Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПЗК Ю-133.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.83 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Коли і в яких умовах було прийнято Конституцію США?

2. Якою є структура Конституції США?

3. Як проводяться вибори президента країни?

4. Опишіть порядок формування і компетенцію Конгресу США.

5. Як у Сполучених Штатах організовано виконавчу владу?

6. Судова система США.

7. Поясніть роль документу Біль про права.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. У спеціальному зошиті розпочати роботу над складанням словника основних понять та термінів з дисципліни: поправка, конгрес.

Виконайте практичне завдання до теми

1. Використовуючи взаємозв’язки між навчальними дисциплінами, зокрема між конституційним правом зарубіжних країн та історією держави і права зарубіжних країн, підготувати історичну довідку про становлення конституційного права у США.

&Тестові завдання

1. Рік прийняття конституції США:

а) 1877;

б) 1887;

в) 1787.

2. Зміни до конституції називаються:

а) поправки;

б) Біль про права;

в) жорсткі поправки.

3. Бідняк у США – особа, дохід на члені сім’ї якої не перевищує на рік:

а) 100 тис. дол.;

б) 120 тис. дол.;

в) 12 тис. дол.;

г) 10 тис. дол.

4. Парламент США:

а) однопалатний;

б) двопалатний.

5. Президент США обирається строком на:

а) 3 роки;

б) 4 роки;

в) 5 років;

г) 6 років.

6. Уряд США має назву:

а) Кабінет;

б) Кабінет мерів;

в) Кабінет Міністрів.

7. Який граничний мінімальний вік членів парламенті США:

а) 25 років;

б) 30 років;

в) 35 років;

г) 40 років.

8. Яку назву має парламент США:

а) Сейм;

б) Сенат;

в) Конгрес.

9. Система судів США:

а) односистемна;

б) двосистемна;

10. Однією з територіальних одиниць у США є:

а) каньйони;

б) землі;

в) тауншипи.

12. Основи конституційного права великобритації, канади і австралії

В результаті вивчення теми студент повинен знати:

  • конституція Великобританії;

  • конституційно-правовий статус особи у Великобританії;

  • найвищі органи влади Сполученого Королівства;

  • судова влада;

  • конституція Канади;

  • основи правового статусу особи;

  • вищі органи державної влади Канади;

  • федералізм Канади, правове положення провінцій, місцеве самоврядування і управління;

  • судова система Канади.

Література: 3,4,14,32,35,40,42,56,57,60,61

1. Конституція Великобританії

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірлан­дії — держава на північному заході Європейського континен­ту, розташована на архіпелазі Британські острови. Територія — 244,1 тис. кв. км. За оцінкою 1995 p., населення країни стано­вить 58,49 млн. осіб. Історично Великобританія складається з декількох областей: Англії (центральна і південно-східна частина найбільшого острова), Уельсу (займає західну частину ос­трова), Шотландії (північ) і Північної Ірландії, або Ольстера (займає північно-східну частину острова Ірландія). В адмініст­ративно-територіальному плані держава поділена на 47 графств і 7 метрополітенських графств, у тому числі Лондон, 12 обла­стей і 26 округів. При цьому адміністративний поділ частин країни різний: Англія і Уельс поділені на графства, які розбиті на округи. Лондон виокрем­лений у самостійну одиницю (так званий Великий Лондон), що включає 32 міські райони і Сіті. Північна Ірландія поділяєть­ся на округи, Шотландія — на області. За формою територі­ального устрою Великобританія — унітарна держава.