Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Комплексна контрольна робота № 23 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Що являє собою дисципліна “Основи охорони праці”, яка її мета та завдання? З яких розділів вона складається?

 2. Сформулюйте основні положення законодавства в галузі гігієни праці.

 3. Схарактеризуйте штучну вентиляцію: внаслідок чого вона здійснюється, на які види підрозділяється, як організовується, які її переваги та недоліки?

 4. Які є види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань?

 5. Які вимоги щодо електробезпеки приміщень з використанням персональних комп’ютерів і відеодисплейних терміналів?

Комплексна контрольна робота № 24 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці?

 2. В чому полягають фізіологічні особливості різних видів діяльності?

 3. Перелічіть основні вимоги до систем вентиляції? Надайте класифікацію систем вентиляції за характерними ознаками.

 4. Які гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму, що проходить через тіло людини?

 5. Що таке горіння, які його види? Перелічіть різновидності горіння та дайте їх визначення.

Комплексна контрольна робота № 25

з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Перелічіть основні положення Закону України “Про охорону праці”.

 2. Для чого необхідна та як здійснюється гігієнічна класифікація праці?

 3. Що таке кондиціонування повітря та яким чином воно здійснюється?

 4. Як здійснюється нормування природного та штучного освітлення виробничих приміщень та робочих місць?

 5. В чому полягає небезпека при замиканні на землю в електроустановках?

Комплексна контрольна робота № 26

з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Які основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

 2. За допомогою яких заходів здійснюється нормалізація параметрів мікроклімату?

 3. Дайте визначення та поясніть основні світлотехнічні поняття та одиниці?

 4. В чому полягають особливості впливу іонізуючого випромінювання на організм людини?

 5. Як здійснюється надання першої допомоги при ураження електричним струмом?

Комплексна контрольна робота № 27 з дисципліни „Основи охорони праці”

1. Які гарантії надані в законодавчому порядку щодо прав громадян на охорону праці?

2. Як поділяються шкідливі речовини за характером впливу на організм людини?

3. Перелічіть основні вимоги до виробничого освітлення.

4. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом?

5. Схарактеризуйте вуглекислотні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

Комплексна контрольна робота № 28 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на виробництві?

 2. Які методи використовуються для розрахунку штучного освітлення? Поясніть зміст основних розрахункових формул.

 3. Які параметри слугують для характеристики вібрації та на які види вона підрозділяється? В чому особливість дії вібрації на організм людини?

 4. Що таке напруга доторкання та напруга кроку? Від яких чинників вони залежать?

 5. Перелічіть заходи та засоби щодо запобігання утворення горючого середовища.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.