Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 7 Кримінальна відповідальність і склад злочину

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

 1. Поняття кримінальної відповідальності.

 2. Підстави кримінальної відповідальності.

 3. Види кримінальної відповідальності.

 4. Поняття і значення складу злочину.

 5. Співвідношення понять «злочин» і «склад злочину».

 6. Елементи та ознаки складу злочину.

 7. Постійні, бланкетні та оціночні ознаки складу злочину.

 8. Види складів злочинів.

ЗАДАЧІ:

 1. Визначте елементи та ознаки трьох окремих складів зло­чинів, передбачених розділом ІІ Особливої частини КК.

 2. Наведіть по три статті КК, в яких передбачена відпові­дальність за злочин з основним складом, склади злочинів за пом’якшуючих, обтяжуючих і особливо обтяжуючих обставин.

 3. Які зі складів злочинів, передбачених розділами ІV і V Особливої частини КК, є простими і які складними?

 4. Які зі складів злочинів, передбачених розділами ІІ—V Особливої частини КК, є складними, зокрема:

а) посягають на два об’єкти;

б) складаються з двох дій;

в) мають два наслідки і більше;

г) мають дві форми вини?

 1. Відшукайте у розділах ІІ та XV Особливої частини КК кілька так званих складених складів злочинів.

 2. Які зі складів злочинів, передбачених розділами VІІ та X Особливої частини КК, є альтернативними за способом дії?

191

7. Парамонова протягом шести років не сплачувала квартир­ ної плати, заборгувавши за цей час суму, що перевищує 800 нео­ податковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи є дії Парамонової злочином?

8. Крамаренко, від’їжджаючи до Криму відпочивати, попро­ сила свою сусідку Єрохіну, щоб та взяла на зберігання найбільш цінні речі на період її відсутності (відеомагнітофон, золоті при­ краси, облігації тощо). Єрохіна погодилась, але згодом усі речі, які їй залишила на зберігання Крамаренко, продала. Коли Кра­ маренко повернулася з відпочинку і прийшла до Єрохіної за­ брати свої речі, та їй сказала, що ніяких речей від неї на збері­ гання не брала.

Чи є в діях Єрохіної ознаки злочину проти власності?

9. У січні 2001 р. Колесов створив приватне підприємство, що було зареєстроване у встановленому законом порядку. З лис­ топада 2001 р. створене ним підприємство почало займатися виготовленням горілчаних виробів та торгівлею ними, а також торгівлею тютюновими виробами без отримання ліцензії на ці види діяльності.

Ознайомтеся зі статтями 202, 203 і 204 КК. Чи є в діях Колесова ознаки передбачених цими статтями злочинів?

10. При звільненні 2 липня 2002 р. з місць позбавлення волі Разживіна, щодо якого постановою судді місцевого суду за місце­ знаходженням кримінально-виконавчої установи був установле­ ний адміністративний нагляд, йому було оголошено, що він має прибути до місця проживання і стати на облік в РУ ГУ МВС не пізніше 5 липня. Разживін з’явився до РУ ГУ МВС для постанов­ ки на облік лише 9 липня, пояснивши, що рейси автобусів було скасовано внаслідок відсутності пального, а він про це не знав. Місцевим судом Разживіна було засуджено за ст. 395 КК України.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

11. Романова, працюючи директором комунального підприє­ мства, фіктивно оформила на роботу сторожем Гаврилюка і че­ рез його дружину одержувала нараховану йому заробітну пла­ ту, використовуючи гроші на купівлю устаткування для вироб-

192

ництва. Всього за період з січня 2001 р. до липня 2002 р. Рома­нова незаконно одержала 5 тис. 200 грн. Суд кваліфікував дії Романової як зловживання службовим становищем із заподіян­ням істотної шкоди державним інтересам.

Ознайомтеся зі статтями 191 і 364 КК.

Чи правильно дано оцінку діям Романової?

12. Семенцов, працюючи начальником управління капіталь­ ного будівництва виробничого об’єднання, шляхом зловживан­ ня службовим становищем привласнив у грудні 2001 р. 1,43 м3 лісоматеріалів вартістю 180 грн., а в січні 2002 р. — 150 листів шиферу вартістю 1650 грн.

Чи є дії Семенцова кримінально караними?

13. Нестеров взяв у пункті прокату товариства з обмеженою відповідальністю «Еней» холодильник і телевізор, які пізніше продав, а гроші пропив. Повернути взяті напрокат речі або спла­ тити їх вартість Нестеров відмовився.

Ознайомтеся зі статтями 185, 190, 191 і 192 КК.

Чи є в діях Нестерова ознаки злочину проти власності?

14. Лікар-хірург Пекалєв, який працював старшим судновим лікарем плавбази, під час її перебування в плаванні зробив за грошову винагороду операції переривання вагітності 14 жінкам — членам екіпажу і працівникам переробних цехів. Наказом го­ ловного лікаря медсанчастини «Азоврибпрому» заборонялося проведення планових абортів у морі. Вагітних жінок, згідно з цим наказом, слід було списувати на берег. Медичних протипо­ казань для проведення аборту в жінок не було.

Ознайомтеся зі ст. 134 КК.

Чи є в діях Пекалєва склад злочину «незаконне проведення аборту»?

15. Ковтуненко, працюючи головою правління акціонерного товариства, дав вказівку головному бухгалтеру нарахувати й виплатити членам будівельної бригади Трегубова, прийнятим за трудовим договором на тимчасову роботу для будівництва двох жилих будинків, за виконану роботу 114 тис. 700 грн. замість належних за діючими розцінками 102 тис. 300 грн., за що одержав від Трегубова 3 тис. грн.

193

Ознайомтеся зі статтями 191 і 368 КК.

Чи є в діях Ковтуненка ознаки передбачених цими статтями злочинів?

16. Кандидат медичних наук, висококваліфікований лікар- хірург Компанієць після проведення операцій приймав від ро­ дичів оперованих «подарунки» (спиртні напої, гроші тощо).

Варіант. Компанієць часто погоджувався на проведення складних операцій лише після того, як одержував від хворих або їхніх родичів гроші.

Чи є в діях Компанійця ознаки злочину «одержання хабара»?

17. Кирилов зі своєю матір’ю викрав у колишньої дружини сина Сергія, який рішенням суду при розірванні шлюбу був за­ лишений з матір’ю. Свої дії Кирилов мотивував тим, що його колишня дружина не дозволяла йому зустрічатися з сином, вела аморальний спосіб життя, приводячи додому різних чоловіків, пиячила.

Ознайомтеся зі ст. 146 КК.

Чи є в діях Кирилова та його матері ознаки передбаченого цією статтею злочину?

18. Художник Грищенко у вересні 2001 р. виготовив кліше для друкування гривень номіналом 20 гривень. Після цього він запропонував Зоріну виготовити прес для друкування підроб­ лених гривень. Той виготовив і передав Грищенкові прес. У кінці жовтня 2001 р. Грищенко у себе на квартирі надрукував 10 бан­ кнот на суму 200 гривень і наступного дня розплатився ними за покупки в магазині, але касир виявила, що гривні підроблені, і Грищенка було затримано.

Чи повинні нести кримінальну відповідальність Грищенко й Зорін та за що саме?

19. Нікітін, не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, за виконання робіт з ремонту квартири Павлюка от­ римав від останнього 5 тис. доларів США.

Ознайомтесь зі статтями 202 та 212 КК.

Чи підлягає Нікітін кримінальній відповідальності?

20. Карпенко, раніше судимий за крадіжку, який ніде не працю­ вав, пиячив, жив на випадкові заробітки, а також на кошти, одер- 194

жувані від збирання й здачі пляшок, вкрав у громадянки Фукс прас­ку вартістю 250 грн., яка знаходилася на балконі її квартири.

Ознайомтеся зі ст. 185 КК.

Ознаки яких кваліфікованих видів передбаченого цією стат­тею складу злочину є в діях Карпенка?

21. Марков у знайомого Малюкова попросив для тимчасо­ вого користування телевізор та відеомагнітофон японського виробництва, а потім продав їх. Через 10 днів у цьому самому селі Марков через вікно проник до будинку Лазаревої і вкрав радіоприймач, пральну машину і телевізор японського вироб­ ництва.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Маркова?

22. Нерет домовився з Круком продати тому належну йому квартиру за 25 тис. доларів США. Оскільки угоди купівлі-про- дажу за вільно конвертовану валюту між громадянами чинним законодавством заборонені, у договорі купівлі-продажу кварти­ ри була вказана її вартість у гривнях, але фактично занижена в 10 разів для того, щоб меншим був розмір державного мита за нотаріальне оформлення зазначеного договору. Фактично за куплену квартиру Крук заплатив Нерету 25 тис. доларів США. Державне мито за домовленістю сплачував Нерет.

Ознайомтесь зі ст. 212 КК.

Чи повинні нести кримінальну відповідальність Нерет і Крук та за що саме?

23. Маркін, Максимов і Цись на квартирі в останнього по­ сварилися під час спільного вживання спиртних напоїв. При цьому Цись вдарив Маркіна порожньою пляшкою по руці, а Максимова — по голові.

У відповідь Маркін і Максимов почали бити Цися руками, ногами, пляшками, стільцем, заподіявши тому численні ушкод­ження внутрішніх органів, переломи трьох ребер, закритий пе­релом хрящів гортані та інші ушкодження, які судово-медич­ною експертизою були визнані тяжкими тілесними ушкоджен­нями. Після цього Маркін і Максимов допили спиртне і пішли додому. Від одержаних ушкоджень Цись наступного дня помер, не прийшовши до тями.

Визначте вид складу злочину в діях Маркіна і Максимова.

195

24. Директор заводу радіотоварів Кудінов, одержавши рішен­ ня суду про поновлення на роботі незаконно звільненого робіт­ ника Дражевського, відмовився його виконати, вважаючи таке рішення незаконним, і письмово повідомив про це суд.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Кудінова?

25. Панчук придбав у невстановленої особи 10 тонн етило­ вого спирту, з якого у власному гаражі виготовляв «горілку», розбавляючи спирт водою з водогону. На пляшки з «горілкою» Панчук наклеював придбані у Гончара незаконно виготовлені останнім у друкарні, де він працював, марки акцизного збору та етикетки відомих виробників горілчаних виробів. Виготовлену «горілку» Панчук передавав для реалізації приватним підприє­ мцям Строєву та Антонову, які продавали її через кіоски, що їм належали.

Ознайомтеся зі статтями 202, 203, 204, 212, 216 і 229 КК та коментарями до них.

Чи є в діях зазначених осіб ознаки передбачених цими стат­тями складів злочинів?

26. Каплун домовився з безробітним Дьоміним, щоб той за­ реєстрував на своє ім’я приватне підприємство, пояснивши, що він уже є засновником одного підприємства, а тому не може на своє ім’я зареєструвати ще одне. Згідно з домовленістю Каплун заплатив Дьоміну за реєстрацію підприємства та за призначен­ ня Каплуна його директором 800 грн., домовившись із Дьомі- ним, що діяльністю підприємства керуватиме Каплун. Дьомін не мав наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність через створене ним приватне підприємство.

Метою створення підприємства було одержання кредиту в банку і привласнення одержаних коштів

Варіант. Каплун також не мав наміру здійснювати госпо­дарську діяльність через створене приватне підприємство, воно йому було потрібне для здійснення незаконних конвертаційних операцій.

Ознайомтеся зі статтями 202, 203, 205 КК.

Чи є в діях Дьоміна та Каплуна ознаки передбачених цими статтями злочинів?

196

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.