Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стратегія підприємства.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.11 Mб
Скачать

136

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА національНА академія Будівництва і архітектури

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА В БУДІВНИЦТВІ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Конспект лекцій

з дисципліни

«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА національНА академія Будівництва і архітектури

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА В БУДІВНИЦТВІ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

Конспект лекцій

з дисципліни

«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА»

для фахівців галузі знань 0305 «Економіка»

напряму підготовки 030504 «Економіка та підприємництво»

для спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства»

(за видами економічної діяльності)

кода

Склав: ЖЕРЕБЙОВ Я.І.

Затверджено на засіданні кафедри:

“Менеджмент організацій”

ПРОТОКОЛ № 1 від 27 серпня 2013 р.

Зав. кафедрою: к.т.н., доцент Іванов М.Ф.

Макіївка – 2013

ЗМІСТ

Стор.

ЗМ-1

Тема СП-З-1.

Вступ

Загальні поняття про стратегію підприємства

Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції

5

5

Тема СП-З-2.

Тема СП-З-3.

Місія та цілі підприємства

Стратегічний контекст підприємства

11

19

ЗМ-2

Тема СП-С-1.

Стратегічний аналіз діяльності будівельної організації

Оцінювання зовнішнього середовища організацій будівельного комплексу

22

22

Тема СП-С-2.

Аналіз стратегічного потенціалу підприємства

52

ЗМ-3

Тема СП-В-1.

Види стратегій організацій будівельного комплексу

Стратегії бізнесу

60

60

Тема СП-В-2.

Стратегії диверсифікації діяльності організації

65

Тема СП-В-3.

Тема СП-В-4.

ЗМ-4

Тема СП-Р-1.

Тема СП-Р-2.

Тема СП-Р-3

Тема СП-Р-4

Тема СП-Р-5

Стратегії зовнішнього розвитку підприємства

Корпоративна стратегія підприємства

Розробка стратегій організацій будівельного комплексу

Матричні методи формування корпоративної стратегії будівельної організації

Альтернативність у стратегічному виборі напрямків діяльності організації

Загальна характеристика функціональної стратегії

Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності організації будівельного комплексу

Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління організаціями будівельного комплексу

Заключна частина

Список використаної літератури

74

79

84

84

93

105

114

127

136

137

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки і зв'язані з цим багато радикальних змін в економічному житті – «звільнення» цін, відсутність централізованого планування, слабко виражене держзамовлення (не супроводжуване лімітами ресурсів, що централізовано розподіляються), порушення економічних зв'язків між виробниками і споживачами в державах - республіках колишнього СРСР, воля підприємництва, самостійність підприємств (це далеко не повний перелік того, до чого народне господарство України виявилося непідготовленим не тільки політично й економічно, але і соціально і морально) – поставили перед кожним господарником сьогодні центральну проблему: виживання. Причому, це не тільки виживання виробничо-господарських одиниць через можливе банкрутство, але і трудових колективів в умовах інфляції.

Теоретично держава може економічними й іншими стимулами регулювати багато необхідних напрямків діяльності: введенням обґрунтованих систем податків, санкцій, пільг і т.д. Однак досвід реформування в Україні (та й у Росії) показує, що все це не так просто і є причина, чому немає швидких і очікуваних результатів реформ. Очевидно, справа в тому, що відсутня психологічна спрямованість людей, що зв'язують ринок з тими труднощями, що вони сьогодні випробують.

Сьогодні підприємства мають право на виживання і зобов'язані, використовуючи сформовану ситуацію, кон'юнктуру і діючі Закони України, розробити стратегію і реалізувати заходи, необхідні для її здійснення. Кожному колективові, менеджерові-економістові і виконавцеві необхідно чітко усвідомити цілі своїх власних «реформ» і шляхи їхньої реалізації.

Значення стратегічного поводження, що дозволяє фірмі виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, різко зросло в останні десятиліття. Усі компанії в умовах твердої конкуренції; ситуації, що швидко змінюється повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ у компанії, але і виробляти стратегію довгострокового виживання, що дозволяла б їм встигати за змінами, що відбуваються в їхньому оточенні. У минулому багато фірм могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, на внутрішні проблеми, зв'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів у поточній діяльності. Зараз же, хоча і не знімається задача раціонального використання потенціалу в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такого управління, що забезпечує адаптацію фірми до швидко мінливого навколишнього середовища.

Якщо раніш вважалося, що великий має кращі шанси перемогти в конкуренції в порівнянні з маленьким, то тепер усе більш ясним стає факт, що переваги в конкурентній боротьбі одержує більш швидкий. Прискорення змін у навколишнім середовищі, поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу; поява нових, найчастіше зовсім несподіваних можливостей для здійснення бізнесу, розвиток інформаційних мереж, що роблять можливим блискавичне поширення й одержання інформації, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших факторів призвели до різкого зростання значення стратегічного управління.

Практика бізнесу показала, що не існує стратегії, єдиної для всіх компаній, як і не існує єдиного універсального стратегічного управління. Кожна фірма унікальна у своєму роді, і процес вироблення стратегії для кожної фірми унікальний, тому що він залежить від позиції фірми на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поводження конкурентів, характеристик виробленого нею товару або послуг, що надаються нею, стану економіки, культурного середовища і ще багато чого іншого. У той же час є ряд основних моментів, що дозволяють говорити про деякі узагальнені принципи здійснення стратегічного управління. Звичайно, завжди варто пам'ятати, що стратегічне управління – це, у першу чергу, продукт творчості вищого керівництва, але в той же час можна говорити і про якусь теорію стратегічного управління, знання якої дозволяє більш ефективно здійснювати керування організацією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.