Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Література

1. СНиП - ІІ - 4- 79 Естественное и искусственное освещение.

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2000. – 320 с.

3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони раці. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

Практичне заняття № 7

Тема заняття. Дослідження швидкодії оператора за допомогою таблиць Платонова (2 години).

Мета заняття: оволодіти методикою дослідження ефективності роботи оператора при обробці оперативної інформації за допомогою таблиць Платонова.

7.1. Загальні відомості

З даною частиною практичного заняття студенти можуть познайомитись при підготовці до заняття, скориставшись електронним варіантом методичного забезпечення практичних занять з курсу «Основи охорони праці», що знаходяться в університетській мережі.

В процесі трудової діяльності оператор в системі “людина-машина-середовище” отримує від машини або виробничого середовища інформацію, на яку він повинен відповісти певними діями. Інформація може бути надана у вигляді звукових, світлових та інших формалізованих сигналів або в результаті безпосереднього спостереження за робочими органами машини.

Один із основних показників надійності роботи оператора – це час його реакції або швидкість передачі інформації від органів контролю на органи управління технічним засобом або технологічним процесом. Особи із недостатньо швидкою реакцією створюють більше аварійних ситуацій, часто не можуть швидко та безпечно виконати окремі види робіт.

У формуванні швидкодії основна роль належить оперативній пам'яті, можливості переключатися, об'єму і концентрації уваги, у зв'язку з чим доцільним є використання спеціальних методик, що дають змогу здобути кількісну оцінку наведених психофізичних процесів.

Одною з ефективних методик є використання так званих таблиць Платонова. За величиною проміжку часу, витраченого на виконання завдання, роблять висновок про швидкість переключення уваги.

Зовнішній вигляд таблиць Платонова наведено на рис. 7.1. Зазвичай вони виконуються виконуються у вигляді набору червоно-чорних чисел на рис. 4.1 червоні числа умовно виділені підкреслюванням). Таблиці мають координатні позначки (за принципом шахової дошки). Робота студентів з таблицями пов'язана з відшуком червоних чисел у висхідному порядку, а чорних у низхідному. Можливі різні варіанти проведення тестування за допомогою таблиць Платонова.

При дослідженні використовуються: червоно-чорні таблиці Платонова, секундомір, а також пристрої, за допомогою яких в процесі проведення дослідження можливо визначити перешкодостійкість оператора до поміх різного типу магнітофон із записами певних поміх, звукогенератор, працюючий вентилятор і т. ін.).

1

19

8

9

24

20

15

6

2

23

4

5

12

1

24

13

3

6

14

18

12

22

2

11

4

9

22

11

2

21

8

3

5

3

2

7

16

23

19

16

6

17

13

1

21

5

10

25

7

12

15

10

18

20

4

14

а

b

с

d

е

f

g

Рис. 7.1. Приклад виконання таблиці Платонова

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.