Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

4.2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних та контрольних робіт для студентів

Метою виконання індивідуальних і контрольних робіт є засвоєння матеріалу дисципліни, що передбачає виконання студентами-денниками індивідуальних робіт (самостійної та розрахункової), студентами-заочниками двох контрольних робіт. Роботи виконуютсья позааудиторно – у час самостійної роботи студента.

Для виконання індивідуальних (контрольних) робіт студент узгоджує свій варіант з викладачем.

Оформлення роботи здійснюється у друкованому вигляді. Повинно містити:

 1. титульний аркуш;

 2. план індивідуальної (контрольної) роботи;

 3. основний виклад роботи;

 4. висновки;

 5. список використаних джерел.

При виконанні індивідуальних та контрольних робіт дозволяється використовувати конспект, підручник та додаткову (учбово-методичну та нормативну) літературу. При необхідності студент може проконсультуватися із викладачем, якщо має ускладнення із завданнями, які неможливо усунути за допомогою використання підручників та посібників. Консультації надаються відповідно до розкладу консультацій викладача.

Оцінка виконаних робіт здійснюється відповідно до критеріїв:

 1. повнота виконання завдань;

 2. правильність розрахунків;

 3. наявність обгрунтувань та пояснень, повнота наведення розрахунків;

 4. послідовність виконання розрахунків;

 5. акуратність виконання;

 6. дотримання правил математичних записів;

 7. своєчасність здачі роботи.

Нижче наводиться зразки титулок для оформлення самостійної (контрольної) роботи для студентів денної та заочної форм навчання (перепідготовка) за спеціальністю «».

Зразок титулки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Кафедра біології та

екобезпеки

Контрольна робота № 1 (№ 2)

з дисципліни „Основи охорони праці”

для студентів заочної форми навчання

за спеціальністю «»

Варіант № …

Викона...: студент (ка) .................... групи заочної форми

навчання зі спеціальності «»

. ..................................................................

Керівник:

к.т.н., доц. ...................... Ю.Г. Щербак

Миколаїв-2012

Зразок титулки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Кафедра біології та

екобезпеки

Самостійна робота № 1

з дисципліни „Основи охорони праці”

для студентів денної форми навчання

за спеціальністю «»

Варіант № …

Викона...: студент (ка) .................... групи денної форми

навчання зі спеціальності «»

. .................................................................

Керівник:

к.т.н., доц. ..................... Ю.Г. Щербак

Миколаїв-2012

Зразок титулки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Кафедра біології та

екобезпеки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.