Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для самостійної роботи - частина 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
7.32 Mб
Скачать

Тема „Матриці”

Питання

Лист 1.

1

. Елемент дорівнює: 1) – 1, 2) 3, 3) 1,

4) – 2, 5) 5, 6) 0.

2

Таблиці та мають розмір:

1) та , 2) та

3) та , 4) та

3

. Мінор елемента дорівнює:

1) – 15, 2) 7, 3) 3, 4) – 2, 5) -8, 6) -14.

4

. Алгебраічне доповнення елемента дорівнює:

1) – 15, 2) 7, 3) -10, 4) – 2, 5) 15, 6) -14.

5

Як відомо, що

6

За допомогою яких перетворень рядків можна отримати з таблиці таблицю

1) ІІ - І·2 = ІІ* 2) І·2 - ІІ= ІІ* 3) І - ІІ·2 = ІІ*

І·2 - ІІІ= ІІІ* І·2 - ІІІ= ІІІ* І - ІІ·2 = ІІІ*

7

В результаті транспонування з визначника отримують: 1) , 2) , 3)

8

=...

Тема „Системи лінійних алгебраічних рівнянь”

Питання

Лист 1.

1

За допомогою яких перетворень рядків можна отримати з таблиці таблицю

1) ІІ – І = І* 2) І – ІІ = І* 3) ІІІ – ІІ = ІІ*

І - ІІІ·2 = ІІІ* І + ІІІ·2 = ІІІ* І - ІІ*=І*

ІІ - ІІІ·3 = ІІ* ІІ - ІІІ·3 = ІІ* ІІІ – І = ІІІ*

ІІІ*-ІІ* = ІІІ** ІІІ*-ІІ* = ІІІ** І*+ ІІ**=І**

2

А = , В = . Результатом дій 2А – 3В є:

1) , 2) , 3) .

3

Визначити чи існує А·В та В·А, якщо А= ,В=

1) та не існує.

2) та .

3) та .

4) не існує та .

4

Визначник дорівнює: 1) 13, 2) 0, 3) -7

5

Визначник дорівнює: 1) 10, 2) -10, 3) – 8

6

Обернена матриця дорівнює:

, 2) ,

, 4)

7

Ранг матриці А = дорівнює:

1) 3, 2) 4, 3) 1, 4) 0, 5) 2.

8

Розв’язком системи рівнянь є:

1) , 2) ,

3) , 4) .

9

Розв’язком рівняння А - 2Х = 0, якщо А =

1) Х = , 2) Х = ,

3) Х = , 4) Х = .

10

Добуток матриць А = та В = дорівнює:

1) , 2) , 3) , 4)

11

Матриця, двічі транспонована до матриці дорівнює: 1) , 2) , 3) .

12

Системи рівнянь має:

1) Безліч розв’язків.

2) Не має розв’язків.

3) 1 розв’язок.

Тема „ Аналітична геометрія”

Питання

Лист 1.

1

В чому різниця між прямокутником та квадратом?

1) Квадрат – це прямокутник з рівними довжинами сторін.

2) Прямокутник – це квадрат з різними кутами.

3) У квадрата протилежні сторони різні та паралельні, а у прмокутника рівні та не парелельні.

4) У квадрата суміжні сторони неперпендикулярні та рівні, а у прямокутника перпендикулярні та рівні.

2

В чому різниця між прямокутником та паралелограмом?

1) Паралелограм – це прямокутник з рівними довжинами сторін.

2) Прямокутник – це паралелограм з прямими кутами.

3) У паралелограма протилежні сторони різні та паралельні, а у прямокутника рівні та парелельні.

4) У паралелограми суміжні сторони перпендикулярні та рівні, а у прямокутника неперпендикулярні та рівні.

3

В чому різниця між ромбом та квадратом?

1) Квадрат – це ромб з різними довжинами сторін.

2) Ромб – це квадрат з різними протилежними кутами.

3) У квадрата протилежні сторони різні та паралельні, а у ромба рівні та не парелельні.

4) У квадрата суміжні сторони неперпендикулярні та рівні, а у ромба перпендикулярні та рівні.

4

Паралельні прямі :

  1. Мають 1 точку перетину.

  2. Мають безліч точок перетину.

  3. Не мають точок перетину.

  4. Мають декілька точок перетину.

5

Перпендикулярні прямі :

  1. Мають 1 точку перетину.

  2. Мають безліч точок перетину.

  3. Не мають точок перетину.

4) Мають 2 точки перетину.

6

Для побудови прямої треба знати:

 1. 3 точки.

 2. 1 точку.

 3. 2 точки.

 4. 2 вектора.

7

Проекція вектора на вісь – це:

 1. точка,

 2. відрізок,

 3. вектор,

 4. пряма.

8

Вектор – це:

 1. інтервал,

 2. фігура,

 3. лінія,

 4. спрямований відрізок.

9

Висота піраміди – це:

 1. відстань від вершини до основи піраміди,

 2. апофєма,

 3. твірна,

 4. вектор.

10

Трикутник - це:

1) третина паралелограма з такими же сторонами та кутом між ними,

2) половина ромба з таким же кутом.

3) половина паралелограма з такими же сторонами та кутом між ними.

11

Піраміда – це:

 1. половина паралелепіпеда з такими же сторонами і висотою,

 2. третина паралелепіпеда з такими же сторонами і висотою,

 3. четверта частина паралелепіпеда з такими же сторонами і висотою,

 4. шоста частина паралелепіпеда з такими же сторонами і висотою.

12

Який з методів розкриття визначників найбільш доречний (раціональний) у випадку: :

 1. по першому рядку,

 2. по правилу Саруса,

 3. по правилу трикутника,

 4. штучного доповнення.

13

При перетині двох площин отримують:

 1. точку,

 2. пряму,

 3. площину,

 4. відрізок.

14

Яка з точок А(-1;0), В(1;0), С(0;0), К(1;1), М(2,-1) належить прямій 5х + 2у = 7?

1) А, 2) В, 3) С, 4) К, 5) М.

15

Яка з точок А(-1;0;1), В(0;-1;0), С(0;0;0), К(1;1;1),

М(1;1;0) належить площині 5х + 2у - 3z = 7?

1) А, 2)В, 3) С, 4) К, 5)М.

16

Що отримаємо при перетині параболи у = х2 та гіперболи ?

1) точку О(0;0), 2) точку М(1;1), 3) 2 точки.

17

Що отримаємо при перетині кола х2 + у2 = 8 та прямої

у = х?

1) точку О(0;0), 2) 2 точки: (1;1) і (-1;-1)

3) точку М(2;2) 4) 2 точки: (2;2) і (-2;2)

18

Висота в трикутнику – це:

1) перпендикуляр до протилежної сторони,

  1. відрізок, що діле протилежну сторону навпіл,

  2. відрізок, що діле кут навпіл,

  3. хорда.

19

При перетині кулі площиною отримують:

   1. пряму,

   2. точку,

   3. коло.

20

Довжина – це: 1) вектор, 2) число,

3) фігура, 4) об’єкт.

Тема „Функція. Теорія границь.”

Питання

Лист 1.

1

Що це? -1,-2,-3,-4...

  1. послідовнсть цілих чисел,

  2. послідовнсть цілих від’ємних чисел,

  3. послідовнсть цілих додатних чисел,

  4. послідовність натуральних чисел

  5. послідовність іраціональних чисел.

2

Що це? 2, 6, 18, 54, 162,...

  1. послідовнсть цілих чисел,

  2. нескінчено зростаюча геометрична прогресія (q=3),

  3. зростаюча арифметична прогресія,

  4. послідовність натуральних чисел.

3

Відомо, що сума нескінченно спадаючої геометричної прогресії дорівнює: . Для

1) , 2) 3)

4

Областю означення функції є:

1) ,

2) ,

3) ,

4)

5

Функція f(х) = 2х+3 задана таблицею в околі точки х=2:

х

1,9

1,99

1,999

1,9999

2

2,0001

2,001

2,01

2,1

f(х)

6,8

6,98

6,998

6,9998

7

7,0002

7,002

7,02

7,2

До чого наближається х коли ?

1) 6,9998, 2) 7,0002, 3) 7.

6

При графік функції наближаєтьсядо:

1) зліва та зправа,

2) зліва та зправа,

3) зліва та зправа.

151

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.