Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 17 Покарання та його види

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

  1. Поняття та ознаки покарання за КК України.

  2. Мета покарання за КК України. Проблеми цілей покаран­ня в теорії кримінального права.

  3. Система видів покарання за КК України.

  4. Основні покарання за КК України.

  5. Додаткові покарання за КК України.

  6. Покарання, які згідно з КК України можуть застосовува­тися і як основні, і як додаткові.

ЗАДАЧІ:

1. Суддею місцевого суду Печерського району м. Києва за дрібне розкрадання державного майна Пронька піддано штра­ фу на суму 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Через два місяці в Солом’янському районі м. Києва його було затримано за таємне викрадення гаманця у Сокальської. За це Пронька було засуджено до штрафу у розмірі 50 неоподаткову­ ваних мінімумів доходів громадян.

Ознайомтеся зі ст. 51 КАП та ст. 185 КК і визначте юридич­ну природу штрафу у кожному з цих випадків.

2. Шумський, керуючи в нетверезому стані автомашиною «Москвич», що належала Рукавишникову, порушив правила до­ рожнього руху, внаслідок чого машина перекинулася. Рукавиш­ никову заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження. За ч. 1 ст. 286 КК Шумський засуджений до 1 року виправних робіт з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки.

Розглянувши справу в апеляційному порядку, апеляційний суд вирок місцевого суду в частині позбавлення права керувати транспортними засобами скасував. При цьому він послався на те, що півроку тому Шумського за керування транспортними засобами в стані сп’яніння уже позбавлено такого права стро­ком на два роки і тому призначати покарання такого ж виду не­обхідності не було.

Чи правильно вирішив справу апеляційний суд?

290

3. За крадіжку державного майна Борецького було засудже­ но за ч. 1 ст. 81 КК 1960 р. до 1 року 6 місяців виправних робіт з відбуванням їх за місцем роботи. Через 4 місяці, визнавши, що він злісно ухиляється від відбування покарання, суд змінив йому невідбутий строк виправних робіт на позбавлення волі.

Чи можна вважати в цьому випадку позбавлення волі кримі­нальним покаранням, що призначається за злісне ухилення від відбування виправних робіт? У чому полягає відмінність між положеннями ч. 2 ст. 30 КК 1960 р. і ч. 2 ст. 389 КК 2001 р.?

4. Колесника, що працював заступником декана одного з фа­ культетів медичного інституту, визнано винним у одержанні хабара, вчиненому повторно. За ч. 2 ст. 368 КК його засуджено до позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права обій­ мати посади, пов’язані з виховними функціями, на строк 3 роки. Одночасно за вироком суду його позбавлено звання капітана медичної служби запасу, вченого звання доцента та наукового ступеня кандидата медичних наук.

Дайте оцінку рішенню суду щодо позбавлення Колесника військового звання, вченого звання та наукового ступеня.

5. Заступника начальника райвідділу внутрішніх справ По­ котила засуджено за перевищення влади, що супроводжувало­ ся насильством, за ч. 2 ст. 365 КК до позбавлення волі на строк 5 років. Крім того, суд позбавив Покотила спеціального звання «майор міліції», а також вніс подання про позбавлення його дер­ жавних нагород.

Варіант. Покотила засуджено за заподіяння умисного серед­ньої тяжкості тілесного ушкодження колишній дружині за ч. 2 ст. 122 КК.

Яка юридична природа позбавлення спеціального звання і державних нагород? Чи можна вважати, що суд правильно при­значив Покотилу додаткове покарання?

6. Свирид, керуючи власним автомобілем «Жигули-21013», на ґрунті особистих неприязних стосунків умисно збив та пере­ їхав Козлова, який від одержаних ушкоджень помер на місці події. За ч. 1 ст. 115 КК його було засуджено до позбавлення волі на строк 10 років. У вироку суду також зазначено, що авто­ мобіль як знаряддя злочину підлягає конфіскації. Вважаючи

291

вирок суду неправильним, Свирид подав апеляцію, в якій про­сив змінити вирок, виключивши з нього припис щодо конфіс­кації автомобіля, оскільки за умисне вбивство без обтяжуючих обставин конфіскація майна законом не передбачена. Чи підлягає апеляція задоволенню?

7. Вироком місцевого суду Вовченка було засуджено за не- надання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані, до штрафу у розмірі 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На цей вирок Вовченко подав апе­ ляцію, в якій просив замінити штраф арештом на мінімальний строк, оскільки останній також передбачений в санкції ч. 1 ст. 135 КК, а для нього ця міра покарання є більш прийнятною.

Чи може бути задоволена апеляція Вовченка?

8. Лікар-терапевт Писарчук на прохання своєї знайомої Злот- ник зробила у неї на квартирі кримінальний аборт Кутовій. За ч. 1 ст. 134 КК її було засуджено місцевим судом до обмеження волі на строк 1 рік з позбавленням права займатися медичною практикою на 3 роки. В апеляції Писарчук просила замінити об­ меження волі штрафом і не застосовувати до неї додаткове пока­ рання у виді позбавлення права займатися медичною практикою, оскільки останнє не передбачене санкцією ч. 1 ст. 134 КК.

Дайте оцінку рішенню місцевого суду і доводам апеляції.

9. Кривенко була засуджена за крадіжку без обтяжуючих обставин до виправних робіт на строк 1 рік 6 місяців з відра­ хуванням у доход держави 20% заробітку. Через 2 місяці після початку відбування цього покарання вона самовільно залиши­ ла місце роботи, виїхала за межі України і повернулася назад через півроку.

Як має бути вирішене питання про відповідальність Кри­венко?

10. Інваліда ІІІ групи Дем’яненка було засуджено за ч. 1 ст. 122 КК до виправних робіт на строк 1 рік 6 місяців. В апеляції він просив замінити виправні роботи на штраф, посилаючись на інвалідність. Потерпіла Зубенко у запереченні на апеляцію про­ сила залишити вирок без змін, зазначивши, що Дем’яненко фак­ тично працює і його інвалідність не може перешкодити відбу­ ванню покарання даного виду.

292

Варіант. Дем’яненко став інвалідом ІІ групи через місяць після постановлення вироку. Як має бути вирішена справа?

11. Зайцеву засуджено за ч. 4 ст. 191 КК до позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права обіймати будь-які поса­ ди в сфері торгівлі на строк 3 роки.

На цей вирок прокурор подав апеляцію, в якій вказав, що оскільки суд призначив додаткове покарання у виді позбавлен­ня права обіймати «будь-які посади в сфері торгівлі» з порушен­ням закону, то воно має бути виключене з вироку.

Як має бути вирішена справа апеляційним судом?

12. Кравчук, не маючи права на керування транспортними засобами, в нетверезому стані керував мотоциклом. На повороті він не впорався з керуванням і наїхав на залізобетонну опору, що призвело до загибелі пасажира Іщенка. За цей злочин його було засуджено за ч. 2 ст. 286 КК до позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керувати транспортними засоба­ ми на строк 3 роки.

Вважаючи, що додаткове покарання призначене йому без­підставно, оскільки він і так не мав права на керування транс­портними засобами, Кравчук подав апеляцію, в якій просив апе­ляційний суд виключити з вироку додаткове покарання.

Чи підлягає апеляція задоволенню?

13. Старший бухгалтер одного з цехів кондитерської фабрики Федченко, маючи вільний доступ до готової продукції і сирови­ ни, викрав з цеху 0,5 л коньяку, 0,5 л спирту, 1 кг 400 г цукерок та інших кондитерських виробів на суму 186 грн. Судом його засуд­ жено за ч. 1 ст. 185 КК до штрафу у розмірі 40 неоподатковува­ них мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з контролем за матеріальними та грошовими цінностями, у тому числі посаду бухгалтера, на строк 3 роки.

Прокурор подав апеляцію, вважаючи, що додаткове покаран­ня призначене Федченку з порушенням вимог ст. 55 КК. Чи підлягає апеляція задоволенню?

14. Федорчук засуджена за ч. 1 ст. 140 КК до обмеження волі на строк 2 роки з позбавленням права займатися медичною прак­ тикою на строк 3 роки.

293

У своїй апеляції адвокат засудженої просив виключити з ви­року покарання у виді позбавлення права займатися певною діяльністю (медичною практикою), оскільки поряд з обмежен­ням волі воно передбачене в санкції ч. 1 ст. 140 КК як альтерна­тивне основне покарання і суд не мав права призначати за один злочин обидва покарання одночасно.

Чи підлягає апеляція задоволенню?

15. Ковтун було засуджено за ч. 1 ст. 226 КК до громадських робіт на строк 160 годин з позбавленням права обіймати поса­ ди, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням грошових або товарних цінностей, на строк 3 роки. Розглянувши справу за апеляцією засудженої, апеляційний суд вирок місцевого суду в частині призначеного їй покарання змінив: замість громадських робіт призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і виключив з вироку покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з безпосе­ реднім обслуговуванням грошових або товарних цінностей.

Чи мав право прийняти таке рішення апеляційний суд?

16. За привласнення чужого майна в особливо великих роз­ мірах Горобця засуджено до позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. Серед майна був жилий будинок у сільській місцевості, в якому Горобець та його сім’я постійно проживали.

Вважаючи, що жилий будинок не підлягає конфіскації, Го­робець подав апеляцію на вирок місцевого суду в цій частині. Чи підлягає апеляція задоволенню?

17. Доценка було засуджено за ч. 3 ст. 301 КК за збут відео- продукції порнографічного характеру, вчинений повторно, до позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією порнографіч­ ної відеопродукції та з позбавленням права займатися підприє­ мницькою діяльністю на строк 3 роки. Крім того, у нього був конфіскований як знаряддя злочину автомобіль «Форд Скор- піо». Доценко подав апеляцію, в якій просив змінити кваліфі­ кацію його дій та пом’якшити покарання.

Розглянувши справу, апеляційний суд скаргу задовольнив: кваліфікував дії Донченка за ч. 2 ст. 301 КК без інкримінування

294

обтяжуючої обставини «повторно», знизив основне покарання до 3 років позбавлення волі і виключив з вироку припис щодо призначення додаткового покарання у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю. Він також скасував рішення місцевого суду щодо конфіскації автомобіля, оскільки у справі не доведено, що автомобіль використовувався як зна­ряддя для збуту порнографічних відеокасет. Дайте оцінку рішенню апеляційного суду.

18. Вироком місцевого суду Гребеня засуджено за ч. 3 ст. 289 КК до позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією всьо­ го майна, яке є його власністю. На вирок суду адвокат засудже­ ного подав апеляцію, в якій просив апеляційний суд змінити вирок місцевого суду і не призначати додаткового покарання – конфіскації майна. Основний довід апеляції: Гребінь незаконно заволодів транспортним засобом (автомобілем «Опель–Омега») не з корисливою метою, а для того, щоб доїхати до іншого міста; таке заволодіння не може розглядатись як корисливий злочин, а тому відповідно до ч. 2 ст. 59 КК не повинно тягти за собою покарання у виді конфіскації майна.

На апеляцію адвоката прокурор подав заперечення, в яких зазначив, що конфіскація майна призначена Гребеню у повній відповідності з законом, оскільки санкція ч. 3 ст. 289 КК перед­бачає це додаткове покарання як обов’язкове. Яке рішення має прийняти апеляційний суд?

19. Військовим судом гарнізону старшого лейтенанта Гри- цюка засуджено за ч. 1 ст. 424 КК до обмеження волі на строк 3 роки. У своїй апеляції він просив військовий суд регіону враху­ вати конкретні обставини, за яких він допустив перевищення влади, позитивні дані про його особу, і призначити замість об­ меження волі службові обмеження для військовослужбовців.

Чи може військовий суд регіону задовольнити апеляцію Гри-цюка без застосування ст. 69 КК?

20. Після святкування свого дня народження Колотовкін, якому в цей день виповнилося 18 років, узяв участь у груповій хуліганській бійці. Під час бійки Колотовкін наніс два удари ножем в груди Федюку і один удар в живіт Шпарику. Федюк помер у лікарні наступного дня, а Шпарик — за п’ять днів.

295

Колотовкіну пред’явлено обвинувачення за п.п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК.

Чи може суд у разі визнання Колотовкіна винним за пред’яв­леним звинуваченням призначити йому покарання у виді дові­чного позбавлення волі?

21. Безуглий, керуючи власним автомобілем, перевищив доз­волену швидкість і вчинив наїзд на пішохода. Внаслідок наїзду пішохід дістав середньої тяжкості тілесне ушкодження. За ч. 1 ст. 286 КК Безуглого засуджено до арешту на строк 6 місяців.

В апеляції Безуглий просив призначити замість арешту ви­правні роботи, оскільки, хоча йому виповнилось 62 роки, він про­довжує працювати слюсарем-сантехніком, позитивно характе­ризується як за місцем роботи, так і за місцем проживання.

Яке рішення за апеляцією Безуглого має прийняти апеля­ційний суд?

296

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.