Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА

ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2013

Міністерство ОСВІТИ і НАУКИ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА

ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 8.03050801«Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2013

ББК 65.291.9-23

В-58

Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за спеціальністю 8.03050801 “Фінанси і кредит”. – Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ.– 123 с.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи та індивідуальних завдань, методичні рекомендації до практичних занять, підсумковий контроль, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

Автори:

В.Є.Власюк

 • д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Л.М.Котлова

 • к.т.н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

І.І.Туболець

 • к.е.н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Н.І.Шевченко

 • к.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

А.М.Якімова

 • к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету залізничного траспорту

Відповідальний за випуск:

В.Є.Власюк

 • д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою фінансового факультету

Протокол № 2 від 14. 06. 2013 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів підприємств та банківської справи

Протокол № 11 від 10.06.2013 р.

ЗМІСТ

Передмова 5

 1. Програма навчальної дисципліни 7

 1. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи 10

 1. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять 73

 1. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання 109

 1. Контрольні заходи 111

 1. Література 113

Додаток 115