Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Рекомендована література:

6,12,13, 17,19,21,27

Практичне заняття № 3

Тема 3: Планування доходів, витрат і прибутку.

План заняття

  1. Планування операційних витрат.

  2. Планування прибутку методом прямого розрахунку.

  3. Планування прибутку на основі показника витрат на одну гривню продукції.

  4. Планування прибутку економічним методом.

Навчальні цілі

Цілями проведення практичного заняття є: Закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навики з планування доходів, витрат та прибутку підприємства

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття

1. Методичні рекомендації.

2.Контрольні завдання.

3.Мікрокалькулятори.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Необхідність планування прибутку зумовлена потребою збереження і примноження власного капіталу в цілях економічного і соціального розвитку підприємства та забезпечення прогнозованих дивідендів на вкладений капітал.

Мета складання плану прибутку полягає у визначенні величини очікуваних доходів і витрат від операційної діяльності, інвестиційної та фінансової діяльності, інших доходів і витрат, їх збалансування з таким розрахунком, щоб підприємство отримало валового і чистого прибутку в розмірі, необхідному для виплати дивідендів і самоокупності та самофінансування господарської діяльності.

Для обгрунтування і вибору можливих варіантів нарощування прибутку проводиться операційний аналіз. В його основі лежить оцінювання впливу зміни одного з елементів операційного важеля на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Такими елементами можуть бути: ціна, змінні або постійні витрати.

Важливою сферою застосування операційного аналізу є оцінювання впливу на операційний прибуток зміни одного з елементів операційного важеля через розрахунки обсягу продажу. При цьому робиться припущення, що сума прибутку залишається незмінною, а змінюється обсяг реалізації продукції, який повинен забезпечити цей незмінний прибуток. Для розрахунків використовуються формули:

1.Якщо змінюється обсяг постійних витрат, то обсяг реалізації, який забезпечує базовий результат (РПб), становить:

(25)

де %ВМб– відсоток валової маржі у виручці в базовому варіанті;

Ц – ціна одиниці виробу в базовому варіанті, грн/од.

2. Якщо змінюються обсяги змінних витрат:

(26)

де %ВМн– новий відсоток валової маржі у виручці, %.

3. Якщо змінюється ціна:

(27)

де Цн– нова ціна виробу, грн/од.

У результаті операційного аналізу за цією методикою можна розрахувати, на скільки підприємство повинно збільшити обсяги реалізації при зниженні витрат на задану величину, щоб компенсувати втрату прибутку, або на скільки підприємство може знизити обсяги реалізації без втрат прибутку за підвищення цін чи зниження витрат на задану величину.

Ця методика аналізу дає змогу розподілити елементи рентабельності (ціни, витрати, обсяги продажу) за ступенем їх впливу на прибуток.

Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.