Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_med_2k_Ukr.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.45 Mб
Скачать

Методична розробка по підготовці і проведенню лабораторного заняття №37 для студентів медичного факультету

Тема: Мікобактерії туберкульозу. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика туберкульозу.

    1. Актуальність теми.

Захворювання туберкульозом на Україні носить епідемічний характер, тому вивчення цієї теми для студентів мед. університету є необхідним.

1.2.Цілі вивчення теми.

1.2.1.Ціль загальна: Засвоїти методи мікробіологічної діагностики туберкульозу.

1.2.2.Ціль конкретна:

- студенти повинні знати морфологію і властивості збудника туберкульозу.

- повинні знати методи діагностики туберкульозу

- студенти повинні знати методи специфічної профілактики туберкульозу.

1.3.1.Забезпечення початкового рівня знань–умінь

- джерела, механізми і шляхи передачі інфекції;

- роль чинників зовнішнього середовища і соціальних умов у виникненні хвороби;

- характеристика токсинів мікобактерій

Перелік початкових знань – умінь : знати особливості кислототривких бактерій і уміти їх виявляти в досліджуваному матеріалі.

1.3.Тести на початковий рівень знань – умінь.

Приклад. При мікроскопії препарату, виготовленого з мокроти хворого і забарвленого по методу Ціля – Нільсона, знайдені рубіново – червоного кольору палички. Які з перерахованих бактерій це можуть бути?

А. Кишкова паличка. Д.Стафілококи.

В.Корінебактерії. Е. Стрептококи.

С.Мікобактерії.

Відповідь : Мікобактерії.

1.4.Зміст навчання.

1.4. 1.Препарат з культури БЦЖ пофарбувати по методу Ціля-Нільсена, промікроскопувати і замалювати.

Вивчити живильні середовища, які застосовують для культивування мікобактерій.

.Ознайомитись з біопрепаратами, які застосовують для діагностики і профілактики туберкульозу

1.4.2. Список теоретичних питань

- типи мікобактерій туберкульозу, їх біологічні властивості

- атипові мікобактерії, їх роль при імуннодефіцитах

- особливості патогенезу туберкульозу

- туберкулін, його властивості. Спосіб вивчення інфікованості мікобактеріями туберкульозу.

- Особливості імунітету при туберкульозі

- специфічна профілактика туберкульозу

1.4.3.Джерело учбової інформації:

Основна література:

К.Д.Пяткін, Ю.С.Кривошеїн Мікробіологія К.1992 (укр) с.274-280

К.Д.Пяткин, Ю.С.Кривошеин. Микробиология. М. 1980 (рос) с.343-354

А.И.Коротяев, С.А.Бабич. Мед.микробиология, иммунология и вирусология. С-П.2002 (рос) с.437-444

И.Л.Дикий, И.Ю.Холупяк, Н.С.Шевелева, Практическая микробиология Харьков. 1999 (рос) с.265-274

Микробиология.Руководство к лабораторним занятиям Под ред. И.Л.Дикого Харьков 2004 (рос) с.422-433.

О.І.Климнюк, І.О.Ситник, М.С.Творко, В.П.Широбоков Практична мікробіологія, Тернопіль 2004 (укр) с.272-279

Л.Б.Борисов Руководство к практическим занятиям по микробиологии М.1984 (рос) с.163-169

Ю.С.Кривошеин Руководство к практическим занятиям по микробиологии.М.1986 (рос) с.160-166.

Додаткова: Словник по мікробіології, вірусології, імунології та іефекційним захворюванням. Заг.ред. проф.Г.К.Палій К. 2004 с.136, 78..

Р.О.Драбкина. Микробиология туберкулеза. (рос). 1983.

М.П.Заков, Т.В.Ильина Потенциально-патогенные бактерии и лабораторная диагностика микобактериозов.(рос) М. 1978

1.5.Орієнтовна основа дії

.Граф логічної структури діагностики туберкульозу.

Бактеріоскопічні дослідження

- приготувати препарат, пофарбувати по Цілю-Нільсену, промікроскопувати.

Бактеріологічне дослідження.

- засівають, заздалегідь оброблений сірчаною кислотою або лугом, матеріал на елективно - живильні середовища

- посів інкубують при 37 ºС впродовж 4 – 6 і більше тижнів

- для ідентифікації вивчають характер росту на живильних середовищах, біохімічні властивості і вірулентність для лабораторних тварин.

Біологічне дослідження

- заражають морських свинок, через 4 місяці проводять мікроскопічне і макроскопічне дослідження.

Серологічне дослідження.

- ставлять РСК і РНГА

Алергічний метод діагностики

- туберкулінові проби.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]