Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Вихідні дані щодо побудови економетричної моделі

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011рік

2012 рік

Показники

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

Х

57

75,0

79,3

77

60,0

65,5

55

52

49

42

У

6,21

6,21

5,75

5,31

4,90

4,51

4,00

3,80

2,50

1,82

Для розвязку задачі необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз залежності, а саме знайти:

 1. форму зв’язку і математичне рівняння зв’язку, для чого побудувати графік кореляційної залежності (кореляційне поле);

 2. параметри рівняння регресії;

 3. тісноту зв’язку (коефіцієнти кореляції та детермінації);

 4. перевірити модель на адекватність;

 5. провести статистичну оцінку коефіцієнтів регресії кореляції і знайти інтервали довіри, в яких знаходяться коефіцієнти b0 і b1 (рівень значимості =0,05).

Знайдіть прогнозне значення коефіцієнта рентабельності при приведенні частки експорту у загальному обсязі реалізації продукції до рівня 50 %.

Завдання 4. На основі даних таблиці, побудувавши економетричну модель, дослідити вплив застосування вексельної форми розрахунків на величину прибутку підприємства.

Таблиця 3.5

Аналіз впливу векселів виданих на отриманий прибуток

№з/п

Період

Прибуток, тис.грн.

Векселі видані, тис.грн.

1

І квартал 2010р.

3,58

8971

2

ІІ квартал 2010 р.

7,17

8995

3

ІІІ квартал 2010 р.

10,74

9020

4

IV квартал 2010 р.

14,32

9100

5

І квартал 2011 р.

17,90

9140

6

ІІ квартал 2011 р.

21,48

9250

7

ІІІ квартал 2011 р.

25,00

9460

8

IV квартал 2011 р.

28,60

9870

9

І квартал 2012 р.

32,20

10400

10

ІІ квартал 2012 р.

35,80

12000

11

ІІІ квартал 2012р.

39,40

13400

12

IV квартал 2012 р.

43,00

14100

Для розвязку задачі необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз залежності, а саме знайти:

 1. форму зв’язку і математичне рівняння зв’язку, для чого побудувати графік кореляційної залежності (кореляційне поле);

 2. параметри рівняння регресії;

 3. тісноту зв’язку (коефіцієнти кореляції та детермінації);

 4. перевірити модель на адекватність;

 5. провести статистичну оцінку коефіцієнтів регресії кореляції і знайти інтервали довіри, в яких знаходяться коефіцієнти b0 і b1 (рівень значимості =0,05).

Знайдіть прогнозне значення прибутку при використанні в розрахунках векселів на суму 15000 тис.грн..

Завдання 5. На основі даних таблиці побудувати економетричну модель залежності коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості (у) від суми виданих векселів (х).

Таблиця 3.6

Вихідні дані щодо побудови економетричної моделі

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Показники

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

І півріччя

ІІ півріччя

Х

9,3

36,2

48,8

60,7

63,2

75,5

79,3

82,9

89,4

105,2

У

4,21

5,59

5,32

6,11

5,56

5,42

4,62

4,22

3,39

2,28

Для розвязку задачі необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз залежності, а саме знайти:

 1. форму зв’язку і математичне рівняння зв’язку, для чого побудувати графік кореляційної залежності (кореляційне поле);

 2. параметри рівняння регресії;

 3. тісноту зв’язку (коефіцієнти кореляції та детермінації);

 4. перевірити модель на адекватність;

 5. провести статистичну оцінку коефіцієнтів регресії кореляції і знайти інтервали довіри, в яких знаходяться коефіцієнти b0 і b1 (рівень значимості =0,05).

Знайдіть прогнозне значення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості, якщо підприємство при розрахунках за матеріали видасть векселів на суму 150 тис.грн..