Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 30 Злочини проти довкілля

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти довкілля.

 2. Відмежування злочинів проти довкілля від злочинів про­ти власності.

 3. Такси, за якими обчислюється шкода від незаконної поруб­ки лісу, незаконного полювання, а також незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

 4. Аналіз юридичного складу злочину «порушення правил екологічної безпеки».

5. Порушення правил охорони надр: аналіз юридичних складів злочину.

6. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду: аналіз юридичних складів злочину, відмежування цього злочи­ ну від знищення або пошкодження лісових масивів.

ЗАДАЧІ:

1. Не маючи коштів на придбання матеріалу для завершення будівництва сараю, Арендар у вересні зрубав у лісі, що належав колективному сільськогосподарському підприємству, десять десятирічних сосон.

Під кінець будівництва з’ясувалося, що будматеріалу все-таки не вистачає. У жовтні Арендар у тому самому лісі зрубав ще п’ять сосон. При перевезенні їх до свого обійстя він був за­триманий.

Дайте кримінально-правову оцінку дій Арендаря.

 1. Кумилко в останній декаді грудня зрубав у лісі на тери­торії заповідника три п’ятирічні ялини, одну з яких залишив у себе, а дві намагався продати. При затриманні він у всьому зізнався, але заперечував свою обізнаність щодо того, що ліс був заповідний.

 2. Для розпалювання багаття туристи Кизяк, Онипчук та Дущенко зрубали в лісопарку три сухі сосни. За власною

455

ініціативою Кизяк зрубав ще й десятирічну ялину. Місяць тому за незаконну порубку чагарників він був підданий адміністра­тивному стягненню за ст. 65 КАП.

Дайте кримінально-правову характеристику дій цих осіб.

Варіант 1. Кизяка підмовив зрубати ялину Дущенко.

Варіант 2. Події відбувалися на території заповідника.

4. Ануфієв і Саприка в ніч на 22 грудня зрубали ялину біля міського готелю, яку віднесли в дім до Саприки. Спричинена міському господарству шкода з урахуванням коефіцієнта 2,0 дорівнювала 5,3 тис. грн. Вони були засуджені за ч. 2 ст. 185 КК України. У принесеному на вирок суду поданні до апеляційно­ го суду прокурор поставив питання про неправильність квалі­ фікації дій засуджених за ч. 2 ст. 185 і в той же час про відсутність у їхніх діях складу злочину, передбаченого ст. 246 КК України, у зв’язку з чим просив закрити провадження у справі.

Чи правильний висновок прокурора?

 1. Працюючи лісником, Айбушев задовольнив прохання Масаутова дозволити йому рубку лісу без лісорубного білета. Масаутов бензопилою спиляв 19 сосен, давши за це Айбушеву 3 тис. грн. Шкода від порубки склала 20 тис. грн.

 2. Уночі Шаповал викопав у саду сільськогосподарського кооперативу вісім дворічних яблунь і посадив їх у себе на го­роді. За день до нового року він у міській лісопарковій зоні зру­бав три ялини, з яких дві продав, а одну залишив у себе.

 3. Цвірко в міському лісі спиляв дуба діаметром 41 см, сто­вбур якого розпиляв на частини і намагався відвезти додому, але був затриманий.

 4. Напередодні Нового року Хутряний та Очкуренко вирі­шили збагатитися за рахунок продажу ялинок. Домовившись з власником вантажного автомобіля Чухонцевим, якому пообіця­ли заплатити 20 відсотків від суми виторгу, вони поїхали до дер­жавного лісу, де зрубали 115 ялинок. Чухонцев участі в цьому не брав. При в’їзді до міста його автомобіль був затриманий.

Варіант. Ялинки були зрубані на території заповідника.

456

9. Лісотехнік Дудник та лісничий Шуменко незаконно дозво­ лили Дмитруку заготівлю лісоматеріалів. Після того, як Дмит- рук спиляв і відвіз додому десять сосон, вони розпили «могорич». При цьому Дмитрук передав по 1 тис. грн. Шуменку та Дудни­ ку «на знак подяки». Десять місяців тому Дмитрук притягався до кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу.

 1. Марченко й Пікуль на човні з підвісним мотором під’їха­ли до острова «Березова грива», де помітили лося, що стояв у воді. Вони почали його переслідувати. Коли лось знесилів, на­кинули на нього петлю і човном підтягли до берега, де сокирою відрубали й забрали задню частину лося, а решту залишили.

 2. Фільченко й Гуменний на автомобілі «Москвич-407», що належав останньому, приїхали до лісу і, не маючи відповідного дозволу, з мисливської рушниці Фільченка вбили лося, м’ясо якого поділили між собою і автомобілем відвезли додому.

 3. Бердник, Чурін і Ханюк трактором поїхали на полюван­ня. Виявивши сліди козуль, Чурін і Ханюк зробили на узліссі засаду, а Бердник трактором заїхав з іншого боку і погнав ко­зуль у бік засади. Було підстрелено три козулі.

 4. Не маючи ліцензії на відстріл, Бишевський під час полю­вання у жовтні застрелив козулю і дикого кабана, туші яких на своєму автомобілі відвіз додому.

Варіант. Відстріл кабана мав місце на території природно-заповідного фонду.

 1. Танчук з допомогою сіток уполював шість дроф, а також одного стерха. До цієї справи він залучив свого 14-річного сина.

 2. Арагвін, Деркач і Петрухно на автомобілі останнього по­лювали на зайців «з-під фар» у жовтні. Вони забили п’ять зайців.

 3. За полювання без дозволу Сиволоба було оштрафовано. Через якийсь час він проник на територію заповідника і нама­гався застрелити лося, але промахнувся. У заповіднику Сиво-лоб натрапив на лисицю, яка спіймалася в пастку, поставлену науковими співробітниками заповідника, й забрав її собі.

457

 1. Лісничий Супоненко, не маючи відповідного дозволу, застрелив на закріпленій за ним території трьох лосів. М’ясо він використав для споживання, а шкури вичинив і продав.

 2. Дворченко та Вернидуб домовилися, що перший застре­лить лося і відразу ж дасть телеграму, щоб Вернидуб їхав за м’я­сом. Дворченко в заборонений час без ліцензії на території за­повідника застрелив лося і дав Вернидубу телеграму зумовле­ного змісту. Коли туша лося була завантажена у вантажний автомобіль, що належав Вернидубу, Дворченко і Вернидуб були затримані охороною заповідника.

 3. Гуськов без належного дозволу відловив сім річкових бобрів.

Дайте кримінально-правову оцінку дій Гуськова. Варіант. Раніше Гуськов був судимий за ч. 2 ст. 162 КК Ук­раїни 1960 р.

20. 8 вересня Бойко і Сметанкін на металевому човні Бойка «Ока» виїхали до акваторії однієї із заток Азовського моря і поставили 12 жаберних капронових сіток 18 м завдовжки кож­ на, не маючи на це дозволу. Через день вони поїхали вибирати сітки, але були затримані працівниками міліції. У сітки потра­ пила риба цінних порід: 162 лящі загальною масою 74 кг і 9 су­ даків загальною масою 3 кг.

Варіант. Раніше Бойко був судимий за ч. 1 ст. 248, а Сме-танкін — за ч. 1 ст. 249 КК України.

 1. 28 березня, 1 і 14 квітня Нікулін без дозволу ставив у дельті ріки риболовні снасті, спеціально пристосовані для ви­лову риби цінних порід, але безрезультатно. 26 квітня він знов поставив снасті та виловив десять ікряних севрюг.

 2. Петренко під час відпустки приїхав до свого знайомого Барсенка, що проживав на березі лиману. Уночі Петренко виїжд­жав на лиман і займався ловом риби сіткою, використовуючи змайстрованого ним човна. Впійману рибу він відвозив мото­циклом Барсенка до господарства останнього, де засолював її в бочках, які надавав господар. Усього він упіймав і засолив 440 кг риби цінних порід.

458

23. Головний інженер цукрового заводу Броварник у період сезонного ремонту заводу не забезпечив підготовку до роботи оборотного водопостачання, внаслідок чого на день пуску заво­ ду останнє не працювало, вода зі ставка-охолоджувача на ви­ робництво не надходила, накопичуючись у ставку. Значний об­ сяг суміші барометричної і холодної води призвів до розкладу мікрофлори. Вода набула неприємного запаху й за розпоряджен­ ням Броварника була злита в річку. У зв’язку з тим, що система оборотного водопостачання була розімкнена, всі умовно чисті води скидались у річку в кількості 16 тис. м3 замість проектної кількості 546 м3 на добу. Усе це спричинило масову загибель риби в річці, чим було заподіяно шкоду рибному господарству в розмірі 307 тис. грн. Аналіз води показав, що вона забруднена, каламутна, з білуватим забарвленням, смердючим запахом. У воді виявлено сапонін (3,64 м/г на літр води при нормі 0,2 м/г), концентрація кисню менша за норму в три рази.

Дайте кримінально-правову характеристику поведінки Бро­варника.

 1. Заступник начальника цеху науково-дослідної установи Разін відповідав і за експлуатацію котельної. За її газо-мазутне господарство відповідальним був Корміліцин. При переведенні котельної на мазутне паливо Разін і Корміліцин не вжили необ­хідних заходів перестороги, допустили злив великої кількості водно-мазутної суміші на землю. Суміш через міський водо­стічний колектор потрапила в річку й озеро: виникла загроза рибним запасам. Внаслідок вживання отруєної риби одна лю­дина захворіла.

 2. Директор шпалового заводу Соковенко, знаючи про не­справність очисної системи, дав вказівку спускати в річку нео-чищені води. Було спущено 500 м3 води, яка містила триазот, сланцеві мастила, фенол та інші отруйні речовини. Це спричи­нило масову загибель риби.

 3. Шофер підприємства Юрчук, перевозячи аміачну воду, ви­рішив використати її для риболовлі. Він вилив 200 л цієї води у річку, після чого почав підсакою виловлювати рибу, що спливала.

27. Під час зливу дизельного палива на бункерувальник дру­ гий помічник капітана танкера Бармашов на порушення Стату- 459

ту служби на суднах морського флоту і Настанови щодо запобі­гання забрудненню моря з суден не перевірив правильність зак­риття зливних клапанів і наявність заглушок у шпігатах на ван­тажній палубі, в результаті чого паливо вилилося за борт. Шко­да внаслідок забруднення акваторії порту склала 210 тис. грн.

28. Завод скидав в осушувальні канали зеленої зони міста і у водозливний канал неочищені стічні води з вмістом відходів нафтопродуктів та інших шкідливих речовин у розмірах, що значно перевищували гранично допустимі концентрації. При розслідуванні порушеної за цими фактами кримінальної спра­ ви було встановлено, що головний енергетик заводу Восковчук не виконував покладених на нього обов’язків з контролю за са­ нітарно-технічним станом рідких промислових відходів, внаслі­ док чого і мало місце забруднення осушувальних каналів. Че­ рез фільтрацію вод у зеленій зоні виникла небезпека забруднен­ ня підземних вод і загроза завдання шкоди здоров’ю людей, а також пошкодження об’єктів рослинного світу. Восковчук не здійснював належного контролю за експлуатацією очисних спо­ руд і не вжив заходів щодо припинення скидання неочищених вод у водозливний канал, здійснюваного з дозволу начальника цеху Онищука, що також могло спричинити шкоду здоров’ю людей і пошкодження об’єктів рослинного світу.

Дайте кримінально-правову оцінку дій вказаних осіб.

 1. На заводі через пошкодження резервуара з аміаком вели­ка кількість останнього потрапила в повітря, внаслідок чого 40 чоловік отруїлися. Пошкодження резервуара було спричи­нено змінами у проекті його будівництва, які вніс начальник будівельного управління Сергійчук. Зміни полягали в тому, що замість залізобетонної монолітної плити під резервуаром 700 мм завтовшки її зробили 400 мм завтовшки, в результаті чого в про­цесі експлуатації плита прогнулася. Ще одна зміна: огороджен­ня навколо агрегату не було з’єднано з фундаментом загальним каркасом, що також сприяло аварії.

 2. За розпорядженням начальника цеху мідеплавильного комбінату Коробенка в річку було скинуто 1,5 т шкідливих відходів з відстійника, оскільки два агрегати вийшли з ладу й очисні споруди не в змозі були переробляти відходи. Загинуло близько 2 т риби.

460

Варіант. Риба й раніше була непридатною до вживання, ос­кільки була отруєна шкідливим відходами іншого цеху заводу, вказівку про скид яких у річку давав начальник цеху Рюмін. Останній пояснив, що прагнув не зупиняти роботу цеху.

 1. У фермера Старищева три корови захворіли на сибірку. Він їх продав на базарі іншим фермерам. Після цього в госпо­дарствах останніх мало місце захворювання тварин на сибірку.

 2. Устенко, Шмуров та Турій вирушили в турпохід. Зано­чувавши на території заповідника, вони запалили вогнище з су­хих гілок, яке підтримували за рахунок зрубаних ними кількох невеликих дерев — сосон, ялинок, березок і дубків. Зранку Ус-тенко, виконуючи доручення товаришів перед продовженням походу загасити тліюче вугілля, неналежно поставився до цьо­го. Кілька вуглинок, які залишилися непогашеними, розгоріли­ся, спричинивши пожежу, внаслідок якої вогнем було знищено близько 30 га заповідного лісу.

 3. Шпак разом зі своїм 14-літнім сином Іваном виловив у річці 30 рибин цінних порід, не маючи на це дозволу.

Варіант. Вилов риби здійснювався у спеціально пристосо­ваній водоймі рибзаводу.

461

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.