Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для самостійної роботи - частина 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
7.32 Mб
Скачать
   1. Корекція самостійної роботи

Допомогти викладачеві організовувати і управляти самостійною

діяльністю студентів, здійснювати корекцію роботи студента на базі індивідуальних рекомендацій та завдань, з’ясувати питання про сформованість різних алгоритмічних прийомів розв’язування задач та основних розумових дій, що сприяють розвитку творчої діяльності, скоротити час на аналіз помилок у роботі можуть словники – таблиці, які розроблені студентами.

У процесі самостійного опрацювання нового матеріалу студенту

пропонується ряд запитань, на які він шукає відповіді у відповфдних підручниках та конспектах лекцій (трудомісткість 12 годин). У словнику - таблиці зазначається кожний логічний крок пошуку студента (табл.1).

Атестаційне тестування

Модуль №1.

Тест № 1

 1. Визначте вид матриці (прямокутна , квадратна другого порядку, діагональна третього порядку, одинична третього порядку, нульова , матриця-стовпець, матриця-рядок):

a.

b.

c.

d.

 1. Задані матриці . Визначити у результаті яких дій над матрицями А і В була отримана матриця С, якщо - матриці транспоновані до А, В.

a.

b.

c.

d.

3. Яка з обернених матриць може бути отримана під час розв’язування системи лінійних рівнянь матричним методом: d.

a.

b.

c.

 1. Розв’язати систему лінійних рівнянь:

a.

b.

c.

d.

Тест № 2

1. Визначте вид матриці (прямокутна , квадратна другого порядку,

діагональна третього порядку, одинична третього порядку, нульова , матриця-стовпець, матриця-рядок):

a.

b.

c.

d.

2. Визначити у результаті яких дій над матрицями А і В була отримана матриця С, якщо - матриці транспоновані до А, В.

 1. Задані матриці .

a.

b.

c.

d.

 1. Яка з обернених матриць може бути отримана під час розв’язування системи лінійних рівнянь матричним методом: a.

b.

c.

d.

5. Розв’язати систему лінійних рівнянь застосуванням правила Крамера або метода Гаусса:

a.

b.

c.

d.

Тест № 3

1. Визначте вид матриці (прямокутна , квадратна другого порядку, діагональна третього порядку, одинична третього порядку, нульова , матриця-стовпець, матриця-рядок):

а.

б.

с.

d.

2. Задані матриці . Визначити у результаті яких дій над матрицями А і В була отримана матриця С, якщо - матриці транспоновані до А, В, С.

  1. А -

2.

  1. Яка з обернених матриць може бути отримана під час

розв’язування системи лінійних рівнянь матричним методом:

1.

2.

3.

4.

4. Розв’язати систему лінійних рівнянь

1) , 2) , 3) , 4)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.