Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
для Ирэн.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
586.75 Кб
Скачать

59

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Курсова робота

з курсу «Фінансовий менеджмент в банку»

на тему: «Управління кредитним портфелем у банку»

Виконала:

студентка

V курсу групи БС-07-МА

Дишлевич Валерія Леонідівна

Науковий керівник:

Саєнко В.Г.

Донецьк 2011

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ……………………………………………………...6

1.1 Сутність і поняття кредитного портфеля банка……………………….6

1.2 Управління якістю кредитного портфеля……………………………..15

1.3 Оцінка ефективності управління кредитним портфелем…………….21

ІІ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ АТ «ДЕЛЬТА БАНК»…………………………………….……26

2.1 Організаційно-економічна характеристика АТ «Дельта Банк»……...26

2.2 Аналіз стану і складу кредитного портфеля АТ «Дельта Банк»…….30

2.3 Аналіз якості і дохідності кредитного портфеля АТ «Дельта банк»..39

ІІІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ…….48

3.1 Робота з проблемними кредитами……………………………………..48

3.2 Рекомендації щодо удосконалення кредитного механізму АТ «Дельта Банк»………………………………………………………………………....51

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..………56

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………..………………………………………….58

ДОДАТКИ

ВСТУП

В умовах формування ринкового середовища, спаду промислового та сільськогосподарського виробництва велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки приділяється комерційним банкам та банківській системі в цілому.

Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на нові механізми господарювання, тому актуальність даної теми є очевидною.

В той же час однією з проблем банківської системи в цілому, є досить високий ризик кредитних операцій. По-перше, теоретична недосконалість питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, по-друге, незадовільний фінансовий стан більшості суб'єктів підприємництва, по-третє, невисока кадрова підготовка працівників банківської системи тощо.

Аналізуючи ситуацію, яка склалася в банківській сфері, можна зробити висновок, що банки зазнають фінансового краху в зв'язку з надзвичайно ризикованою кредитною політикою.

З огляду на існуючи проблеми та ситуацію на грошово-кредитному ринку, питання щодо шляхів вдосконалення кредитної діяльності є досить цікавим. Адже, вивчення джерел і форм забезпечення погашення кредитів, розробка методів зниження питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу наданих кредитів, ефективне управління процентним ризиком, формування банком резерву на покриття можливих втрат за позиками, впровадження якісних форм забезпечення та контролю за цільовим використанням позички справляють регулюючий вплив на банківську діяльність.

Постійний аналіз кредитного портфеля в системі управління банком дає змогу вибрати варіант раціонального розміщення ресурсів, напрями кредитної політики банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики клієнтам залежно від їх кредитоспроможності, галузевої належності, форм власності і т. д. Результати аналізу дають змогу приймати рішення про зміну напрямів та методів кредитування.

Обєктом курсової роботи є кредитний вітділ АТ «Дельта Банк».

Метою даної курсової роботи є вивчення кредитного портфеля банку, визначення його ролі і значення в діяльності банку, а також кількісний і якісний склад кредитного портфеля на прикладі банку АТ «Дельта Банк» і визначення ефективності управління кредитним портфелем.

При вивченні даного питання були поставлені наступні задачі:

- вивчення сутності і значення кредитного портфеля для діяльності банку в цілому;

- визначення методів управління кредитним портфелем;

- ознайомлення з організаційною структурою, фінансовим станом і економічною характеристикою банку;

- проведення аналізу стану і складу кредитного портфеля на прикладі банку АТ «Дельта Банк»;

- проведення аналізу якості і прибутковості кредитного портфеля АТ «Дельта Банк».

Дана курсова робота складається з трьох розділів, введення, висновків, списку літератури і додатків.

В першому розділі описаний теоретичний аспект поставленої мети, тобто проведено вивчення сутності і значення кредитного портфеля банку. Також вивчені методи управління кредитним портфелем банку.

В другому, аналітичному, розділі проведений аналіз стану і складу кредитного портфеля на прикладі даних банку АТ «Дельта Банк». Також в даному розділі вироблений аналіз якості і прибутковості кредитного портфеля банку АТ «Дельта Банк».

В третьому розділі запропоновані методи удосконалення управління кредитним портфелем банку.

Для написання даної курсової роботи були використані законодавчі і нормативні акти України, навчальні посібники з дисциплін «Банківський менеджмент» і «Фінансовий менеджмент в банку». Також в курсовій роботі використовувалися статті таких авторів, як Марчук В.П., Мруга Ю.П., Кравцова Г.М. і інших авторів, які розглянули проблему управління кредитним портфелем в своїх роботах.

І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.