Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 15 Множинність злочинів

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

  1. Поняття множинності злочинів.

  2. Форми множинності злочинів.

  3. Повторність злочинів та її види.

  4. Сукупність злочинів та її види.

  5. Рецидив злочинів.

  6. Поєднання у поведінці особи кількох форм множинності злочинів.

  7. Кримінально-правові наслідки множинності злочинів.

ЗАДАЧІ:

1. Петрушин познайомився на пляжі з Горловою і запросив її до себе додому подивитися відеофільми. Після їх перегляду він запропонував Горловій залишитися в нього на ніч, а коли та відмо­ вилася, зачинив двері і, погрожуючи ножем, кілька разів вступав з нею в статевий зв’язок. Ранком Петрушин відвів Горлову на квартиру, де вона проживала. Через два дні він прийшов до Гор­ лової і, побачивши, що господарів немає вдома, знову вчинив з нею статевий акт з погрозою застосування фізичного насильства.

Ознайомтеся зі ст. 152 КК.

Скільки злочинів вчинив Петрушин?

2. Швець протягом двох днів здійснив у центральному уні­ вермазі міста Києва 12 кишенькових крадіжок. Кожна з них зав­ дала окремим потерпілим шкоду на суму від 82 до 1767 грн., за­ гальна ж сума викраденого становила 8835 грн.

При затриманні Швець пояснив, що наступні два дні мав намір «працювати» в універмазі «Україна», а потім – коли сума викраденого досягне близько 50 тис. грн. – збирався поїхати відпочивати на Південний берег Криму.

Ознайомтеся зі ст. 185 КК та приміткою до неї.

Чи мала тут місце множинність злочинів, а якщо мала, то в якій формі?

3. Коваленко, прийшовши на дискотеку в нетверезому стані, почав чіплятися до Сосніної. Її знайомий Пічур зробив йому

276

зауваження. За це Коваленко вдарив його в обличчя, заподіяв­ши легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, а потім, щоб уникнути затримання, пішов з дис­котеки. На автобусній зупинці, побачивши незнайомих йому неповнолітніх Сердюка і Саленка, він підійшов і запитав, звідки вони. Дізнавшись, що хлопці не місцеві, Коваленко побив їх, заподіявши обом легкі тілесні ушкодження, що не спричинили короткочасного розладу здоров’я.

Ознайомтеся зі ст. 296 КК та абз. 2 п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про хуліганство» від 28 червня 1991 р. № 3.

Скільки злочинів вчинив Коваленко? Яке кримінально-пра­вове значення кожного з наведених в умовах задачі епізодів?

4. Відбуваючи покарання у виді позбавлення волі на певний строк, Агапов і Проценко домовилися, що коли останній вийде на волю, то дістане і передасть в колонію наркотики. Через три тижні після звільнення Проценко купив у невстановленої слідством особи 2,5 кг анаші, привіз її до міста, де жила мати Агапова, і залишив їй. Мати кілька місяців зберігала анашу вдо­ ма, а потім під час чергового побачення передала її синові. При спробі збути анашу іншому засудженому Агапова було затри­ мано.

Ознайомтеся зі ст. 307 КК.

Чи мала місце множинність злочинів у цьому випадку?

5. Щоб одержувати підвищену пенсію, Полинко підробив записи в трудовій книжці про більш тривалий, ніж фактично, час роботи в районах Крайньої Півночі (за часів існування СРСР) і подав її до управління Пенсійного фонду України Дар­ ницького району м. Києва. Через чотири роки після одержання першої місячної пенсії підробку було виявлено. За цей час По- линко незаконно одержав 2120 гривень.

Ознайомтеся зі статтями 358, 190 та приміткою до ст. 185 КК. Чи мала тут місце множинність злочинів?

6. Раніше судимий за розбій Батнич після відбуття покаран­ ня організував групу для вчинення квартирних крадіжок, до якої увійшли раніше не судимі Петренко і Сочивець. Вони розроби­ ли єдиний план вчинення крадіжок, розподілили між собою

277

функції, визначили дві перші квартири, з яких розпочнеться їх діяльність.

Спочатку вони обікрали квартиру Саранського, спричинив­ши йому майнову шкоду на суму 81264 грн. Потім проникли до квартири Голубєва, склали в дві сумки його майно на суму 131869 грн, але при винесенні сумок з квартири були помічені сусідкою, яка зчинила галас. Незважаючи на це, Батнич, Пет­ренко та Сочивець збігли з сумками вниз, сіли в «Жигулі», що належали Петренку, і втекли.

Варіант 1. Побачивши сусідку, Батнич, Петренко та Сочи-вець покинули сумки біля квартири і намагалися втекти, але були затримані мешканцями будинку.

Варіант 2. Сусідка, зчинивши галас, загородила дорогу до сходів. Тоді Батнич, не кидаючи сумок, відштовхнув її до Пет­ренка і Сочивця, а ті вдарили її головою об стіну, в результаті чого їй було завдано середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Ознайомтеся зі ст. 185 та приміткою до неї, статтями 186 і 187 КК, а також абз. 2 п. 6, п. 10 та абз. 6 п. 30 постанови Плену­му Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності» від 25 груд­ня 1992 р. № 12 .

Які форми множинності злочинів мали тут місце? Яке їх кри­мінально-правове значення?

7. У приміщенні диспетчерської гаража між Поповим, Щи- піним та Товстим виникла суперечка. Коли Щипін і Товстий почали бити Попова, він схопив металеву заготовку (7 кг) і з метою вбивства обох наніс нею Щипіну удар по голові, а коли той упав, двічі вдарив по голові Товстого. Від одержаних травм Щипін і Товстий померли на місці події.

Варіант. Під час нанесення удару Щипін відхилився, і заго­товка ковзнула по голові, внаслідок чого він упав, втратив свідомість, але залишився живим.

Ознайомтеся з пунктами 1 та 13 ст. 115 КК, а також з пункта­ми 5 та 17 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоро­в’я особи» від 7 лютого 2003 р. № 2.

Скільки злочинів вчинив Попов?

8. Клименко, керуючи вантажною машиною, поїхав на чер­ воне світло світлофора, внаслідок чого збив пішохода, який вже

278

почав переходити вулицю. Після зіткнення Клименко не спи­нився, а, навпаки, збільшив швидкість і спробував втекти, щоб уникнути відповідальності.

Через 15 хвилин він, рухаючись зі швидкістю, що перевищу­вала дозволену, під час повороту не справився з керуванням, виїхав на хідник і збив ще одного пішохода. Від заподіяних їм тілесних ушкоджень обидва пішоходи померли на місці події.

Варіант. Виїхавши на хідник, Клименко збив трьох пішо­ходів, два з яких померли на місці події, а одному було заподія­но середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Ознайомтеся зі статтями 135, 286 КК та п. 9 постанови Пле­нуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні зло­чини» від 24 грудня 1982 р. № 7.

Чи мала тут місце множинність злочинів?

Яке кримінально-правове значення має кожний з наведених в умовах задачі епізодів?

9. Федорченко у складі групи за попередньою змовою вчи­ нив крадіжку. Після закінчення досудового слідства набрав чин­ ності закон про амністію, що поширювався на Федорченка і пе­ редбачав звільнення його від кримінальної відповідальності. Через два тижні після звільнення від кримінальної відповідаль­ ності він таємно викрав в універмазі чоловіче пальто, вартість якого становила 1260 грн.

Варіант. Федорченко вчинив крадіжку пальта після набран­ня чинності законом про амністію, але до прийняття рішення про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Ознайомтеся зі ст. 185 КК та приміткою до неї.

Чи мала місце в діях Федорченка множинність злочинів? Яке кримінально-правове значення має для вирішення цього питан­ня закон про амністію?

10. Родченко, перебуваючи в нетверезому стані, вибив двері продуктового кіоску, зайшов усередину і взяв п’ять пляшок го­ рілки, три пляшки коньяку, тридцять плиток шоколаду і вісім коробок цукерок. Усе це він відніс до себе додому. Випивши вдома півпляшки коньяку, Родченко знову повернувся до кіос­ ку, зайшов усередину, але був помічений Кузьменком і затри­ маний.

279

На допиті Родченко пояснив, що повернувся до кіоску, оскільки вдома у нього виник намір забрати з кіоску решту пля­шок горілки і коньяку, які там залишалися.

Варіант. На допиті Родченко пояснив, що намір забрати всі пляшки з горілкою та коньяком виник у нього перед проник­ненням до кіоску, але він вирішив реалізувати цей намір у два прийоми.

Ознайомтеся зі ст.185 КК та приміткою до неї.

Чи можна розцінити дії Родченка як один злочин?

11. Старший інспектор районного відділу реєстрації актів громадянського стану Гребінь одержувала за своєчасне оформ­ лення свідоцтва про смерть від родичів померлого винагороду в розмірі від 100 до 300 грн. Усього було встановлено 32 епізоди одержання такої винагороди на загальну суму 8320 грн. Судом дії Гребінь кваліфіковано за ч. 2 ст. 368 КК як одержання хабара у великому розмірі та повторно.

Ознайомтеся зі ст. 368 КК, приміткою до неї та п.п. 14 і 15 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5.

Чи є підстави вважати дії Гребінь продовжуваним злочином? Чи правильно визначив суд кваліфікуючі ознаки одержання ха­бара?

12. З метою заволодіння грошима судимий за розбій Вла- сенко та Колесник сіли в таксі й попросили водія відвезти їх в інший кінець міста. Діючи за заздалегідь узгодженим планом, Колесник, який займався карате, за сигналом Власенка наніс водієві удар ребром долоні по шиї, від якого той знепритомнів, а Власенко зупинив машину. Обшукавши водія, вони забрали всі гроші, що в нього були (437 грн.), і втекли, але того ж дня були затримані. Таксистові було завдано тяжке тілесне ушкод­ ження.

Варіант. Таксистові було завдано умисне тяжке тілесне уш­кодження, що спричинило смерть потерпілого.

Ознайомтеся зі статтями 121, 187 КК та пунктами 12, 24 по­станови Пленуму Верховного Суду України «Про судову прак­тику в справах про корисливі злочини проти приватної влас­ності» від 25 грудня 1992 р. № 12.

Які форми множинності злочинів мали місце в діях винних?

280

13. Арендаренко, Багнич та Юркович об’єднались у стійку групу, розробили план збройних нападів на квартири окремих громадян та розподілили між собою функції. Щоб мати під час нападів зброю, вони, діючи відповідно до розробленого плану, напали на працівника приватного охоронного агентства Грищен­ ка, який повертався з нічного чергування. Юркович ударив його по голові уламком труби, а Арендаренко забрав із кобури пісто­ лет і дві обойми патронів. Багнич в цей час спостерігав за обста­ новкою і був готовий подати спільникам сигнал про небезпеку. Внаслідок удару Грищенкові було заподіяно тяжке тілесне уш­ кодження.

Після цього Арендаренко, Багнич та Юркович, демонструю­чи зброю та погрожуючи вбивством, вчинили чотири розбійні напади на квартири окремих громадян, під час яких відбирали у них гроші та цінні речі. Під час одного з нападів вони зґвалтува­ли малолітню Зелінську.

Варіант. У групу об’єднались і вчинили всі зазначені вище дії лише два суб’єкти — Арендаренко і Юркович.

Ознайомтеся зі статтями 257, 262, 121, 263, 187, 129 та 152 КК, а також п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про бандитизм» від 7 липня 1995 р. № 9.

Як слід кваліфікувати дії названих суб’єктів?

14. Судимий за розбій Сліпченко і Кулик, діючи за поперед­ ньою домовленістю, вночі під’їхали на автомобілі «Москвич» до поля сільськогосподарського кооперативу і почали заванта­ жувати в багажник ящики з баклажанами, зібраними його пра­ цівниками вдень. Їх помітив сторож Таран і наказав поставити ящики на місце. Не бажаючи повертати ящики, грабіжники за сигналом Сліпченка побили Тарана, заподіявши йому тяжке тілесне ушкодження, сіли в «Москвич» і з баклажанами, що були в багажнику, поїхали додому.

Варіант 1. Внаслідок заподіяного тяжкого тілесного ушкод­ження Таран через два дні помер у лікарні.

Варіант 2. Коли в результаті побоїв Таран втратив свідомість, Сліпченко і Кулик завантажили ще кілька ящиків, а потім на пропозицію Кулика обшукали Тарана і забрали годинник та га­манець, в якому були гроші на суму 69 грн.

Ознайомтеся зі статтями 185, 187 і 121 КК.

281

Що таке складний злочин? Чи можна вважати таким злочи­ном розбій? Як кваліфікувати дії Сліпченка і Кулика?

15. Дроботун затриманий під час незакінченого замаху на зґвалтування неповнолітньої Леонової. Перебуваючи під слідством, він зізнався, що до цього вчинив ще кілька злочинів: зґвалтування неповнолітніх Швачко, Продан, Шевчук, незакін-чений замах на зґвалтування повнолітньої Осики. Його пока­зання були підтверджені на досудовому слідстві і в судовому засіданні. Крім того, встановлено, що, долаючи опір, Дроботун завдавав потерпілим побої, а при зґвалтуванні Продан заподіяв їй умисне тяжке тілесне ушкодження за ознакою спричинення психічної хвороби.

Ознайомтеся зі статтями 152, 121, 126 КК, а також п. 12 і абз. 1 п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 бе­резня 1992 р. № 4 «Про судову практику у справах про зґвалту­вання та інші статеві злочини».

Яке співвідношення між повторністю та сукупністю злочинів одного виду? Яким чином вони будуть враховані при кваліфі­кації дій Дроботуна?

282

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.