Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_med_2k_Ukr.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Методична розробка по підготовці та роботі на лабораторному занятті №22 для студентів медичного факультету

Тема: Практичні навички змістових модулів 2, 5, 9. Метод Грама. Визначення чутливості у бактерій до ХТЗ. Облік серологічних реакцій.

1. Актуальність теми. Згідно освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівця кваліфікації «Лікар» кожен студент медичного факультету при вивченні курсу медичної мікробіології повинен оволодіти певними навичками, що необхідні при діагностиці інфекційних хвороб та при призначенні етіотропної терапії.

2. Цілі вивчення теми:

2.1. Мета загальна. Вміти проводити мікроскопічну та серологічну діагностику інфекційних хвороб. Проводити раціональний вибір антимікробних хіміотерапевтичних засобів для лікування захворювань мікробної етіології.

2.2. Мета конкретна.

1. Вміти приготувати мазок із суміші грампозитивних та грамнегативних бактерій, пофарбувати за Грамом, визначити їх морфологічні та тінкторіальні властивості.

2. Вміти провести постановку та облік результатів основних серологічних реакцій, що використовують в серологічній діагностиці інфекційних хвороб.

3. Вміти провести дослідження чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних засобів. Оцінити результати. Дати рекомендації щодо вибору хіміотерапевтичного засобу для лікування інфекційної хвороби, викликаної збудником, чутливість якого вивчали.

3. Короткі методичні вказівки для роботи студентів на лабораторному занятті.

3.1. Методика проведення заняття.

Завдання №1.

Використовуючи в якості досліджуваного матеріалу суміш грампозитивних та грамнегативних бактерій виготовити мазок, пофарбувати за методом Грама, визначити тінкторіальні та морфологічні властивості бактерій в досліджуваній суміші. Результат досліджень замалювати і описати в протоколі.

Критерій оцінки завдання №1

За правильність дій при виготовленні мазка, його фарбування, мікроскопії та оцінці результатів мікроскопічного дослідження виставляється максимально 3 бали.

При порушенні правил на будь-якому з етапів виготовлення мазка, або фарбування чи мікроскопічного дослідження знімається відповідно по 1 балу. В цих випадках завдання може бути оцінено в 2, 1, 0 балів.

Завдання №2.

Провести облік результатів серологічних реакцій аглютинації, непрямої гемаглютинації, з’вязування комплементу та імуноферментного аналізу в демонстраційних дослідах.

Назвати інгредієнти, що використовують при їх постановці. Вказати, як виглядає позитивний та негативний результат певного виду реакцій. Відповіді описати в протоколі.

Критерій оцінки завдання №2

При правильній оцінці результатів серологічних реакцій вказаних в завданні та правильному перерахуванні інгредієнтів, що в ній приймають участь виставляється максимально 1 бал.

При невиконанні будь-якого пункту завдання воно оцінюється в 0 балів.

Завдання № 3.

Користуючись методом стандартних паперових дисків та послідовних серійних розведень провести облік результатів чутливості бактерій до антимікробних хіміотерапевтичних засобів. Дати рекомендації щодо вибору препарату для етіотропної терапії захворювання, викликаного збудником, чутливість якого визначали в демонстраційному досліді. Відповідь обґрунтувати.

При використанні методу стандартних паперових дисків, в протоколі необхідно вказати критерії оцінки чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних засобів цим методом.

При використанні методу послідовних серійних розведень в протоколі необхідно вказати що приймається за МБсК, МБцК та як вони визначаються.

Критерій оцінки завдання №3

За правильно виконане завдання по визначенню чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних засобів в демонстраційному досліді та рекомендації щодо вибору лікувального засобу для етіотропної лікування виставляється 1 бал.

При невиконанні будь-якого пункту завдання воно оцінюється в 0 балів.

Шкала оцінювання заняття в цілому.

Традиційна оцінка

Кількість балів

5

5

4

4

3

3

2

0

Автор: професор, доктор медичних наук Г.К.Палій

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]