Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 20 Судимість

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

  1. Поняття, юридична природа та часові межі судимості за кримінальним правом України.

  2. Загальноправові та кримінально-правові наслідки суди­мості.

  3. Погашення судимості: основний кримінально-правовий зміст, особливості, передбачені КК України.

  4. Зняття судимості: основний кримінально-правовий зміст, особливості, передбачені КК України.

ЗАДАЧІ:

1. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподі­ яне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виник­ ло внаслідок тяжкої образи з боку потерпілого, Голуб був за­ суджений за ст. 103 КК 1960 р. до виправних робіт на строк 2 роки. Після набрання вироком законної сили, але до початку відбування покарання Голубом набрав чинності КК 2001 р.

Ознайомтеся зі ст. 123 КК 2001 р.

Чи повинен Голуб визнаватися таким, що має судимість, після набрання чинності КК 2001 р.? Які положення КК 2001 р. є правовими орієнтирами при вирішенні цього питання?

2. У серпні 1998 року Сандул вчинив шахрайство, яке було розкрите лише у червні 2001 року. Кримінальна справа, поруше­ на за ч. 1 ст. 143 КК 1960 р., була передана до суду у серпні 2001 року. Під час судового розгляду набрав чинності КК 2001 р.

Ознайомтеся з ч. 1 ст. 143 КК 1960 р. та ч. 1 ст. 190 КК 2001 р.

Чи буде Сандул визнаватися таким, що має судимість, у разі постановлення обвинувального вироку щодо нього і набрання цим вироком законної сили? Які положення КК 2001 р. є пра­вовими орієнтирами при вирішенні цього питання?

3. Проти Прокіпця було порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК і щодо нього був обраний запобіжний захід

315

у виді тримання під вартою. Досудове слідство і судовий роз­гляд тривали понад рік, але пособництво з боку Прокіпця у привласненні чужого майна, вчиненого за попередньою змо­вою групою осіб, так і не було доведене. У результаті суд засу­див його за ч. 2 ст. 367 КК із застосуванням ст. 69 КК до штра­фу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян і на підставі ч. 5 ст. 72 КК повністю звільнив від відбування покарання.

Чи буде Прокіпець визнаватися таким, що має судимість, після набрання вироком законної сили?

4. Лукаш був засуджений за ч. 1 ст. 286 КК до обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права керувати транспорт­ ними засобами на строк 3 роки зі звільненням від відбування покарання з випробуванням. За вироком суду йому був вста­ новлений іспитовий строк тривалістю 2 роки. По його закінченні Лукаш був остаточно звільнений від відбування покарання на підставі ч. 1 ст. 78 КК.

Варіант. У період іспитового строку Лукаш був направле­ний для відбування покарання, призначеного вироком, на підставі ч. 2 ст. 78 КК.

З якого моменту Лукаш буде визнаватися таким, що не має судимості?

5. Бровченко був засуджений за ч. 1 ст. 367 КК до штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки і спла­ тив штраф через 4 місяці після набрання вироком законної сили.

Варіант. Бровченко був засуджений за ч. 1 ст. 367 КК до виправних робіт на строк 2 роки з позбавленням права обійма­ти певні посади на строк 3 роки і відбув основне покарання по­вністю.

Який термін має пройти після набрання вироком законної сили для того, щоб судимість у Бровченка вважалася погашеною?

6. Когут був засуджений за ч. 1 ст.383 КК до позбавлення волі на строк 2 роки, за ч. 1 ст. 398 КК – до обмеження волі на строк 3 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців.

316

Варіант. Когут був засуджений за ч. 1 ст. 383 КК до обме­ження волі на строк 3 роки, за ч. 1 ст. 398 КК — до позбавлення волі на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців.

Через який строк після відбуття покарання Когут буде виз­наватися таким, що не має судимості?

7. Віщун був засуджений за ч. 2 ст. 377 КК до обмеження волі на строк 4 роки, за ч. 1 ст. 378 КК — до позбавлення волі на строк 4 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 6 років.

Варіант. Віщун був засуджений за ч. 2 ст. 377 КК до позбав­лення волі на строк 4 роки, за ч. 1 ст. 378 КК – до позбавлення волі на строк 4 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 6 років.

Через який строк після відбуття покарання Віщун буде виз­наватися таким, що не має судимості?

8. Марущак був засуджений за ч. 3 ст. 191 КК до позбавлен­ ня волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки, за ч. 1 ст. 366 КК — до обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбав­ лення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки.

Варіант. За ч. 3 ст. 191 КК Марущак був засуджений до об­меження волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до обмеження волі на строк 5 років з позбавленням права обій­мати певні посади на строк 3 роки.

Через який строк після відбуття основного покарання Ма-рущак буде визнаватися таким, що не має судимості?

9. Стрибко був засуджений за ч. 3 ст. 286 КК до позбавлення волі на строк 8 років із позбавленням права керувати транспор­ тними засобами на строк 3 роки, за ч. 1 ст. 135 КК — до позбав­ лення волі на строк 2 роки і за сукупністю вчинених злочинів — до позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права ке­ рувати транспортними засобами на строк 3 роки.

317

Варіант. До позбавлення волі на строк 8 років з позбавлен­ням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки Стрибко був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК і за сукупністю вчи­нених ним злочинів.

Через який строк після відбуття основного покарання Стриб­ко буде визнаватися таким, що не має судимості?

10. За незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, вчинене у великих розмірах, Горбуль був засуд­ жений за ч. 2 ст. 2296 КК 1960 р. до позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців. Через 1 рік 8 місяців після набрання вироком законної сили він захворів на душевну (психічну) хворобу, що позбавляла його можливості усвідомлювати свої дії. У зв’язку з цим на підставі ч. 2 ст. 12 та п. 1 ч. 1 ст. 13 КК 1960 р. до Горбуля були застосовані примусові заходи медичного характеру у вигляді поміщення до психіатричної лікарні зі звичайним наглядом. Че­ рез 3 роки 5 місяців після цього він одужав і під час підготовки матеріалів для скасування примусових заходів медичного харак­ теру (у період чинності КК 2001 р.) знову вчинив незаконне при­ дбання наркотичних засобів без мети збуту.

Ознайомтеся зі ст. 2296 КК 1960 р. та ст. 309 КК 2001 р.

Чи може Горбуль визнаватися таким, що має судимість? Яке кримінально-правове значення має факт наявності чи відсут­ності у нього судимості за наведених обставин?

11. Дігтярьов був засуджений за ч. 2 ст. 286 КК до позбавлен­ ня волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транс­ портними засобами на строк 2 роки. Через 2 роки 8 місяців після початку відбування покарання він був умовно-достроково звільнений від відбування основного покарання і частково — на 1 рік – від відбування додаткового покарання.

Який термін повинен пройти після умовно-дострокового звільнення від відбування покарання Дігтярьова, щоб він ви­знавався таким, що не має судимості?

12. Левченко був засуджений за ч. 3 ст. 191 КК до позбавлен­ ня волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки. Через 2 роки 10 місяців після початку відбування покарання він був умовно-достроково звільнений від відбування основного покарання.

318

Варіант 1. Левченко був умовно-достроково звільнений від відбування основного покарання і частково — на 2 роки — від відбування додаткового покарання.

Варіант 2. Левченко був засуджений за ч. 3 ст. 191 КК до обмеження волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки.

Який термін повинен пройти після умовно-дострокового звільненя від відбування покарання Левченка, щоб він визна­вався таким, що не має судимості?

13. Продан був засуджений за ч. 2 ст. 368 КК до позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати певні поса­ ди на строк 3 роки та з конфіскацією майна. Через 3 роки 7 місяців на підставі ст. 82 КК невідбута частина основного пока­ рання була йому замінена обмеженням волі на строк 3 роки 5 місяців.

Варіант. Крім заміни невідбутої частини позбавлення волі на певний строк обмеженням волі Продан на підставі ч. 2 ст. 82 КК був звільнений від відбування додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади.

Який термін повинен пройти після заміни невідбутої части­ни покарання більш м’яким, щоб Продан визнавався таким, що не має судимості?

14. Кравець був засуджений за ч. 3 ст. 286 КК до позбавлен­ ня волі на строк 9 років з позбавленням права керувати транс­ портними засобами на строк 3 роки. Через 4 роки 7 місяців після початку відбування основного покарання невідбута його части­ на на підставі ст. 82 КК була йому замінена обмеженням волі на строк 4 роки 5 місяців.

Варіант 1. Через 3 роки 7 місяців після початку відбування обмеження волі Кравець був умовно-достроково звільнений від відбування цього покарання на підставі ч. 5 ст. 82 КК.

Варіант 2. Через 4 роки 7 місяців після початку відбування основного покарання невідбута його частина була замінена Кравцю виправними роботами на строк 2 роки.

Який термін повинен пройти після заміни невідбутої части­ни покарання більш м’яким, щоб Кравець визнавався таким, що не має судимості?

319

15. Мартинов був засуджений за ч. 3 ст. 185 КК до позбав­ лення волі на строк 5 років. Через 3 роки 5 місяців після почат­ ку відбування покарання він був умовно-достроково звільнений від його відбування, а через 1 рік після звільнення вчинив ки­ шенькову крадіжку. За цей злочин Мартинова було засуджено за ч. 2 ст. 185 КК до позбавлення волі на строк 5 років.

Варіант. Кишенькову крадіжку Мартинов вчинив через 2 роки після умовно-дострокового звільнення.

Протягом якого терміну після набрання другим вироком за­конної сили Мартинов буде визнаватися таким, що має су­димість за кожний зі вчинених ним злочинів (відповідь дати за найбільш несприятливим для Мартинова варіантом)?

16. Бровченко був засуджений за ч. 3 ст. 191 КК до обмежен­ ня волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки із звільненням від відбування покаран­ ня з випробуванням. Під час іспитового строку — через 1 рік після набрання першим вироком законної сили – він вчинив шахрайство і був засуджений за ч. 2 ст. 190 КК до позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців.

Варіант 1. За ч. 2 ст. 190 КК Бровченко був засуджений до штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян.

Варіант 2. За ч. 2 ст. 190 КК Бровченко був засуджений до обмеження волі на строк 3 роки.

Протягом якого терміну після набрання другим вироком за­конної сили Бровченко буде визнаватися таким, що має су­димість за кожний із вчинених ним злочинів (відповідь дати за найбільш несприятливим для Бровченка варіантом)?

17. Гладун був засуджений за ч. 3 ст. 368 КК до позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права обіймати певні по­ сади на строк 3 роки та з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. Через 7 років 8 місяців він був умовно-достроково звільнений від відбування як основного, так і додаткового по­ карання. Через 4 роки після звільнення Гладун звернувся до суду з клопотанням про зняття з нього судимості.

Варіант. Гладун був умовно-достроково звільнений лише від основного покарання.

Чи може суд зняти з Гладуна судимість, якщо він довів своє виправлення?

320

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.