Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Яценко,Кримінальне право України практикум.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.07.2019
Размер:
6.22 Mб
Скачать

Загальна частина

Глава 5 Кримінальний закон та інші джерела кримінального права України

ОСНОВНІ ПИТАННЯ:

  1. Поняття джерела кримінального права; загальна характе­ристика окремих джерел кримінального права України.

  2. Формування та розвиток кримінального права України (основні етапи).

  3. Співвідношення норм міжнародного права та криміналь­ного права України.

  4. Види, система і структура кримінальних законів. Загальна характеристика КК України 2001 р.

  5. Загальні принципи чинності кримінального закону в прос­торі.

  6. Видача злочинця.

  7. Чинність кримінального закону в часі.

  8. Тлумачення кримінальних законів.

ЗАДАЧІ:

  1. Назвіть дві-три статті Особливої частини КК України, які мають просту, описову, відсильну та бланкетну диспозиції; назвіть дві-три статті Особливої частини КК України, які ма­ють відносно визначені або (та) альтернативні санкції.

  2. Наведіть два-три положення кримінально-правового ха­рактеру:

а) Конституції України;

б) міжнародних договорів;

в) рішень Конституційного Суду України.

Визначте, у чому полягає кримінально-правовий зміст наве­дених положень та як вони співвідносяться з відповідними по­ложеннями КК України.

Вирішіть питання про можливість або неможливість безпо­середнього застосування зазначених положень при розгляді кон­кретних кримінальних справ.

172

3. Устинов вирішив позбутися своєї тещі, яка налаштовувала проти нього дружину і радила розірвати з ним шлюб. З метою вбив­ ства тещі він у Бердичеві виготовив і таємно поклав до багажника її автомобіля міну з годинниковим механізмом. Вибух стався на території Республіки Білорусь, і теща загинула на місці вибуху.

Варіант 1. Теща дістала тяжке тілесне ушкодження, але за­лишилася живою.

Варіант 2. Теща померла через 6 днів після вибуху в лікарні Бреста.

Варіант 3. Міна була виявлена і знешкоджена білоруськими прикордонниками.

Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115, 194 КК. Визначте місце і час кожного з вчинених Устиновим злочинів.

4. Мешканець Жмеринки Козленко надіслав до Воронежа прокуророві міста анонімного листа, в якому зробив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину Гавриленком, звинувативши його у незаконному збуті наркотичних засобів.

Ознайомтеся зі ст. 383 КК та коментарем до неї. Визначте місце і час вчинення злочину.

5. Громадяни Росії Жолоб і Лоза, які постійно проживали в м. Києві, їхали потягом до Москви. Після розпиття трьох пля­ шок горілки з сусідами по купе громадянами України Прищом і Кабаном на перегоні, що перетинав державний кордон України та Росії, між Лозою і Кабаном виникла сварка, що переросла в обопільну бійку, під час якої Лоза своїм ножем вдарив Кабана у груди. Останній дістав поранення, від якого помер. Коли потяг залишив територію України, Жолоб поклав цей ніж у кишеню Прища, який від надмірної дози випитої горілки перебував у стані сильного сп’яніння і міцно спав.

Прикордонникам Росії, а потім і працівнику міліції, який їх опитував, Жолоб і Лоза заявили, що вдарив ножем Кабана Прищ уже на території Росії. Під час розслідування справи органами прокуратури Росії з’ясувалася справжня картина злочину. Лоза і Жолоб у цей час перебували в Україні.

Варіант. На час розслідування справи Лоза і Жолоб перебу­вали в Росії.

Ознайомтеся зі статтями 115 та 396 КК. За законом якої дер­жави буде відповідати кожен з них?

Визначте місце вчинення Лозою та Жолобом злочинів.

173

6. Мусієнко з дружиною та їхнім приятелем Сірком їхали в одному купе потягом з Києва до Мінська. В дорозі дружина Мусієнка поводилася так, що попередня підозра Мусієнка щодо її інтимних стосунків із Сірком підтвердилася, і він вир­ ішив їх отруїти. На останній українській станції Мусієнко ку­ пив два кухлі хлібного квасу і перелив його у термос, додавши туди смертельну дозу отрути, яку незаконно перевозив у пляшці з-під вина. Квас він запропонував дружині й Сірку на станції. Обоє випили квасу і на території Республіки Білорусь померли.

Ознайомтеся зі статтями 115, 201, 321 КК та п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лю­того 2003 р. № 2.

Визначте місце і час вчинення злочинів.

7. Механік виноградарського сільськогосподарського коопе­ ративу Одеської області Громов, що був відповідальним за тех­ нічний стан транспортних засобів, випустив в експлуатацію явно несправний завантажений виноградом авторефрижератор. Водій Буцан про несправності знав, однак у рейс до Росії виїхав. Че­ рез відмову кермового управління водій на околиці Курська не впорався з керуванням і вчинив автоаварію, в якій загинули два пішоходи.

Варіант. Внаслідок аварії люди не постраждали, але була заподіяна майнова шкода на суму 42 тис. 600 грн.

Ознайомтеся зі статтями 286, 287 КК України та статтями 264, 266 КК РФ.

За законами якої держави Громов і Буцан будуть нести відпо­відальність?

Визначте місце і час вчинення Громовим і Буцаном злочинів.

8. Громадянин України Мельник незаконно придбав в Одесі пістолет, який постійно носив з собою. Мав він його при собі і в Саратові, де потрапив до медвитверезника. За незаконне прид­ бання і носіння зброї його притягнуто до кримінальної відпові­ дальності в Росії.

Ознайомтеся зі статтями 263, 201 КК України і статтями 188, 222 КК РФ.

Визначте місце і час вчинення злочинів.

174

Чи може Мельник нести відповідальність за незаконне прид­бання вогнепальної зброї за КК України, а за незаконне носіння вогнепальної зброї — за КК РФ?

9. Громадянин Росії Красномирдін на станції Київ-Товар- ний викрав з контейнера пару жіночих чобіт. Красномирдіна засуджено за крадіжку, вчинену повторно, оскільки до цього ще одну крадіжку він вчинив у Москві. Адвокат подав на ви­ рок апеляцію, мотивуючи це тим, що вирок суперечить поло­ женням КК України про відповідальність за злочин, вчинений за кордоном, та загальновизнаним міжнародним стандартам прав людини.

Як слід вирішити справу?

10. Громадянин України Байда, який ніде не працював, «за­ робляв» гроші шляхом пограбувань касирів молочних магазинів у різних містах України. Останнє пограбування він вчинив у Вітебську, де і був затриманий.

Варіант. Байда був громадянином Республіки Білорусь.

Ознайомтеся зі ст. 186 КК України.

Як має вирішуватись питання про відповідальність Байди?

11. Громадянин Росії Гопкало зайшов до головпоштамту Норильська і випадково побачив, що Петренко зробив грошо­ вий переказ на ім’я свого брата до головпоштамту Севастополя. Гопкало вирішив заволодіти цими грошима. Він швидко виго­ товив фальшивий паспорт на ім’я брата Петренка, вилетів до Севастополя і за цим паспортом одержав переказ. Гопкала було затримано в Україні.

Варіант. Гопкала було затримано в Росії. Ознайомтеся зі статтями 159, 327 КК РФ і статтями 358, 190 КК України.

Визначте місце вчинення злочинів.

Як має вирішуватися питання про відповідальність Гопкала?

12. Іскрина, яка проживала в Полтаві, систематично незакон­ но виготовляла з макової соломки наркотичну речовину і пере­ силала її своєму братові до Воркути для збуту. Виручені гроші вони ділили між собою. Під час збуту чергової партії наркотиків брата було затримано.

Ознайомтеся зі ст. 228 КК РФ і ст. 307 КК України.

175

Визначте місце і час вчинення злочину цими особами. Як має вирішуватися питання про їх відповідальність?

13. Художник Малінов та гравер Хаїмов, що проживали у Житомирі, зробили кліше для виготовлення 10-доларових ку­ пюр і виготовили 2000 таких купюр. Першу партію підробле­ них грошей (300 купюр) вони за попередньою домовленістю переслали сестрі Хаїмова (громадянці Республіки Білорусь) до Вітебська. Вона реалізувала 63 купюри, але потім була за­ тримана.

Ознайомтеся зі ст. 199 КК України і ст. 221 КК Республіки Білорусь.

Визначте місце і час вчнення злочину кожною з цих осіб. Як має вирішуватися питання про їх відповідальність?

14. Громадянин України Гаплик, який постійно проживав у Чернівцях, на власному автомобілі мандрував Австрією, де гру­ бо порушив правила безпеки руху автотранспорту і вчинив наїзд на пішохода, смертельно травмувавши його. Суд Австрії засу­ див Гаплика до п’яти років позбавлення волі.

Які правові наслідки тягне факт засудження Гаплика судом Австрії?

15. Громадянин України Щербинський, що постійно прожи­ вав у Мукачевому, гостював у родичів у Кракові, де в ресторані заподіяв громадянинові Польщі умисне тяжке тілесне ушкод­ ження. В Польщі він затриманий не був і повернувся додому.

Варіант. Щербинський був громадянином Росії і вчинив у Кракові умисне вбивство, після чого повернувся до Мукачевого.

Ознайомтеся зі статтями 121, 115 КК.

Як має вирішуватись питання про відповідальність Щер-бинського?

16. Похльобкін, який не мав громадянства, відбув у Росії по­ карання за хуліганство і переїхав до України, де знову вчинив хуліганство, що супрововоджувалось особливою зухвалістю. Дії Похльобкіна було кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 КК за ознакою попередньої судимості за такий злочин. Похльобкін подав апе­ ляцію на вирок як такий, що суперечить положенням КК Ук­ раїни про відповідальність за злочин, вчинений за межами Ук- 176

раїни, Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакту про громадянські і політичні права.

Ознайомтеся зі ст. 296 КК.

Як слід вирішити справу?

17. Чечеватов, який як особа без громадянства постійно про­ живав в Україні, поїхав до Румунії, де вчинив убивство через необережність. Оскільки в Румунії не змогли притягти Чечева- това до кримінальної відповідальності й він повернувся до Ук­ раїни, то правоохоронні органи Румунії звернулися до України з проханням про видачу Чечеватова.

Варіант. Чечеватов був громадянином Росії. Як слід вирішити справу?

18. Турецький громадянин у Стамбулі заподіяв українсько­ му громадянинові умисне тяжке тілесне ушкодження. Згодом цього громадянина було затримано в Одесі за незаконний збут зброї. За злочин, вчинений в Туреччині, він відповідальності не поніс.

Варіант. У Стамбулі турецький громадянин вчинив замах на умисне вбивство громадянина України.

Ознайомтеся зі статтями 121, 115 КК України.

За що повинен відповідати цей громадянин згідно з КК Ук­раїни?

19. Штурман закордонного танкера — громадянин ФРН — систематично збував на Кіпрі наркотичні засоби. У Керчі штур­ мана затримали за хуліганство, вчинене групою осіб.

Як вирішиться питання про відповідальність штурмана?

20. Громадянин Франції одержав політичний притулок в Україні й оселився в Одесі. Згодом стало відомо, що перед цим у Ліоні він спричинив умисне тяжке тілесне ушкодження гро­ мадянину України.

Варіант 1. Дані дії в Ліоні вчинила особа без громадянства, яка постійно проживає в Україні.

Варіант 2. У Ліоні громадянин Франції, який одержав полі­тичний притулок в Україні, вчинив умисне вбивство громадя­нина України.

Ознайомтеся зі статтями 121, 115 КК України.

177

Чи повинен нести зазначений суб’єкт відповідальність за КК України?

21. Стратійчук у серпні 2000 р. вчинив крадіжку автомобіля «Лада», що належав Голованову (вартість автомобіля станови­ ла 25800 грн.). В обвинувальному висновку його дії були квалі­ фіковані за ч. 2 ст. 140 КК 1960 р. за ознакою «значна шкода потерпілому». На момент судового розгляду кримінальної спра­ ви набула чинності нова редакція ст. 2153 КК 1960 р., яка перед­ бачала відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою, а на момент розгляду справи апе­ ляційною інстанцією — КК 2001 р.

Варіант 1. Автомобіль належав колективному підприємству.

Варіант 2. Стратійчуком був викрадений автомобіль «Опель—Омега» вартістю 112300 грн., який належав державній установі.

Ознайомтеся зі статтями 861, 140, 2153 КК 1960 р. та стаття­ми 185, 289 КК 2001 р.

Як мали бути кваліфіковані судом першої інстанції та апе­ляційним судом дії Стратійчука?

22. У березні 2000 р. Парашин таємно викрав вузли, деталі та інше обладнання зернозбирального комбайна, який нале­ жав сільськогосподарському кооперативу. Вартість викраде­ ного становила 8720 грн. Органами досудового слідства його дії були кваліфіковані за ч. 4 ст. 81 КК 1960 р. як таємне вик­ радення колективного майна – крадіжка, вчинена у великих розмірах.

На момент розгляду справи в суді першої інстанції — в липні 2000 р. — збільшився показник розміру мінімальної заробітної плати — з 74 до 118 грн. Вважаючи, що розмір викраденого має бути обчислений за новим показником і, відповідно, вартість викраденого вже не буде відповідати змісту кваліфікуючої оз­наки «великі розміри», Парашин заявив суду клопотання про перекваліфікацію його дій на ч. 1 ст. 81 КК1960 р. Суд відмовив Парашину і засудив його за ч. 4 ст. 81 КК 1960 р.

Парашин подав апеляцію з аналогічним клопотанням, яка була розглянута апеляційним судом у жовтні 2001 р.

Ознайомтеся зі ст. 81 КК 1960 р. та приміткою до неї, а також зі ст. 185 КК 2001 р. та приміткою до неї.

178

Чи правильне рішення прийняв суд першої інстанції? Яке рішення мав прийняти апеляційний суд?

23. Леміш і Хоцький за вчинення хуліганства, пов’язаного з опором представнику влади (працівнику міліції), були засуд­жені 18 серпня 2001 р. за ч. 2 ст. 206 КК 1960 р. відповідно до 3 років позбавлення волі та до 2 років 6 місяців позбавлення волі. На вирок суду вони подали апеляцію з клопотанням зменшити їм міру покарання, яка була розглянута у вересні 2001 р.

Ознайомтеся зі ст. 206 КК 1960 р., статтями 296, 342 КК 2001 р.

Яке рішення має прийняти апеляційний суд?

179

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.