Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_med_2k_Ukr.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Методична розробка по підготовці та роботі на лабораторному занятті №33 для студентів медичного факультету

Тема: Збудники зоонозів – бруцельозу та сибірки. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань.

  1. Актуальність теми. Враховуючи високу контагіозність бруцельозу і відсутність маніфестних ознак захворювання, медики повинні знати про ймовірність передачі збудника при виникненні епізоотій серед сільськогосподарських тварин і пам’ятати про професійні групи ризику. Знання біологічних особливостей збудника, патогенезу захворювання, дозволить правильно обрати метод лабораторної діагностики, без проведення якої неможливо поставити правильний діагноз.

Захворювання на сибірку спорадично виникають серед тварин (останній випадок на Україні зареєстровано в Миколаївській області в 2003 році) і можуть розповсюджуватись серед людей завдяки тривалому зберіганню спор сибірки у навколишньому середовищі. Загроза захворювання зберігається в зв’язку з існуванням на території кожної області худобомогильників. Виходячи з цього майбутні лікарі повинні знати основні прояви інфекції, біологічні властивості збудника, які дозволять поставити попередній діагноз, тактику проведення лабораторної діагностики і правила відбору матеріалу при підозрі на сибірку.

  1. Цілі вивчення теми.

   1. Мета загальна: засвоїти основні біологічні властивості патогенних для людини бруцел і бацил, орієнтуватись у виборі методів лабораторної діагностики цих зоонозних захворювань, знати основні профілактичні заходи в осередку захворювання.

   2. Мета конкретна:

 1. Засвоїти диференційно-діагностичні ознаки патогенних для людини бруцел; знати біологічні диференційні ознаки збудника сибірки.

 2. Вміти правильно обрати метод лабораторної діагностики, визначитись із матеріалом, який необхідно взяти у хворого, для кожного конкретного методу.

 3. Засвоїти етапи мікробіологічної діагностики бруцельозу і сибірки.

 4. Вміти оцінювати результати серологічного дослідження при бруцельозі.

 5. Вміти поставити реакцію термопреципітації по Асколі для перевірки тваринницької сировини на предмет контамінації спорами збудника сибірки.

 6. Вміти проводити експрес-діагностику сибірки за мікроскопією.

 7. Вміти проводити експрес-діагностику бруцельозу за реакцією Хеддльсона.

 8. Знати основні протиепідемічні і профілактичні заходи для попередження розповсюдження захворювання у вогнищі.

  1. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.

 1. Значення спороутворення у бактерій, методи виявлення спор, чутливість спор до дії несприятливих фізико-хімічних факторів.

 2. Серологічний метод діагностики інфекційних захворювань, матеріал для дослідження, реакції для виявлення специфічних антибактеріальних імуноглобулінів.

 3. Реакція кільце преципітації, методика постановки, застосування в діагностиці інфекційних захворювань.

 4. Фактори вірулентності бактерій.

 5. Етапи бактеріологічного методу дослідження.

 6. Виявлення алергії на мікробні антигени, значення в лабораторній діагностиці.

 7. Живі вакцини, характеристика, особливості застосування.

  1. Зміст навчання.

   1. Граф логічної структури змісту:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]