Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Тема 23. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Неповнолітні та малолітні як особливі суб’єкти охоронних кримінально-правових відносин. Види заходів кримінально-правового впливу, що можуть бути застосовані до неповноліт­нього та малолітнього за КК України.

Примусові заходи виховного характеру, що застосовуються до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати криміналь­на відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння.

Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідаль­ності. Підстави звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів вихов­ного характеру. Особливості звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх. Особливості застосування до неповнолітніх окремих видів по­карань (штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, поз­бавлення волі на певний строк).

Призначення покарання неповнолітнім. Додаткові правові орієнтири, які враховує суд при призначенні покарання неповно-19

літньому. Межі остаточного покарання, яке може бути призна­чене неповнолітньому за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків.

Звільнення неповнолітнього від покарання та його відбуван­ня. Особливості звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням, звільнення від покарання із зас­тосуванням примусових заходів виховного характеру, звільнен­ня від покарання у зв’язку із закінченням строків давності, умов­но-дострокове звільнення від відбування покарання.

Особливості погашення і зняття судимості в осіб, які вчини­ли злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку.

Тема 24. Основні питання Загальної частини криміналь­ного права іноземних держав

Загальна характеристика кримінального права іноземних держав. Основні кримінально-правові сім’ї.

Джерела кримінального права іноземних держав. Кримінальні кодекси та інші джерела кримінального права держав, правові системи яких входять до континентальної сім’ї права (Франція, Німеччина, держави СНД та ін.). Судовий прецедент як джерело англійського кримінального права. Особливості джерел кримі­нального права США, окремих держав Азії та Африки.

Основні інститути, що стосуються злочину, за кримінальним правом іноземних держав (Франції, Німеччина, Російської Фе­дерації, Англії, США та ін.). Визначення поняття злочину (зло­чинного діяння) та класифікація злочинів (злочинних діянь). Вина як суб’єктивна умова кримінальної відповідальності. Мінімальний вік кримінальної відповідальності. Осудність, об­межена (зменшена) осудність та неосудність. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність. Особливості відпо­відальності за незакінчений злочин та за співучасть у злочині.

Основні інститути кримінального права іноземних держав, що стосуються покарання та інших заходів кримінально-право­вого впливу. Види покарань за кримінальним правом окремих держав. Особливості призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Заходи безпеки, що не є пока­ранням.

Розвиток науки кримінального права в іноземних державах. Основні напрями (школи) у науці кримінального права (про-20

світницько-гуманістична, класична, антропологічна, соціоло­гічна). Сучасні кримінально-правові теорії (неокласицизм, фінальна теорія, школа соціального захисту, новий соціальний захист тощо).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.