально-обмінноі припливно-витяжної системи вентиляції з метою визначення її необхідної повітропродуктивності. Всі необхідні пояснення, а також варіанти розрахунків та довідкові матеріали наведено у Методичному забезпеченні практичних занять з курсу.

Тема 5. Методи та прилади для визначення параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях (2 години).

У вступній частині заняття викладач знайомить студентів з існуючими методами визначення параметрів стану вологого повітря, роблячи акцент на психрометричний метод як найбільш розповсюджений при оцінці параметрів мікроклімату у виробничих умовах. Скориставшись аспіраційним психрометром Ассмана, студенти виконують виміри температури повітря в навчальній аудиторії за сухим та вологим термометрами, за допомогою психрометричних таблиць (психрометричної формули або діаграми d-I вологого повітря) визначають відносну волость повітря, а далі роблять висновок щодо відповідності параметрів повітряного середовища в аудиторії нормативним вимогам для даної категорії робіт.

Тема 6. Оцінка освітлення в навчальній аудиторії (2 години).

За допомогою викладача студенти знайомляться з приладами для вимірювання освітленості у виробничих приміщеннях, зокрема, люксметром Ю-116. Надалі виконують декілька вимірів освітленості на робочих столах навчальної аудиторії в напрямку її повздовжньої та поперечної осей. Виміривши зовнішню освітленість (на незатіненій дільниці за межами будівлі), студенти визначають коефіцієнт природного освітлення та його відповідність нормативним вимогам для даної категорії зорової роботи. Прилади та необхідні методичні матеріали зберігаються на кафедрі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.