Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 6 Поняття злочину

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

  1. Формування й розвиток визначення поняття злочину в кримінальному праві України.

  2. Поняття та ознаки злочину за чинним кримінальним за­коном України.

  3. Поняття та ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину.

  4. Класифікація злочинів. Відмінність злочинів від інших правопорушень.

ЗАДАЧІ:

1. Тракторист сільськогосподарського виробничого коопера­ тиву Федотов сіяв озиму пшеницю, а водій кооперативу Ша- варін, одержуючи зерно за накладною, возив його з комори в поле. Федотов запропонував Шаваріну вкрасти частину пше­ ниці. Залишивши в кузові автомашини чотири лантухи посівної пшениці масою 208 кг, вартість яких дорівнювала 200 грн., вони відвезли її до райцентру і продали.

Чи є дії Шаваріна й Федотова злочинними?

2. Лисенко серед ночі розбудив свого приятеля Корсакова і зап­ росив його до себе додому, де, пригощаючи спиртом, розповів, що з приміщення лікарні викрав спирт, електрокамін та комп’ютер. Корсаков запропонував повернути викрадене, і до світанку вони віднесли в лікарню електрокамін та комп’ютер, а спирт випили.

Наступного дня, йдучи до Лисенка, Корсаков зустрів слідчого РВВС Шишку, який перед цим оглядав місце події в лікарні. На запитання Шишки про походження його сп’яніння Корса­ков відповів, що пив викрадений з лікарні спирт, і пообіцяв прий­ти до РУ ГУ МВС і розповісти про обставини вчинення злочи­ну та назвати винного. Наступного дня Корсаков прийшов і по­відомив, що цей злочин вчинив Лисенко.

Чи є дії Корсакова злочинними?

3. П’яний водій Угрюмов, керуючи автомашиною, в кузові якої були пасажири і вантаж, перевищив дозволену швидкість

180

руху, внаслідок чого машина перекинулася. Під кузовом опинився Кочетков. Однак Угрюмов та пасажири Колигін і Сигов, які під час аварії не постраждали, заходів щодо врятування Кочеткова не вжили й одразу пішли до найближчого селища. В селищі ніхто з них не заявив, що під кузовом машини знаходиться Кочетков. Лише через 6 годин на місце події прибули робітники з тракто­ром, які, піднявши машину, почали розбирати вантаж, під яким знайшли мертвого Кочеткова. Угрюмова притягли до криміналь­ної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Чи підлягають кримінальній відповідальності Колигін і Сигов?

Ознайомтесь зі статтями 135 та 136 КК.

Чи правильно вирішено справу?

4. 3 липня Верещак з групою молоді був на вулиці поблизу будинку Леонової, яка нацькувала на них собаку. Той порвав Верещаку штани і вкусив його. 27 липня на тому самому місці Леонова знову нацькувала собаку на Верещака та його това­ ришів. Захищаючись від собаки, Верещак виламав з паркана палицю і почав нею розмахувати. До нього підбігла Леонова, намагаючись її вирвати. Під час боротьби Верещак кілька разів вдарив Леонову палицею, що спричинило тривалий розлад здо­ ров’я жінки. Леонова знову нацькувала на Верещака собаку, який порвав на Верещаку одяг і вкусив його.

Суд засудив Леонову за заподіяння легкого тілесного ушкод­ження Верещаку, а Верещака — за нанесення Леоновій умисно­го середньої тяжкості тілесного ушкодження за ч. 1 ст. 122 КК. У вироку суд вказав, що Верещак вчинив злочин у стані силь­ного душевного хвилювання, спричиненого протизаконними діями Леонової.

Вважаючи дії Верещака незлочинними, його захисник подав на вирок апеляцію.

Ознайомтеся зі статтями 122, 123 і 124 КК.

Яке рішення має прийняти апеляційна інстанція?

5. Кобелев продав Хрипку автомобіль за 2000 доларів США, з яких Хрипко заплатив 500 доларів одразу, а решту пообіцяв віддати через 10 днів, але не зміг цього зробити, оскільки гроші у нього вкрали. Кобелев протягом двох місяців вимагав від Хрип­ ка повернути борг, погрожував побити і забрати автомобіль. Через два місяці після продажу автомобіля Кобелев зі своїм

181

знайомим Матковим прийшов до Хрипка, який ремонтував у гаражі автомобіль, з вимогою повернути борг, але Хрипко пообі­цяв зробити це пізніше. Тоді Кобелев і Матков побили Хрипка, заподіявши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження, і заб­рали автомобіль.

Кобелева та Маткова було визнано винними в самоправстві та заподіянні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Ознайомтеся зі статтями 122, 185, 186, 187, 189, 355 та 356 КК.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Кобелева і Маткова?

6. Моторін, повертаючись у стані сп’яніння опівночі додому, очікував на зупинці автобус, якого тривалий час не було. Мо- торін вийшов на проїзну частину дороги, щоб подивитися, чи не їде автобус. Цієї миті до зупинки під’їхали на мотоциклі пра­ цівники міліції Гербер і Гурманов. Побачивши їх, Моторін втік і заховався в кущах.

Гурманов наздогнав Моторіна, схопив його за руку і запро­понував їхати з ними до РУ ГУ МВС. Моторін відмовився і вчи­нив опір, але працівники міліції посадили його в коляску і по­везли до РУ ГУ МВС. По дорозі Моторін продовжував чинити опір працівникам міліції, зіштовхував їх з мотоцикла, погрожу­вав поквитатися з ними. Моторіна засуджено за опір працівни­кам правоохоронного органу під час виконання ними службо­вих обов’язків.

Ознайомтеся зі статтями 342 та 345 КК.

Чи правильно вирішено справу?

7. Мальцев двічі складав вступні іспити до політехнічного інституту, але не проходив за конкурсом. Серед абітурієнтів хо­ дили чутки, що, незважаючи на відсутність у правилах прийому пільг абітурієнтам-спортсменам, приймальна комісія фактично надає їм перевагу. Бажаючи навчатися у даному навчальному зак­ ладі, Мальцев частково підробив видану йому за місцем роботи характеристику, додрукувавши рядок про те, що він має 1-й спортивний розряд з волейболу. Цю характеристику разом з інши­ ми документами він подав до політехнічного інституту, успішно склав іспити і був зарахований до складу студентів. Мальцева за­ суджено за підроблення документа за ст. 358 КК. Вважаючи дії Мальцева незлочинними, його захисник подав апеляцію на вирок.

Яким має бути рішення апеляційного суду?

182

8. Органи досудового слідства обвинуватили директора меб­ левого магазину Трофімова й експедитора Сереброва у викраденні восьми буфетів. Головним доказом вини Трофімова було свідчен­ ня шофера Капранова, який заявив, що під час завозу буфетів до магазину там був чоловік у шкіряній куртці (серед працівників магазину шкіряну куртку носив лише Трофімов). Щоб спросту­ вати свідчення Капранова, Трофімов надав суду довідку про те, що в день завозу буфетів його шкіряна куртка була в майстерні на ремонті. У зв’язку з серйозним сумнівом щодо винності Тро- фімова у вчиненні злочину, суд повернув справу на додаткове розслідування. Нових доказів вини Трофімова у викраденні буфетів органи досудового слідства не виявили, однак встано­ вили, що дана довідка є підробленою. Трофімов винним себе в розкраданні не визнав, однак використання підробленої довід­ ки не заперечував. При новому розгляді справи суд визнав Тро- фімова невинуватим у розкраданні, однак засудив за викорис­ тання підробленого документа за ч. 3 ст. 358 КК.

Вважаючи дії Трофімова незлочинними, прокурор подав апе­ляцію.

Чи підлягає апеляція прокурора задоволенню?

9. Малько, який хворів на цукровий діабет, тричі складав вступні іспити до інституту, але не проходив за конкурсом. У нього склалося враження, що оцінку його знань на вступних іспитах занижують. Це враження посилилося, коли він в одній із газет з листа лікарів дізнався, що хворих на цукровий діабет, незважаючи на відсутність офіційної заборони, не приймають до інститутів під яким-небудь приводом. Щоб подолати цю пе­ репону, Малько витравив у медичній довідці запис про цукро­ вий діабет, вказав іншу хворобу і подав документи до приймаль­ ної комісії. Цього разу він витримав конкурс і був зарахований до інституту.

Чи є дії Малька злочинними?

10. Збираючи вдосвіта гриби, Примак кинув у річку недопа­ лок цигарки. Поверхня води спалахнула, полум’я поширилося на кілька кілометрів і знищило у двох селах мости та трактор японського виробництва. Сам Примак дістав тяжкі опіки. Річка горіла протягом п’яти годин, оскільки в неї потрапило 4 тис. м3 пального внаслідок пошкодження труби нафтопроводу при

183

проведенні будівельних робіт. Керівники робіт не сповістили на­селення про можливі наслідки.

Чи є дії Примака злочинними?

Варіант. Примак знав про аварію, але в тумані вдосвіта пе­реплутав річку з її притокою.

11. Відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у ви­ правній колонії для осіб, що вчинили злочини з необережності, Володін кілька разів самовільно залишав її, щоб відвідати сім’ю, яка проживала у сусідньому селі. Коли одного разу після двого­ динної відсутності Володін повернувся до колонії, його затри­ мав вартовий. Володіна засуджено за втечу з місця позбавлення волі за ст. 393 КК. У вироку суд зазначив, що Володін вчинив втечу з місця позбавлення волі не з метою ухилення від відбу­ вання покарання, а щоб побачитися з дітьми і дружиною.

Вважаючи свої дії незлочинними, Володін подав апеляцію на вирок.

Яке рішення має прийняти апеляційний суд?

12. Газозварник Єрназаров у раптовому приступі ревнощів, навіявши собі, що дружина його зраджує, вирішив позбутися суперника у своєрідний спосіб. Під загрозою вбити свою 5-річну доньку ревнивець поставив вимогу, щоб залицяльника дружи­ ни привели до нього на квартиру. Ревнивця умовляли відпус­ тити дівчинку працівники міліції, мати, сестра і брат. Врешті Єрназаров випустив дочку з дому.

Чи підлягає Єрназаров кримінальній відповідальності?

13. Малахов, перебуваючи у стані сп’яніння, вирішив по­ кінчити життя самогубством. Для досягнення цієї мети він уг­ нав пустий автобус і на значній швидкості спрямував його на товсте дерево. Внаслідок цього Малахов дістав тяжке тілесне ушкодження, пошкодив автобус, заподіявши автопідприємству значні матеріальні збитки.

Чи є дії Малахова злочинними?

14. Здеричобіт смалив забиту свиню паяльною лампою. Коли йому принесли телеграму, він пішов до воріт. Залишена ним лампа перекинулася, полум’я охопило каністру з бензином, від вибуху загорівся хлів, а від нього — сусідська хата, в якій вогонь знищив дах.

184

Чи є у діях Здеричобота ознаки злочину, передбаченого ст. 270 КК? Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Здери-чобота?

15. Маслов дізнався, що Салов збирає гроші для придбання автомашини і зберігає їх удома. Своєму приятелеві Маслов ска­ зав, що збирається їх вкрасти. Через два дні Маслов і його при­ ятель посварилися й останній сповістив про намір Маслова орга­ ни МВС.

Чи може за це Маслов відповідати згідно з КК України?

16. Неїжхліба був свідком того, як Неїжсало у лісі зґвалту­ вав жінку, що збирала гриби. Про цей злочин Неїжхліба нікуди не повідомив.

Чи повинен він відповідати за приховування злочину?

17. У парку на лаві спав п’яний Ізраель, з кишені якого випав гаманець. Романенко, проходячи біля лави, вирішив заволодіти грошима п’яного. Він підняв гаманця, забрав з нього гроші й порожнього поклав назад. Це побачили Голота і Козак, які за­ жадали, щоб він поклав гроші назад. Романенко не погодився і почав погрожувати їм вбивством. Голота і Козак відібрали у Романенка вкрадене і доставили його до міліції. По дорозі Ро- маненко намагався вирватися від них і знову погрожував вбив­ ством.

Чи є дії Романенка злочинними? Ознайомтеся зі статтями 185, 186, 342 і 350 КК.

18. Сторож Галушка недбало виконував свої обов’язки з охо­ рони будівельного складу сільськогосподарського кооперативу, під час чергування часто спав, відлучався з об’єкта. Цим скори­ стався Злиденко, який викрав зі складу будівельні матеріали на суму 50 грн.

Чи є дії Галушки та Злиденка злочинними?

19. Хрипун систематично присікувалася до свого чоловіка, який врешті пішов з дому і почав жити в незареєстрованому шлюбі з Піскун. Щоб помститися чоловікові, Хрипун вирішила вбити Піскун і для здійснення задуманого підшукувала найма­ ного вбивцю. Під різними приводами вона кілька разів запро- 185

шувала до себе Гавкала, який систематично пиячив і ніде не працював, а гроші на прожиття здобував збиранням склотари у місті. При цьому Хрипун обережно натякала, що за вбивство Піскун дала б багато грошей. Гавкало погодився зробити це за 400 доларів, але спочатку попросив завдаток у сумі 100 доларів. Через три дні пізньої ночі він прийшов до Хрипун і сказав, що вбив Піскун, на підтвердження чого показав їй закривавлений фінський ніж. Хрипун зраділа і віддала Гавкалу решту грошей.

Вранці Хрипун зустріла живу й здорову Піскун і все зрозумі­ла. Хрипун почала вимагати у Гавкала повернути гроші, однак він їх не віддав і сказав, що коли вона і далі їх вимагатиме, зая­вить у міліцію про її підбурювання вчинити вбивство Піскун.

Якою повинна бути кримінально-правова оцінка дій Хрипун і Гавкала?

20. Голуб, висококваліфікований слюсар-інструментальник і аматор-художник, на робочому місці виготовив ніж, прикра­ сивши його граверними зображеннями тропічних звірів і рос­ лин. Він постійно носив його при собі й завжди показував но­ вим знайомим, демонструючи свою майстерність.

Черговим новим знайомим виявився співробітник міліції, який ножа у Голуба вилучив. Голуба засуджено за незаконне носіння фінського ножа. Він подав апеляцію, вважаючи свої дії незлочинними, оскільки носив ножа не з метою застосування, а як предмет мистецтва, створений власними руками.

Ознайомтеся зі ст. 263 КК та коментарем до неї.

Як слід вирішити справу?

21. Офіціантку Мухову, яка пройшла професійний медогляд, того ж дня зґвалтував невідомий, про що вона нікому не сказа­ ла. Наступного дня у неї були інтимні стосунки з кухарем, який після цього захворів на венеричну хворобу.

Як потім з’ясувалося, заразився він від Мухової, а та — від ґвалтівника.

Чи повинна Мухова відповідати за зараження венеричною хворобою кухаря?

Ознайомтеся зі ст. 133 КК та коментарем до неї.

22. Цвєтков подав заяву до прокуратури з проханням вста­ новити, ким підроблено його підпис у відомості на зарплату,

186

оскільки грошей у сумі 240 грн. він не одержував. Розслідуван­ням справи було встановлено, що Цвєтков навмисно спотворив свій підпис, щоб іще раз одержати зарплату. Чи є дії Цвєткова злочинними?

23. Мисливець Заєць недбало зберігав удома рушницю. Вона висіла на стіні на видному місці, невисоко від підлоги. Залиша­ ючи квартиру, Заєць не завжди замикав двері своєї кімнати. Одного разу, коли Зайця не було вдома, син його сусіди, 15- річний Мишко, увійшов до незамкненої кімнати, зняв рушни­ цю зі стіни і вийшов з нею у двір, де було багато дітей. Бажаючи попустувати і не знаючи, що рушниця заряджена, Мишко крик­ нув: «Стій, руки вгору!» і натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 6-річну дівчинку.

Ознайомтеся зі ст. 264 КК та коментарем до неї. Чи є дії Зайця і Мишка злочинними?

Варіант. Заєць належним чином зберігав зброю у металевому ящику, але Мишко заволодів нею, підібравши ключі до ящика.

24. Незаконно репресований у 1937 р. як ворог народу селек­ ціонер Дрига після повернення з тюрми придбав собі та кожно­ му членові сім’ї одноразові ампули з ціанистим калієм (сильно­ діючою отрутою), щоб убезпечитись від майбутніх репресій. Згодом ці ампули перейшли до онуків, в одного з яких таку ам­ пулу було виявлено в лікарні, куди його доставили після авто­ мобільної аварії. Онук пояснив, що ця ампула — єдина річ на згадку про діда, яка стала його талісманом, а тому він з нею ніко­ ли не розлучається.

Ознайомтеся зі ст. 321 КК та коментарями до неї. Чи є дані дії злочинними?

25. Рогачов дуже кохав свою дружину, а тому вибачав їй сис­ тематичні зради. Кожного разу прохав лише, щоб це було вос­ таннє, оскільки наступної зради він уже не витримає — по­ кінчить життя самогубством, а її за це притягнуть до криміналь­ ної відповідальності. Дружина завжди заспокоювала Рогачова, говорячи, що найбільше кохає лише його, а інших чоловіків кохає значно менше, що, врешті-решт, він має звикнути до цьо­ го та навіть погодитися з тим, що його дружина подобається багатьом.

187

Коли згодом Рогачов застав удома дружину з коханцем, то схопив ніж і вбив спочатку коханця, а потім і себе.

Ознайомтеся зі ст. 120 КК.

Чи може дружина Рогачова нести відповідальність за дове­дення до самогубства?

26. Рибкін, від’їжджаючи у тривале відрядження, дав своєму другу Лук’янову на зберігання тридцять акцій на пред’явника одного із банків. За цими акціями Лук’янов отримав річні диві­ денди і привласнив їх. Самі ж акції віддав Рибкіну, коли той повернувся з відрядження.

Чи є дії Лук’янова злочинними?

27. Бабурін, який відбував покарання за крадіжку чужого майна, щойно звільнився з місць позбавлення волі й повертав­ ся додому потягом. На одній із станцій до вагона зайшла жінка з корзиною свіжих огірків, які вона везла на ринок. Бабурін таєм­ но викрав три огірки. Його було засуджено за крадіжку чужого майна. Бабурін подав апеляцію на вирок, посилаючись на те, що його дії лише формально містять ознаки крадіжки. Апеляцій­ ний суд відмовив у задоволенні апеляції, оскільки Бабурін має непогашену судимість за тотожний злочин.

Чи правильно судом вирішено справу?

28. Хасіна, стоячи біля дверей автобуса, обережно притиска­ ла до себе поліетиленовий пакет, в якому везла на аналіз сечу та кал. Коли двері розчинились, Івашин, що стояв поруч, миттю вихопив у неї пакет і втік.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Івашина?

29. Перебуваючи в квартирі Храпова за викликом, дільнич­ ний лікар Резник упізнав викрадений у нього місяць тому ра­ зом з іншими речами відеомагнітофон (на дорогі речі він нано­ сив малопомітні особливі позначки). Резник помістив Храпова, в якого було хворе серце, до лікарні, а потім таємно проник до його квартири і взяв свій магнітофон.

Ознайомтеся зі статтями 185 і 356 КК. Чи є дії Резника злочинними?

30. Гуренко продав Симоненку комп’ютер, гроші за який той обіцяв віддати через місяць. Однак ані через місяць, ані через

188

три Симоненко грошей не віддав, а комп’ютер повернути відмо­вився. Коли Симоненка не було вдома, Гуренко таємно проник до його квартири і забрав свій комп’ютер. Чи є дії Гуренка злочинними?

31. Шамрай продав Сухову шкіряне пальто, гроші за яке той мав віддати відразу після отримання спадщини. Та після одер­ жання спадщини Сухов грошей не віддавав. Тоді Шамрай по­ чав вимагати їх під погрозою побити малолітніх дітей Сухова. Оскільки і це не вплинуло, то наступного разу Шамрай зв’язав Сухова в його квартирі, відшукав у потаємному місці сховані гроші й вилучив стільки, скільки йому був винен Сухов.

Чи є дії Шамрая злочинними?

32. Касир банку Мошкін, видаючи гроші Кошкіну, переплу­ тав пачки купюр і фактично видав суму грошей в 10 разів більшу, ніж було потрібно. Кошкін привласнив зайві гроші.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Кошкіна? Ознайомтеся зі статтями 190, 191 і 193 КК та коментарями до них.

33. Голова виробничого сільськогосподарського кооперати­ ву прикордонного села Івашко домовився з мешканцем сусід­ нього польського села Букатим про переміщення через кордон меду унікальним способом. Івашко щоранку залишав у потаєм­ ному місці біля кордону по дві 30-кілограмові діжечки меду. Цей мед протягом дня забирали бджоли Букатого (він скупив у своє­ му селі всі вулики з бджолами, а кооперативних бджіл Івашко тимчасово вивіз за 10 кілометрів). Усього в такий спосіб було «переміщено» через кордон 700 кг меду. (Вартість одного кіло­ грама меду — 10 грн.)

Івашка було засуджено за контрабанду, однак він подав апе­ляцію на вирок, посилаючись на те, що даними діями він закону не порушив.

Чи є дії Івашка злочинними?

Ознайомтеся зі ст. 201 КК та коментарем до неї.

34. 5 квітня 1995 р. депутат Державної Думи Російської Фе­ дерації Лисенко під час засідання Думи піднявся на трибуну і порвав принесений ним Державний Прапор України. Наступ- 189

ного дня народні депутати Верховної Ради України Тима й Віто-вич під час засідання у сесійній залі зробили те саме з принесе­ним ними Державним прапором Російської Федерації.

Ознайомтеся зі статтею 338 КК.

Чи є дані дії злочинними за КК 1960 р. та за КК 2001 р.?

35. Під час демонстрації Коновель та Григоренко вийняли колишні державні прапори Союзу РСР та Української РСР, облили їх горілкою, підпалили і на очах у всіх пронесли їх, як палаючі смолоскипи. Аналогічні дії в той самий день через дея­ кий час щодо Державного прапора України вчинили Богуславсь- кий і Мельник, які за своїми політичними переконаннями були прихильниками відновлення СРСР.

Чи є дії названих осіб злочинними? Ознайомтеся зі статтею 338 КК.

36. Недокоханий вночі заліз до чужого хліва і вкрав трьох кролів вартістю 65 грн. Його було засуджено за крадіжку чужо­ го майна. Недокоханий подав апеляцію на вирок, наполягаючи на закритті справи за відсутністю в його діях складу злочину. Апеляційний суд відхилив апеляцію, посилаючись на значний розмір заподіяної Недокоханим шкоди.

Варіант 1. Недокоханий вкрав кролів з продовольчого мага­зину сільськогосподарського кооперативу.

Варіант 2. Вартість викрадених кролів становила 190 гри­вень.

Ознайомтеся зі ст. 185 КК та ст. 51 Кодексу України про ад­міністративні правопорушення

37. Медсестри лікарні Курцева, Копиткова і Цикіна за своєю ініціативою вводили різні препарати безнадійно хворим похи­ лого віку, щоб ті «помирали спокійною смертю і не зазнавали зайвих страждань» та щоб не мати зайвих клопотів з майже без­ помічними людьми.

Варіант 1. Частина потерпілих не належала до безнадійно хворих.

Варіант 2. Частині потерпілих препарати вводилися на їх прохання.

Чи є дії медсестер злочинними?

190

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.