Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПЗК Ю-133.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.83 Mб
Скачать

6. Судова влада Франції

Правосуддя у Франції здійснюється чотирма гілками судової влади:

1) громадські суди, в яких розгляд дрібних суперечок здій­снюється непрофесійними суддями – медіаторами (посередника­ми), що призначаються місцевими радами;

2) ієрархічна система судів загальної юрисдикції, які розглядають кримінальні та цивільні справи. Це трибунали малої інстанції, що розглядають незначні кримінальні та цивільні справи (є в департаментах); три­бунали великої інстанції, що розглядають кримінальні та цивільні справи середньої складності; апеляційні суди; суди присяжних (асизи) при розгляді кримінальних правопорушень, за які перед­бачене покарання понад п'ять років позбавлення волі. До їхнього складу входять троє фахових суддів та 9 присяжних засідателів; касаційний суд, що очолює всю систему судів загальної юрис­дикції;

3) різноманітні спеціальні суди (у справах неповнолітніх, військовослужбовців, з кримінальних справ, а також комерційні й трудові);

4) ієрархічна система адміністративних судів, яку скла­дають регіональні адміністративні суди (низова ланка), адмініст­ративні апеляційні суди та державна рада (вища ланка).

Крім цих судів у Франції існують два спеціальних органи, що не увійшли до судової системи, вони створені для суду над вищи­ми чиновниками:

1) Суд правосуддя республіки – судить міністрів;

2) Високий суд правосуддя – розглядає обвинувачення проти Президента.

Наявність такої складної судової системи зумовлює мож­ливість суперечок про компетенцію та підсудність.

Для дозволу цих суперечок створений Трибунал з конфліктів. Він складаєть­ся з восьми членів: по три обираються Касаційним судом і Дер­жавною радою. Ці шість членів обирають із числа своїх колег у відповідному органі ще двох членів Трибуналу і двох їхніх за­ступників. Перевибори проводяться кожні три роки. Головою Три­буналу за посадою є міністр юстиції, але фактично Трибуналом керує віце-голова, який призначається міністром юстиції.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте конституцію Франції.

2. Як у Франції відбуваються вибори Президента?

3. Якими є структура і повноваження парламенту Франції?

4. Як формується і діє Уряд Франції?

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Зробіть характеристику повноважень Прем’єр-міністра та президента Франції.

Виконайте практичне завдання до теми

1. Використовуючи взаємозв’язки між навчальними дисциплінами, зокрема між конституційним правом зарубіжних країн та історією держави і права зарубіжних країн, підготувати історичну довідку про становлення конституційного права як галузі права у зарубіжних країнах.

&Тестові

1. Який орган у Франції контролює дотримання Конституції:

а) Конституційний суд;

б) Конституційна Рада;

в) Парламент.

2. До парламенту Франції входять дві палати:

а) Палата Лордів;

б) Палата Представників;

в) Сенат;

г) Національні Збори.

3. Президенту Франції у його діяльності допомагає:

а) 80 осіб;

б) 90 осіб;

в) 100 осіб.

4. Офіційна резиденція Президента Франції:

а) Єлисейський палас;

б) Єлисейські поля.