Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

3.2. Теми практичних (семінарських) занять

Групові (практичні заняття) проводяться частково у вигляді семінарських занять, а частково у вигляді традиційних практичних занять, на яких студенти за допомогою викладача опановують принципи та методики виконання розрахункових робіт з подальшою їх реалізацією при виконанні розрахункових завдань, що передбачаються у якості одного з розділів самостійної роботи. Заняття за темами 5 – 7 за змістом і методикою їх проведення відповідають лабораторно-практичним заняттям.

Передбачаються такі теми практичних занять:

Тема 1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці (2 години).

Передбачається обговорення загальних законів України, а також спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці, а саме:

– Закон України „Про охорону праці” [1.1];

– Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя” [1.6];

– Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасному випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” [1.7];

– Закон України „Про пожежну безпеку” [1.4];

– основні державні нормативні акти про охорону праці (НПАОП), міждержавні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ), санітарні та будівельні норми і правила.

Тема 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (2 години).

Передбачається обговорення таких питань:

– розслідування та облік нещасних випадків;

– спеціальне розслідування;

– розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь;

– розслідування і облік аварій.

На завершення заняття передбачається ознайомлення з переліком та змістом актів розслідування, що складаються за відповідними формами (форми Н-1...Н-10, П-1...П-6, А-1, А-2).

Всі необхідні матеріали наведені в [1.9] та [2,3,6] списку основних джерел (див. Карту інформаційного забезпечення).

Зразки актів розслідування за відповідними формами в необхідній кількості зберігаються на кафедрі біології та екологічної безпеки.

Тема 3. Освітлення виробничих приміщень (2 години)

Передбачається вивчення основних вимог до природного та штучного освітлення і принципів їх розрахунку. Надалі студентами виконуються розрахунки системи природного (штучного) освітлення, що завершуються і оформлюються в межах годин, відведених на самостійну роботу. Варіанти вихідних даних компонуються викладачем або пропонуються студентом. Усі необхідні методичні та довідкові матеріали наведено в [2, 5, 6] списку основних джерел.

Тема 4. Вентиляційний режим виробничих приміщень (2 години).

Під час заняття вивчаються принципові схеми систем природної та штучної вентиляції, а також методи розрахунку систем штучної вентиляції.

Студенти виконують розрахунок загально-обмінноі припливно-витяжної системи вентиляції з метою визначення її необхідної повітропродуктивності. Всі необхідні пояснення, а також варіанти розрахунків та довідкові матеріали наведено у Методичному забезпеченні практичних занять з курсу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.