Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Глава 32 Злочини проти безпеки виробництва

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

 1. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти безпеки виробництва.

 2. Поняття робіт з підвищеною небезпекою, а також вибухо­небезпечного підприємства (цеху).

 3. Порушення вимог законодавства про охорону праці: аналіз юридичних складів злочину.

 4. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: аналіз юридичних складів злочину.

 5. Порушення правил, що стосуються безпечного викорис­тання промислової продукції або безпечної експлуатації буді­вель і споруд: аналіз юридичних складів злочину.

ЗАДАЧІ:

 1. Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського підприємства Тинчук, відповідальний за додержання правил техніки безпеки в бригаді, послав робітниць Марущенко і Віре-ник виносити картоплю із земляного льоху, який перебував в аварійному стані. Під час їх роботи стеля льоху завалилась. Ро­бітниць засипало землею. Марущенко було заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження, а Віреник від заподіяних тілес­них ушкоджень померла.

 2. Капітан катера Ампілогов та його помічник Дяченко виз­нані винуватими в тому, що всупереч правилам техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості України намагалися рив­ком зняти з мілини сейнер «Вогник». Внаслідок цього буксир­ний трос обірвався і кінцем ударив матроса Панова, який від заподіяних йому тілесних ушкоджень помер.

 3. Диспетчер порту і виконавець робіт Горяч на порушення техніки безпеки в морських портах не проінструктував зміну вантажників про порядок розвантаження пароплава «Чка-ловськ», а також призначив сигнальником вантажника Андрю-ка, не обізнаного з правилами сигналізації. Останній, всупереч

470

цим самим правилам, подав кранівникові неточну команду, не супроводжуючи її жестами рук, — підвести грейфер у бік ван­тажників, що перебували в трюмі пароплава. Внаслідок цього грейфером, поданим за сигналом Андрюка на значно більшу, ніж було потрібно, відстань, були притиснуті до перегородки трю­му вантажники, одному з яких при цьому було заподіяно тяжкі, а іншому — середньої тяжкості тілесні ушкодження.

 1. Комендант будинку Уткін не забезпечив необхідної безпе­ки під час скидання снігу з даху будинку, внаслідок чого скину­тою крижиною було смертельно травмовано Саніну. Скидав сніг Чебак, який, виконуючи цю роботу, не виявив належної уваги.

 2. Начальник транспортного цеху Фрумкін без технічної до­кументації і необхідних креслень переобладнав машину ЗИЛ-164 на смоловозку та дозволив її експлуатацію без приймання спеціальною комісією і дозволу головного інженера заводу. Не забезпечений спецодягом і необхідними захисними засобами шофер Гура, зливаючи відходи через недосконалу трубу смоло-возки, дістав опіки другого ступеня.

 3. Бригада монтажників міняла опори контактної мережі на залізниці. За інструкцією про це слід було доповісти черговому диспетчеру. Не зробивши цього, прораб дільниці Єнченко дав вказівку зростити дроти і закріпити їх на опорах до ізоляторів. З’єднуючи дроти без гумових рукавиць, яких не виявилося в бригаді, монтер Магдика був смертельно уражений струмом.

Варіант. Магдика одержав легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

7. На одному із суден у морському порту м. Керчі отруїлися кілька чоловік. Їх у тяжкому стані було доставлено до лікарні. Розслідуванням встановлено, що за два дні до цього на судні здійснювалася фумігація (знезаражування) від небезпечного карантинного шкідника — карпового жука. При цьому було по­ рушено спеціальні правила: не було організовано достатньої вентиляції приміщень, наявність бромметилу визначали без урахування погодних умов, балони з ним не прогрівали, а фу­ мігацію здійснювали аварійним способом, розливаючи фумігант. Не встановивши наявності отрутохімікатів, начальник фуміга- 471

ційного загону держінспекції з карантину рослин Лункевич, який керував роботами, дав дозвіл на заселення судна. Коли було включено опалювальну систему судна, бромметил почав випа­ровуватися, що й стало причиною отруєння деяких членів ко­манди судна.

8. Прораб асфальтобетонного заводу Марчук грубо порушив правила техніки безпеки при будівництві, ремонті й утриманні автомобільних шляхів, не виконав вказівки інспектора держсіль- електронагляду та головного механіка тресту огородити транс­ форматор та навісити замки на розподільчий прилад і хвіртку огорожі. Марчук, давши завдання теслі заводу Савенку відре­ монтувати огорожу трансформатора, не проінструктував його щодо особливостей роботи на цьому об’єкті, не сповістив елект­ ромонтера заводу Тищенка про ремонтні роботи і необхідність зняття напруги з трансформатора на час цих робіт. Савенко, не знаючи правил техніки безпеки, підняв матеріал на майданчик трансформатора і був смертельно уражений електрострумом.

Хто і за вчинення якого злочину повинен нести відпові­дальність?

9. Як інженер-електрик промислового об’єкта, Карпов був зобов’язаний контролювати дотримання правил техніки безпе­ ки працівниками бригади електромонтерів, які забезпечують роботу трансформаторної будки, розташованої поблизу житло­ вого масиву. 6-річний Боря Маїлов, граючись біля трансформа­ торної будки, закинув іграшковий пістолет на дах розташова­ них біля задньої стінки статичних конденсаторів. Він виліз на огорожу, встановлену навколо будки, намагаючись палицею із вбитим у неї цвяхом дістати іграшку, пробивши при цьому ізо­ ляцію. Боря Маїлов був смертельно уражений електрострумом.

10. На заводських шляхах азотнотукового заводу формував­ ся ешелон цистерн з нашатирем. Унаслідок порушення правил руху під час цих робіт ешелон зіткнувся з вагоном, що перебу­ вав під навантаженням. Вагон змістився, зрушивши транспор­ тер, з допомогою якого здійснювалося навантаження, а той за­ чепив опорну цегляну колону навантажувального майданчика і зруйнував її. Цеглинами з колони було смертельно травмовано вантажника. Зіткнення допустив машиніст локомотива Шевчук.

472

11. Під час бурі вітер зірвав електричний провід, який про­ вис біля заводської огорожі. Пройшло п’ять годин. Робітник Кушнір після закінчення роботи, щоб скоротити шлях додому, намагався перелізти через огорожу. У темряві він доторкнувся до проводу і був смертельно уражений електрострумом.

Чи повинен відповідати за смерть Кушніра начальник дільниці електричної мережі й підстанції Борисов?

 1. Майстер лісодільниці Миронов запропонував Савку пра­цювати на лебідці, шестерні передачі якої не були закриті за­хисним кожухом. Саме робоче місце було захаращене й забруд­нене. Під час роботи лебідчик Савко зробив різкий рух, посков­знувся на брудному вологому ґрунті і впав правим ліктем на шестерні лебідки, діставши смертельну травму.

 2. Начальник зміни електроцеху заводу Роман направив монтера для ремонту вимикача високої напруги. Усупереч пра­вилам техніки безпеки він не вимкнув струм на лінії вимикача. Монтер, впевнений у тому, що струму в мережі немає, доторк­нувся до проводу й дістав тяжку травму. Роман пояснив, що хоч він і забув вимкнути струм, але і сам монтер виявив грубу нео­бережність.

За що і як повинен відповідати Роман? Чи зміниться квалі­фікація його дій, коли у справі буде встановлено, що монтер відповідно до правил техніки безпеки повинен був, перш ніж розпочати ремонтні роботи, перевірити, чи не перебуває провід під струмом?

 1. Начальник цеху Розворот і механік цеху Васюк, відкрив­ши люк бензоцистерни, в якій накопичилися гази, залишили її без нагляду, не наповнивши водою для видалення залишків бен­зину. Робітник цеху Фаланчук, самовільно залишивши робоче місце, зайшов у бензосховище і, спустившись у цистерну, отруї­вся шкідливими газами. Під час спроби врятувати Фаланчука загинув також інший робітник — Никонов.

 2. Начальник цеху Кремінь не контролював роботу з охоро­ни праці, нерідко сам грубо порушував вимоги техніки безпеки. Майстер Приймак з відома Кременя часто запізнювалася на роботу, внаслідок чого робітники залишалися без технічного

473

керівництва. Створилася така обстановка, коли кожен робітник мав доступ до будь-якого приміщення цеху. Учень електрослю­саря Араковський без виробничої потреби зайшов до пункту управління електроплавильної печі. Не маючи необхідних знань і досвіду роботи на цій дільниці, він доторкнувся до шин під високою напругою і був смертельно уражений струмом.

 1. Робітник Михайлов виконував роботи, що належали до вогненебезпечних. На порушення інструкції з техніки безпеки майстер Шльомін не забезпечив його спецодягом. Під час робо­ти від іскри у Михайлова зайнявся одяг і він дістав опіки. Пере­буваючи в лікарні, Михайлов захворів на запалення легенів, від чого помер.

 2. У системі водопостачання м. Миргорода траплялися ви­падки, коли роботи, пов’язані з переміщенням вантажів, вико­нувалися вручну, причому вантажі перевищували норми, вста­новлені законодавством для ручних робіт. Під час виконання зварювальних робіт Климко впустив кінець 60-кілограмової ста­левої труби, яка вдарила електрозварювальника Семчукова, спричинивши йому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Чи повинен за це відповідати і як саме керівник робіт — бри­гадир Рябошапка?

 1. Технік Горицвіт працював на спорудженні жилого будин­ку. Він доручив робітникам підняти з першого на четвертий по­верх труби. Пояснивши техніку підняття труб, Горицвіт пішов на інший об’єкт. Робітник Баранов всупереч отриманим вказів­кам намагався підняти трубу іншим способом, внаслідок чого впав з четвертого поверху і дістав тяжкі тілесні ушкодження.

 2. Черговий по депо Распопов одержав повідомлення про те, що у штабелі, де набирають пісок, утворився підкоп з навис­лим козирком, небезпечним для роботи. Він не звернув на це уваги і не заборонив роботу. Від струсу ґрунту, спричиненого проїздом потягу, стався обвал. Робітницю Степанову засипало піском, вона загинула.

20. Майстер будівельного управління Мохорук неналежним чином керував здійсненням зварювальних робіт під час веден- 474

ня ремонтних робіт у приміщенні лабораторії лікарні. Він не дав вказівки змочувати водою і захищати азбестовими плитами де­рев’яні стіни, які почали тліти.

Через дві години після закінчення роботи в лабораторії роз­горілася пожежа, спричинивши майнову шкоду в сумі вісім ти­сяч гривень.

 1. Попков і Варюхін допустили порушення протипожежних правил за таких обставин. Працюючи головним механіком фаб­рики, Попков дозволив проводити зварювальні роботи при ре­монті транспортера, не обумовивши попередньо заходів щодо захисту спалимих конструкцій і контролю за роботами. Керів­ник зварювальних робіт механік цеху Варюхін не вжив заходів щодо захисту спалимих конструкцій і перевірки місць робіт після їх закінчення. При виконанні зварювальних робіт зайня­лися дерев’яні частини короба транспортера, фабриці було зав­дано збитків на суму 25 тис. грн.

 2. Працюючи машиністом вугільного комбайна, Косолапов вивчав Правила безпеки у вугільних і сланцевих шахтах, про­ходив відповідний інструктаж. Однак на порушення цих пра­вил (§9) він проніс у шахту пачку цигарок і під час робіт з де­монтажу комбайна запалив цигарку. Ці його дії припинив за­ступник головного інженера по техніці безпеки Тимофєєв.

Варіант. Дії Косолапова спричинили вибух метану і кілька осіб дістали опіки.

23. Майстер-підривник вугільної шахти «Червоноармійська» Болюбаш, працюючи в третю зміну, виконував вибухові роботи за відсутності води в ємкостях водяного заслону, а також осіб технічного нагляду, чим порушив вимоги §164 і 292 Єдиних правил безпеки при вибухових роботах. Шахта «Червоноарм- ійська» належить до розряду категорійних щодо безпеки вибу­ ху газу і вугільного пилу.

Варіант. Внаслідок дій Балюбаша виникла загроза вибуху газу метану.

24. Після того, як прохідники Джабаров і Титенко підготу­ вали забій до підривання (закріпили забій, пробурили шпури, зарядили їх, змонтували підривний ланцюг), майстер-підрив- 475

ник Фесенко тут же підключив кінці вибухового ланцюга до вибухової машини, щоб перевірити цілісність ланцюга та його опір, але помилково включив машину на вибух. У результаті були травмовані Джабаров, Титенко (тяжкі тілесні ушкоджен­ня) та сам Фесенко (середньої тяжкості тілесні ушкодження). Своїми діями Фесенко допустив порушення Інструкції з без­печних методів робіт для майстра-підривника: перед початком вибухових робіт робітників необхідно вивести з забою (§106), майстер-підривник перед кожним підриванням зобов’язаний перевірити опір вибухового ланцюга лише з безпечної відстані після відведення людей від місця розташування зарядів вибу­хових речовин на безпечну відстань або в укриття (§150), при електричному підриванні дозволяється користуватися вимірю­вальними приладами виключно з укриття, звідки здійснювати­меться підривання.

 1. Машиніст автокрана Крильченко, незважаючи на вияв­лену ним несправність сигналізатора небезпечної напруги, за якої не можна виконувати роботи поблизу ліній електропере­дачі, розвантажував труби на складі будівельного управління, розташованому в їх охоронній зоні. Під час приведення крана в транспортне положення після виконання цієї роботи Крильчен-ко наблизив стрілу до дротів лінії електропередачі, через що ме­талоконструкція крана потрапила під високу напругу. Стропаль­ник Гриців, який у цей час складав на автокрані сталеві стропи, був смертельно уражений електрострумом.

 2. Працюючи механіком ділянки розкривних робіт рудні, Кульматицький видав бригаді робітників наряд на будівництво монтажного майданчика для роторного екскаватора та установ­ку труб у підпірну стінку. Під час установки труби 7,4 м завдов­жки в підпірну стінку майданчика гак саморобної стропи вий­шов з отвору зчеплення і труба, падаючи, смертельно травмува­ла робітника Давидова. Відповідальний за установку труб у підпірну стінку Кульматицький допустив виконання цих робіт без проекту їх виконання та схем строповки, не був присутній і не керував роботами, що суперечить вимогам БНіП-111-4-80.

Варіант. Давидову було заподіяно тілесне ушкодження се­редньої тяжкості.

476

 1. У ніч на 6 січня обвалилася конструкція тренувального катка на будівництві спортивного навчально-тренувального комплексу. Матеріальні збитки склали 5 млн грн. Безпосеред­ньою причиною обвалення було грубе порушення проекту при складанні металевих ферм: не були приварені з’єднувальні на­кладки в укрупнюючих стиках нижнього поясу. Прораб Доку-тович на порушення положення «Про виконання робіт у будів­ництві» приймав із заводу-виготовлювача металеві конструкції без сертифіката, лише за накладними, укрупнююче складання виконував без креслень. Акт приймання металевих ферм підпи­сував, не перевіряючи, чи приварені з’єднувальні накладки в укрупнюючих стяжках нижнього поясу ферм. Старший інже­нер з технагляду Гусєв у порушення службової інструкції, бе­ручи участь у прийманні металевих ферм, доставлених з заво­ду, а також після їх укрупнюючого складання і монтажу, не ви­конував звірки з кресленнями, внаслідок чого пропустив грубе порушення проекту при укрупнюючому складанні.

 2. Наливаючи бензин з бензобаку автобуса в каністру в га­ражі підприємства, Ральчук попросив Романця запалити сірника й посвітити йому. Той почав запалювати сірника на близькій відстані від бензобака, бензин загорівся. Під час пожежі обгорі­ли гараж і автобус, чим підприємству завдано збитків на суму 45 тис. грн.

 3. Завідувач ремонтної майстерні Попович, перебуваючи в оглядовій ямі під час ремонту автомобіля, за наявності розли­того бензину запалив сірника. Внаслідок вибуху і пожежі згорів автомобіль «Волга», а зварювальник Білецький дістав тяжкі тілесні ушкодження.

 4. Начальник дільниці Зінченко допустив виконання робіт у важкопровітрюваному вибої вибухонебезпечної шахти без другого повітропроводу. Вибуху метаноповітряної суміші або вугільного пилу не сталося, однак через відсутність належної вентиляції отруївся оксидом вуглецю слюсар Крайній.

 5. Головний інженер сільськогосподарського підприємства Простак у зв’язку з хворобою сортувальника дав вказівку вете­ринару Коровіну замінити його на конвеєрі. Оскільки конвеєр

477

не був обладнаний захисним кожухом, у двигун потрапила пола робочого халата Коровіна, і його затягло під передавальний лан­цюг, внаслідок чого було тяжко травмовано.

32. Гірничотехнічна інспекція виявила, що на шахті в одній із лав роботи ведуться з порушенням кріплення покрівлі: засто­ совували змішане кріплення з металевих і дерев’яних стояків, яке не було посилене в місцях геологічних порушень, а також були перевищені норми провисання покрівлі. Начальнику дільниці Галаздрі було вказано на ці вади, проте він не припи­ нив роботи у лаві, створивши можливість обвалу і людських жертв.

Варіант. Покрівля в лаві обвалилася, смертельно травмував­ши двох гірників.

33. При будівництві жилого будинку прораб Лапікура керу­ вав роботами в нічний час, не забезпечивши нормального освіт­ лення. Підносячи шлакоблоки до риштування, Борщевський оступився і впав у яму, діставши середньої тяжкості тілесне ушкодження.

478

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.