Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

Ситуаційні вправи

Завдання 1. Маєте статистичні дані про фінансові інструменти А, Б, В.

Показник

Види активів

А

Б

В

Доходність в першому році, %

11

15

15

Доходність в другому році, %

14

13

17

Доходність в третьому році, %

15

12

20

Проаналізуйте ризик таких інструментів, а також можливостей портфелів, якщо можна вибрати одну із двох стратегій: 1) вибрати один із фінансових інструментів; 2) скласти портфель, в якому 50% буде складати один із активів і 50% - другий.

Завдання 2. Прийміть та обґрунтуйте рішення щодо вибору одного із варіантів придбання основних засобів:

Основні засоби

Постійні витрати, грн..

Операційний дохід на одиницю продукції, грн..

Ймовірність річного попиту

Технологічна лінія А

125000

421

0,6

Технологічна лінія Б

310000

842

0,4

Завдання 3. Визначте внутрішню норму прибутку для проекту, розрахованого на чотири роки, який вимагає інвестицій в розмірі 11 млн. грн. і орієнтовно має грошові надходження в розмірі 4 млн. грн., 5 млн. грн., 8 млн. грн.

Завдання 4. Фінансовий менеджер розглядає доцільність прийняття проекту з грошовим потоком:

Рік Грошовий потік, млн..грн.

0-й -120

1-й 20

2-й 30

3-й 40

4-й 40

5-й 10

Вартість капіталу підприємства 13%. Як правило, проекти із строком погашення, який перевищує 4 років, не приймаються. Зробити аналіз з допомогою критеріїв звичайного і дисконтованого термінів окупності.

Завдання 5. Фінансовий менеджер розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії. Вартість лінії складає 15 млн грн..; знос на обладнання нараховується по методу прямолінійної амортизації (10% річних); ліквідаційна вартість обладнання буде достатня для покриття витрат, пов’язаних з демонтажем лінії. Виручка від реалізації продукції прогнозується по рокам в наступних обсягах (тис.грн.): 6700, 7300, 8100, 8900, 5900. Поточні витрати по роках оцінюються наступним чином: 3300 тис.грн. в перший рік експлуатації лінії з наступним щорічним зростанням їх на 4%. Ставка податку на прибуток складає 25%. В підприємстві коефіцієнт рентабельності авансованого капіталу складає 20-21%; вартість авансованого капіталу – 18%. Керівництво підприємства не вважає доцільним брати участь в проектах із терміном окупності більше чотирьох років. Чи варто реалізувати даний проект?

Завдання 6. За оцінками спеціалістів загальні витрати на технічне переозброєння підприємства при песимістичному сценарії розвитку подій становитимуть 212 тис. грн, при оптимістичному — 177 тис. грн, при нормальному — 182 тис. грн. Імовірність розвитку подій за нормальним сценарієм становить 0,6; за оптимістичним — 0,15; за песимістичним — 0,25. Дисконтовані грошові потоки наведено у таблиці. Оцінити ступінь ризику, пов'язаний з двома альтернативними інвестиційними проектами.

Таблиця 3.9

Дисконтований грошовий потік при різних сценаріях розвитку інвестиційного проекту, тис. грн

Роки

Нормальний сценарій

Оптимістичний сценарій

Песимістичний сцнарій

Проект №1

Проект №2

Проект №1

Проект №2

Проект №1

Проект №2

1-й

50,1

56,3

57,9

63,4

38,2

44

2-й

47,8

50,3

53,8

59,7

41,8

48,6

3-й

48,8

44,5

56,7

53

40,5

38,3

4-й

45,9

44,5

55

53,3

36,1

38,6

5-й

49,4

47,7

57,7

56,3

38,6

41,3

Разом

242

243,3

281,1

285,7

195,2

210,8

Завдання 7. Проаналізуйте доцільність інвестування в проекти А, Б, В при умові, що проекти Б і В несумісні, а проект А є незалежним. Вартість джерела інвестування складає 15%.

Проект Величина інвестицій

А 40

Б 40

В 40