Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Термінологічний словник ключових понять

Амортизація, довгострокові кредити, ефективність капітальних вкладень, знос, інвестиції, інвестиційна діяльність, . інвестиційна політика, інвестиційний менеджмент, інвестиційні проекти, інвестор, інновації, капітальні вкладення, лізинг, прямі інвестиції, реальні інвестиції, фінансування капітальних вкладень.

Рекомендована література

[6, 7, 15, 16, 17, 19, 22, 24]

Змістовий модуль 2. Прогнозування – як завершальний етап фінансового планування

Тема 6. Прогнозування активів і пасивів підприємства

План вивчення теми

1.

Необхідність, мета і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства.

2.

Інформаційна база та етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів.

3.

Форма, зміст і розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу.

4.

Ув’язування статей активу і пасиву прогнозного балансу.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: : засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про прогнозування активів та пасивів

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Необхідність, мета і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства

Вивчаючи перше питання слід слід звернути увагу на те, що завершальним етапом поточного фінансового планування є складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства на кінець планового періоду.

Необхідність складання прогнозного балансу зумовлена потребою передбачити фінансовий стан підприємства на кінець планового періоду з врахуванням змін в активах і пасивах, які відбудуються під впливом виконання показників попередніх розділів фінансового плану.

Мета складання прогнозного балансу - визначити структурні зміни в активі і пасиві балансу на кінець планового періоду за умов виконання передбачуваних показників фінансового плану, оцінити їх вплив на фінансовий стан підприємства та запобігти його погіршенню.

Завдання складання прогнозного балансу:

• узагальнити очікувані зміни в активі та пасиві балансу внаслідок виконання бізнес-плану;

• оцінити ймовірний фінансовий стан підприємства на кінець планового періоду;

• вжити заходів щодо забезпечення підприємству передумов фінансової стабільності (фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності та ліквідності боргових зобов'язань).

Прогнозний баланс активів і пасивів підприємства складається в розрізі укрупнених статей балансу (за розділами балансу з виділенням найбільш важливих для оцінки фінансового стану підприємства статей). В ньому повинні проглядатися склад, величина і структура активів і пасивів на початок і кінець планового періоду.

На основі прогнозного балансу активів і пасивів підприємство зможе оцінити:

• ймовірний фінансовий стан на кінець планового періоду;

• раціональність розміщення власного капіталу;

• ефективність використання власного і сукупного капіталу.