Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Лекція 4 Зміст лекції

Тема 9. Виробничий шум, ультра- та інфразвук й виробнича вібрація.

9.1. Фізичні характеристики звукового поля, нормування та вимірювання рівнів шуму; вплив шуму на організм людини.

9.2. Ультразвук та інфразвук.

9.3. Фізичні характеристики вібрації, нормування та вимірювання рівнів вібрації; вплив вібрації на організм людини.

Тема 10. Електромагнітні поля та випромінювання різної фізичної природи та частотних діапазонів. Іонізуюче випромінювання.

10.1. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону.

10.2. Випромінювання оптичного діапазону.

10.3. Іонізуюче випромінювання.

Лекція 5 Зміст лекції

Тема 11. Загальні вимоги безпеки праці.

11.1. Безпечність праці в системі «людина-машина-середовище» .

11.2. Загальні вимоги безпеки до виробничого (технологічного) обладнання та процесів.

11.3. Вимоги безпеки під час роботи транспорту.

11.4. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

11.5. Безпечна експлуатація трубопроводів і посудин, які працюють під тиском.

Лекція 6 Зміст лекції

Тема 12. Електробезпека.

12.1. Загальні питання електробезпеки та дія електричного струму на організм людини.

12.2. Види електротравм та чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

12.3. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

12.4. Основні причини електротравм та умови ураження людини електричним струмом.

12.5. Безпечна експлуатація електроустановок.

12.6. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Лекція 7 Зміст лекції

Тема 13. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.

13.1. Горіння та показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

13.2. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю та класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень та зон.

13.3. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту.

13.4. Пожежна сигналізація та способи і засоби пожежогасіння.

13.5. Вивчення правил пожежної безпеки та дії персоналу при виникненні пожежі.

Практичні заняття

Групові (практичні заняття) проводяться частково у вигляді семінарських занять, а частково у вигляді традиційних практичних занять, на яких студенти за допомогою викладача опановують принципи та методики виконання розрахункових робіт з подальшою їх реалізацією при виконанні розрахункових завдань, що передбачаються у якості одного з розділів самостійної роботи. Заняття за темами 5 – 7 за змістом і методикою їх проведення відповідають лабораторно-практичним заняттям.

Передбачаються такі теми практичних занять:

Тема 1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці (2 години).

Передбачається обговорення загальних законів України, а також спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці, а саме:

– Закон України „Про охорону праці” [1.1];

– Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя” [1.6];

– Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасному випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” [1.7];

– Закон України „Про пожежну безпеку” [1.4];

– основні державні нормативні акти про охорону праці (НПАОП), міждержавні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ), санітарні та будівельні норми і правила.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.