Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для самостійної роботи - частина 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
7.32 Mб
Скачать

2.2 Тематика практичних занять

тем

Найменування теми лекцій

Кіль-

кість

годин

Назва умінь, що формуються

Модуль №1. Елементи лінійної алгебри

1

Обчислення визначників

2

Обчислювати визначники 2 і 3 порядків різними способами

2

Обчислення визначників

вищих порядків

2

Обчислювати визначники вищих порядків різними способами

3

Дії над матрицями

2

Складати, віднімати, множити матриці.

4

Знаходження оберненої матиці.

2

Знаходити обернені матриці двома способами.

5

Система лінійних рівнянь.

Правило Крамера.

2

Розв’язувати системи рівнянь по правилу Крамера.

6

Розв'язання систем лінійних рівнянь за допомогою метода Гауса.

2

Розв’язувати системи рівнянь за допомогою метода Гауса

7

Розв'язання систем лінійних рівнянь за

допомогою оберненої матриці.

2

Розв’язувати системи рівнянь за допомогою оберненої матриці

Модуль №2. Аналітична геометрія на площині

1

Рівняння лінії на площині:

лінії 1-го порядку.

2

Записувати рівняння прямої у різних формах

2

Криві 2-го порядку.

2

Будувати криві 2 порядку, знаходити їх характеристики.

3

Операції над векторами.

2

Складати, віднімати вектори, множити на число, знаходити скалярний, векторний і змішаний добутки.

4

Ділення відрізка в даному відношенні

1

Аналізувати і знаходити раціональні шляхи розв'язання завдань.

5

Полярна система координат.

1

Будувати точки, прямі та криві в полярній системі координат, переходити в декартову систему координат та навпаки.

Модуль №3. Аналітична геометрія у просторі

1

Прямокутна система координат у просторі.

2

Розвивати просторову уяву, абстрактне мислення.

2

Площина у просторі.

2

Складати рівняння площини різних видів

3

Пряма лінія в просторі. Рівняння прямої.

2

Складати рівняння прямої різних видів

4

Поверхні другого порядку.

2

Будувати поверхні 2 порядку у просторі

Модуль №4. Вступ до математичного аналізу

1

Обчисленя ОДЗ функцій.

2

Знаходити область визначення функцій

2

Обчислення границь числової послідовності

2

Обчислювати границі

числових послідовностей

3

Обчислення границь

функції неперервного аргументу.

2

Обчислювати границі

функцій, позбавлятися невизначеностей (Т. Безу).

4

Неперервність функції в точці і на відрізку.

2

Досліджувати функції на неперервність.

5

Точки розриву функцій першого та другого роду.

2

Розрізняти точки розриву двох типів.

5

Дії над нескінченно малими та нескінченно великими функціями

2

Обчислювати границі

за допомогою таблиць еквівалентних величин

Всього годин:

40

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.