Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи

Особисті блага людини як об’єкт кримінально-правової охо­рони. Загальний механізм кримінально-правової охорони жит­тя і здоров’я особи. Проблеми систематизації юридичних складів злочинів проти життя та здоров’я особи за чинним криміналь­ним законодавством України.

Злочини проти життя. Кримінально-правове поняття вбив­ства. Види вбивств за КК України. Умисне вбивство без обтя­жуючих і без пом’якшуючих обставин: відмежування від інших видів умисних вбивств. Умисне вбивство при обтяжуючих об­ставинах: аналіз юридичного складу злочину, особливості ква­ліфікації окремих його різновидів. Умисні вбивства при пом’як­шуючих обставинах: особливості юридичних складів умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання, умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини та умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочин­ця. Вбивство через необережність: особливості суб’єктивної сто­рони юридичного складу злочину. Доведення до самогубства: особливості юридичних складів злочину, відмежування від умисного вбивства та вбивства через необережність.

Злочини проти здоров’я. Поняття тілесного ушкодження: медичний та юридичний аспекти. Види тілесних ушкоджень за КК України. Залежність ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від тривалості розладу здоров’я та розміру стійкої втрати пра­цездатності. Умисне тяжке тілесне ушкодження: аналіз юри­дичних складів злочину. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне за пом’якшуючих обставин: особливості юридичних складів злочину. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкоджен­ня: особливості юридичних складів злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Умисне легке тілесне ушкод­ження: види, особливості юридичних складів злочину. Необе­режне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження: особ­ливості об’єктивної та суб’єктивної сторін юридичного складу злочину, кваліфікація за сукупністю з іншими злочинами. Побої і мордування: аналіз юридичних складів злочинів. Катування: особливості юридичного складу злочину.

Злочини проти особистої безпеки. Погроза вбивством: особ­ливості об’єктивної та суб’єктивної сторін складу злочину, відме­жування від готування до умисного вбивства. Зараження вене-45

ричною хворобою; зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило зараження особи віру­сом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби; розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: особливості юридичних складів злочинів. Злочини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування (незаконна лікувальна діяльність, ненадання допомогти хворому медичним працівником, неналежне виконан­ня професійних обов’язків медичним або фармацевтичним пра­цівником, порушення прав пацієнта, незаконне проведення дослідів над людиною, порушення встановленого законом поряд­ку трансплантації органів або тканин людини, насильницьке до­норство, незаконне розголошення лікарської таємниці): загаль­на характеристика, особливості юридичних складів. Інші злочи­ни, що ставлять під загрозу життя та здоров’я людини (незаконне проведення аборту; залишення в небезпеці; ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані; неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей): за­гальна характеристика, особливості юридичних складів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.