Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 22 Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

  1. Загальна характеристика заходів кримінально-правового впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх та ма­лолітніх за КК України.

  2. Примусові заходи виховного характеру, що застосовують­ся згідно з КК України до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспіль­но небезпечне діяння.

  3. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності за КК України.

  4. Види покарань, що можуть бути застосовані до непов­нолітніх, та особливості їх застосування за КК України.

  5. Особливості призначення покарання неповнолітнім, перед­бачені КК України.

  6. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування за КК України.

  7. Особливості, передбачені КК України щодо погашення і зняття судимості з осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку.

ЗАДАЧІ:

1. 14-річний Воробйов вчинив таємне викрадення конди­терських виробів і грошей із шкільного буфету на суму 194 грн. У зв’язку з цим проти нього було порушено кримінальну спра­ву за ч. 1 ст. 185 КК. Під час досудового слідства встановлено, що до виповнення Воробйову 14 років він систематично крав різні речі в однолітків, бив їх, вимагаючи грошей. Поведінка його обговорювалася на засіданні районної служби у справах непов­нолітніх. Батьків Воробйова було піддано адміністративній відповідальності за неналежне виховання сина.

Варіант 1. З боку Воробйова мала місце крадіжка з проник­ненням до шкільного буфету, у зв’язку з чим проти нього було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 КК.

324

Варіант 2. Воробйов вчинив таємне викрадення кондитерсь­ких виробів та грошей у день свого народження (досягнення 14-річного віку).

Варіант 3. По досягненню 14-річного віку Воробйов вчинив хуліганство, у зв’язку з чим проти нього було порушено кримі­нальну справу за ч. 1 ст. 296 КК.

Які заходи кримінально-правового впливу можуть бути за­стосовані до Воробйова?

2. 13-річний Лашин систематично тікав із дому, роз’їжджав по різних містах країни і займався дрібними крадіжками. У дру­ гому і третьому класах він залишався на другий рік, а потім зовсім покинув школу. У 12-річному віці Лашин викрав у своєї старшої сестри сережки, але при спробі виїхати з Києва його було затримано на вокзалі.

Варіант. Усі зазначені вище дії Лашин вчинив до виповнен­ня йому 11 років.

Які заходи кримінально-правового впливу можуть бути за­стосовані до Лашина?

3. 16-річний Дубенко вночі проник до гаража Свиридова і за­ володів його автомобілем. Дубенко мав намір доїхати до Полта­ ви і там покинути автомобіль. При виїзді з Києва Дубенко не впо­ рався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем «Вольво». У результаті зіткнення водій «Вольво» Шпак одержав середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Варіант 1. На момент вчинення вказаних вище дій Дубенку було 15 років, а вартість вилученого автомобіля у двісті п’ятде­сят разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Варіант 2. Дубенко здійснив незаконне заволодіння автомо­білем Свиридова, який стояв біля під’їзду будинку, і в цій час­тині його дії були обґрунтовано кваліфіковані за ч. 1 ст. 289 КК.

Ознайомтеся зі статтями 289 та 286 КК.

Які види покарань можуть бути призначені Дубенку за вчи­нений ним злочин (кожний із вчинених ним злочинів) без за­стосування ст. 69 КК? Яке може бути остаточне покарання у випадку засудження Дубенка за сукупністю злочинів (визначи­ти його вид (види) та межі за найбільш сприятливим та найбільш несприятливим для Дубенка варіантами)?

325

4. 17-річний Брикін, який ніде не вчився і не працював, а та­ кож не мав самостійного доходу, власних коштів та іншого май­ на, на яке може бути звернене стягнення, вчинив злочини, пе­ редбачені ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 185; ч. 3 ст. 289 КК.

Які види покарань можуть бути призначені Брикіну за кож­ний із вчинених ним злочинів без застосування ст. 69 КК? В яких межах йому може бути призначене остаточне покарання за сукупністю злочинів?

5. 16-річна Ліснянська визнана судом винною у вчиненні зло­ чинів, передбачених ч. 2 ст. 300; ч. 2 ст. 301; ч. 1 ст. 303 КК. На мо­ мент засудження вона ніде не вчилась і не працювала, а також не мала власних коштів та іншого майна, на яке може бути звернене стягнення (крім вилучених під час її затримання відеокасет).

Які види покарань можуть бути призначені Ліснянській за кожний із вчинених нею злочинів? Чи підлягають конфіскації вилучені в неї відеокасети? В яких межах може бути призначе­не остаточне покарання Ліснянській за сукупністю злочинів?

6. 17-річний Полоз визнаний судом винним у вчиненні зло­ чинів, передбачених ч. 1 ст. 296; ч. 2 ст. 187; ч. 4 ст. 187; п. 6 ч. 2 ст. 115 КК.

Яка максимальна міра покарання може бути призначена По­лозу за кожний із вчинених ним злочинів? В яких межах може бути призначене остаточне покарання Полозу за сукупністю злочинів?

7. 15-річний Семенов був засуджений за ч. 2 ст. 296 КК до позбавлення волі на строк 3 роки зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. У період іспитового строку він взяв участь у груповій хуліганській бійці, під час якої кастетом запо­ діяв Кленову умисне тяжке тілесне ушкодження.

Ознайомтеся зі статтями 121 та 296 КК.

Яке максимальне покарання може бути призначене Семено­ву за кожний із вчинених ним двох останніх злочинів? В яких межах може бути призначене остаточне покарання за сукупні­стю злочинів? В яких межах може бути призначене остаточне покарання за сукупністю вироків?

8. 16-річний Скляр був засуджений за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК до позбавлення волі на строк 12 років. Через рік після початку

326

відбування покарання він у виховній колонії на ґрунті особис­тих неприязних стосунків здійснив умисне вбивство двох інших засуджених. За цей злочин його було засуджено за п.п. 1, 13 ч. 2 ст. 115 КК до позбавлення волі на строк 15 років.

Варіант 1. У виховній колонії Скляр заподіяв двом іншим засудженим умисні тяжкі тілесні ушкодження і був засуджений за ч. 1 ст. 121 КК до позбавлення волі на строк 7 років.

Варіант 2. Скляр заподіяв двом іншим засудженим умисні тяжкі тілесні ушкодження через 3 роки після початку відбуван­ня покарання і був засуджений за ч. 1 ст. 121 КК до позбавлення волі на строк 8 років.

В яких межах може бути призначене остаточне покарання Скляру за сукупністю вироків?

9. 16-річний Коробко, зайшовши до шкільної їдальні, поба­ чив, що касир відійшла від каси, розмовляє з іншою працівни­ цею їдальні, а каса відкрита. Скориставшись цим, він у присут­ ності інших учнів взяв з каси три купюри по 20 грн. і вийшов з їдальні. Один з учнів сказав про це касиру, і Коробка затрима­ ли. Було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 186 КК. На досудовому слідстві та під час судового засідання Коробко да­ вав правдиві показання, щиро покаявся в учиненому, на занят­ тях у школі і вдома поводив себе належним чином.

Варіант. Коли Коробко брав гроші з каси, один з учнів пора­див йому цього не робити. У відповідь Коробко пригрозив його побити, якщо той заважатиме чи розповість про вчинене.

Ознайомтеся зі ст. 186 КК.

Чи може бути Коробко звільнений від покарання із застосу­ванням примусових заходів виховного характеру?

10. 17-річний Левченко, навчаючись у коледжі, мав непри­ язні стосунки з однокурсником Кіктенком. Одного разу на дис­ котеці між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Лев­ ченко наніс Кіктенку кілька ударів, але бійку припинили інші студенти. Через два дні до Левченка в кімнату прийшов Кіктен- ко для з’ясування відносин, і між ними знову виникла бійка. Левченко побив Кіктенка, а коли той втратив свідомість, ви­ кликав швидку допомогу. Проти Левченка було порушено кри­ мінальну справу. Під час досудового слідства було встановле­ но, що внаслідок ударів, нанесених Левченком і на дискотеці, і в

327

кімнаті, Кіктенку були спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження. На досудовому слідстві та під час судового засі­дання Левченко давав правдиві показання, щиро покаявся в учиненому, поводив себе належним чином, а його батьки пов­ністю відшкодували Кіктенку витрати на лікування та моральні збитки.

Варіант1. Під час бійки в кімнаті Левченко умисно заподіяв Кіктенку тяжке тілесне ушкодження.

Варіант 2. На час розгляду справи в суді Левченку випов­нилося 18 років.

Ознайомтеся зі статтями 121 і 122 КК.

Чи може бути Левченко звільнений судом від кримінальної відповідальності? Чи може він бути звільнений від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру?

11. У 16-річному віці Моргун вчинив шахрайство. Через два роки він знову вчинив шахрайство. Обидва злочини одразу після їх вчинення розкриті не були, і про них стало відомо лише тоді, коли Моргуна затримали під час незакінченого замаху на кра­ діжку з проникненням у житло. Це сталося через три роки після вчинення другого злочину.

Варіант 1. Друге шахрайство Моргун вчинив через 1 рік 6 місяців після першого.

Варіант 2. Через два роки після вчинення першого шахрай­ства Моргун вчинив крадіжку.

Ознайомтеся зі статтями 185 і 190 КК.

Як має бути вирішене питання щодо кримінальної відпові­дальності Моргуна за перші два злочини?

12. 16-річний Носов вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 185; ч. 1 ст. 188; ч. 3 ст. 185 КК і був засуджений за них: за ч. 1 ст. 185 КК — до штрафу у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів до­ ходів громадян; за ч. 1 ст. 188 КК — до позбавлення волі на строк 2 роки; за ч. 3 ст. 185 КК — до позбавлення волі на строк 5 років. За сукупністю цих злочинів він був засуджений до позбавлен­ ня волі на строк 6 років. Через рік після набрання вироком за­ конної сили Носов захворів на психічну хворобу, що позбав­ ляла його можливості усвідомлювати свої дії. На підставі п. 3 ст. 93 та п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 94 КК до нього були застосовані приму­ сові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психі­ атричного закладу із звичайним наглядом.

328

Через 4 роки 10 місяців Носов одужав, а ще через 2 місяці примусові заходи медичного характеру щодо нього були скасо­вані. За вироком суду Носов відбув 1 рік 2 місяці позбавлення волі.

Як має бути вирішене питання щодо подальшого відбування покарання Носовим?

13. 17-річний Орисько був засуджений за ч. 1 ст. 152 КК до позбавлення волі на строк 3 роки, за ч. 2 ст. 153 КК — до позбав­ лення волі на строк 5 років, а за сукупністю злочинів — до поз­ бавлення волі на строк 7 років.

Через який строк він може бути умовно-достроково звільне­ний від відбування покарання, якщо доведе своє виправлення?

14. У день свого народження – досягнення 18 років — Пре- скач здійснив незаконне заволодіння транспортним засобом (ав­ томобілем «Москвич»), а потім, їдучи містом, не впорався з ке­ руванням і збив двох пішоходів, які від одержаних ушкоджень померли. За вчинені злочини Прескач був засуджений: за ч. 1 ст. 289 КК — до позбавлення волі на строк 3 роки; за ч. 3 ст. 286 КК — до позбавлення волі на строк 8 років; за сукупністю зло­ чинів — до позбавлення волі на строк 10 років.

Варіант. Злочин, передбачений ч. 3 ст. 286 КК, Прескач вчи­нив на початку наступної після дня народження доби.

Через який строк Прескач може бути умовно-достроково звільнений від відбування покарання, якщо доведе своє виправ­лення? Який строк має пройти після такого звільнення для того, щоб Прескач визнавався таким, що не має судимості за кожний з учинених ним злочинів?

15. За вчинені у 17-річному віці злочини Ругов був засудже­ ний: за ч. 1 ст. 308 КК — до позбавлення волі на строк 4 роки; за ч. 3 ст. 307 КК — до позбавлення волі на строк 8 років; за ч. 2 ст. 309 КК — до позбавлення волі на строк 3 роки; за сукупністю злочинів — до позбавлення волі на строк 10 років.

Через який строк Ругов може бути умовно-достроково звільнений від відбування покарання, якщо доведе своє виправ­лення? Який строк має пройти після такого звільнення для того, щоб Ругов визнавався таким, що не має судимості за кожний з вчинених ним злочинів?

329

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.