Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для самостійної роботи - частина 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
7.32 Mб
Скачать

11. Проблемний метод.

3.2. Види організації самостійної роботи, що виконуються студентами у позаурочний час.

      1. Самостійні домашні роботи

Кожний студент отримує індивідуальний варіант роботи, іноді поетапно. Завдання відповідають змісту модулів і розраховані на відпрацювання певних математичних операцій і дій, на закріплення означень і понять, властивостей і особливостей, а також мають місце і завдання творчого характеру. Після перевірки робіт, студенти мають можливість покращати результати шляхом роботи над помилками самостійно або за допомогою товаришів, які при умові позитивного результату теж отримують заохочуючу оцінку.

ДЗ №1

ДЗ №2

ДЗ №3

1.

Навести конкретні приклади

до усих властивостей визначників і довести їх.

1.Дани координати вершин піраміди

1. Визначити ОДЗ функції:

а)

2.

Довести властивість 9 для будь-яких стовпців (рядків) в загальному вигляді.

.

Знайти: 1)довжину

ребра АВ.

б)

с)

3.

Обчислити визначник (по будь-якому рядку(стовпцю) штучного доповнення,

правило трикутника, правило Сарюса) -

4 способами:

2)Кут між ребрами

АВ і АД.

3) Кут між ребром

АД і гранню АВС.

4)Кут між гранями

АВС та АДС.

2. Обчислити границі:

1)

2)

3)

4.

Обчислити визначник будь-яким способом:

5) Площу грані АВС.

6) Об’єм піраміди.

7) Довжину висоти із Д на грань АВС.

4)

5)

6)

5.

Розв’язати нерівність:

8) Проекцію точки Д на грань АВС.

Рівняння прямих:

9) Через вершину

7)

8)

6.

Знайти А·В та В·А, якщо:

А= , В =

С паралельно АД -ребру.

10) Через точку В перпендикулярно грані АДС.

9)

10)

7.

Знайти ранг матриці двома способами: А=

11) Скласти рівняння площини, що проходе через вершину С,

перпендикулярно

3. Визначити неперервність функції:

8.

Розв’язати рівняння:

5А + 2Х – В = 0, якщо ,

ребру АВ.

12) Побудувати піраміду в просторі.

1)

в точках

х = 1 та х = 2.

9.

Знайти обернену матрицю двома способами:

2. Визначити та побудувати лінію, рівняння якої має вигляд:

.

2) f(x) = =

10

Розв’язати систему лінійних алгебраічних рівнянь 3 способами (метод Гауса, правило Крамера, за допомогою оберненої матриці):

3. Дослідити лінійну залежність векторів:

, .

4.Скласти рівняння

ГМТ, для яких сума відстаней до

точок А(2;3) і В(4;5)дорівнює 54.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.