Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Для студентов бали_ЕЕ_2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.12.2018
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни, молоді та спорту

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Інститут економіки і управління

Кафедра економіки підприємства

Витяг з робочої навчальної програми

дисицпліни(модулю) ЕКОНОМІЧНА ЕКОЛОГІЯ

Галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”

Напрям підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”

Форма навчання денна

КУРС 2

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2011-2012

Донецьк-2011

Модуль 1. Урахування природних факторів у економічній системі

Тема 1. Предмет і задачі курсу "Екологічна економіка"

Тема 2. Економічна цінність природи

Тема З. Природні фактори і процеси антропогенного впливу на природу

Модуль 2. Закони та принципи взаємодії суспільства та природи

Тема 4. Економічний розвиток і екологічний фактор

Тема 5. Держава і ринок в охороні навколишнього середовища

Модуль 3. Методичні підходи до економічної оцінки природних факторів

Тема 6. Економічна ефективність природокористування

Тема 7. Основні напрямки екологізації економічного розвитку і переходу

до стійкого розвитку

Тема 8. Вплив підприємства на навколишнє середовище

Тематика рефератів з навчальної дисципліни «Економічна екологія » та студентів II курсу напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” денної форми навчання

на 2011-2012 навчальний рік

 1. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

 2. Економічна оцінка природно – ресурсного потенціалу України

 3. Сутність та процедура проведення державної екологічної експертизи

 4. Забруднення атмосферного повітря як складова глобальних проблем урбоекосистеми

 5. Важливість зелених зон для екосистеми міста

 6. Функціональна роль зон відпочинку у житті урбоекосистеми

 7. Економічні властивості природних факторів

 8. Основні еколого-економічні поняття( 15 визначень з погляду 2-3 авторів)

 9. Джерела забруднення навколишнього середовища

 10. Екологічний паспорт підприємства

 11. Взаємодія державного і комерційного сектора в підтримці екологічного балансу

 12. Екологічні проблеми України

 13. Екологічна обстановка в різних країнах

 14. Екологія міст

 15. Правова і економічна база екологічного моніторингу

 16. Джерела фінансування природоохоронних заходів

 17. Визначення екологічної ціни товарів і послуг

 18. Аналіз платежів і зборів за порушення природного середовища|середи|

 19. Дослідження негативної дії на глобальну екосистему Землі|грунту|

 20. Дослідження порушення форм земної поверхні (трансформація рельєфу)

Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни „Економічна екологія ”

та студентів IІ курсу напрям підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” денної форми навчання

на 2011-2012 навчальний рік

Тема СРС

Зміст СРС( на вибір)

1. Механізми екологізації економіки.

 1. Основні поняття екологізації.

 2. Відтворювальний механізм екологізації.

 3. Основні напрямки екологізації економічного розвитку.

 4. Економічна оцінка природно – ресурсного потенціалу України.

 5. Економічні властивості природних факторів.

 6. Основні еколого-економічні поняття( 15 визначень з погляду 2-3 авторів).

 7. Правова і економічна база екологічного моніторингу.

2. Екологічні проблеми України

 1. Причини розвитку екологічної кризи в Україні. Джерела забруднення навколишнього середовища.

 2. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання.

 3. Забруднення атмосферного повітря як складова глобальних проблем урбоекосистеми.

 4. Джерела забруднення навколишнього середовища.

 5. Джерела фінансування природоохоронних заходів.

 6. Аналіз платежів і зборів за порушення природного середовища.

3. Еколого-економічні проблеми діяльності підприємства

 1. Промислове підприємство — як еколого-економічна система.

 2. Оцінка впливу підприємства на навколишнє середовище.

 3. Екологічний паспорт підприємства.

 4. Сутність та процедура проведення державної екологічної експертизи.

 5. Екологічна обстановка в різних країнах.

 6. Дослідження негативної дії на глобальну екосистему Землі.

 7. Дослідження порушення форм земної поверхні (трансформація рельєфу).

4. Вплив економічного росту виробництва на навколишнє середовище

 1. Принципи екорозвитку.

 2. Промислова політика компенсації викидів та забруднень. Важливість зелених зон для екосистеми міста.

 3. Функціональна роль зон відпочинку у житті урбоекосистеми.

 4. Взаємодія державного і комерційного сектора в підтримці екологічного балансу.

 5. Екологія міст.

 6. Визначення екологічної ціни товарів і послуг.

Вимоги до оформлення СРС: обсяг – до 10 сторінок, шрифт 14, інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків, або рукописно – до 8 сторінок зошита (4 листи з обох сторін).

Структура СРС: титульна сторінка, зміст, вступ, текст реферату, висновки і пропозиції, список використаних джерел.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.