Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансове планування та прогнозування діяльності підприємств Денне. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.51 Mб
Скачать

Баланс грошових потоків (Примірна форма)

Статті

Періоди(роки,

квартали, місяці)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Грошові надходження

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2. Доходи від реалізації основних фондів та інших необоротних активів

3. Погашення дебіторської заборгованості

4. Надходження від засновників на поповнення статутного капіталу

5. Реалізація цінних паперів

6. Орендна плата

7. Дивіденди та доходи від цінних паперів і депозитів

8. Кредити отримані

9. Інші надходження

Разом

Грошові платежі (витрати)

1. Заробітна плата і прирівняні до неї платежі

2. Податкові і неподаткові платежі до бюджету і цільових фондів держави

3. Погашення заборгованості постачальникам за товари, роботи і послуги

4. Сплата відсотків і погашення кредиту банку

5. Погашення заборгованості іншим кредиторам

6. Авансові платежі

7. Платежі за векселями

8. Виплата дивідендів

9. Інші платежі (витрати)

Разом

Чистий грошовий потік (різниця між сукупними грошовими надходженнями і платежами (+,-)

Залишок коштів на початок планового періоду

Залишок коштів на кінець планового періоду (+,-)

Оскільки грошові надходження і платежі за своєю величиною у часовому вимірі не співпадають, то для забезпечення платоспроможності упродовж усього планового періоду підприємству доцільно складати платіжний календар з щоденною, тижневою або поде­кадною сегментацією грошових потоків, виходячи з виробничім необхідності. В цілях контролю і оперативного реагування на вели чину чистого грошового потоку і сальдо коштів на кінець періоду доцільно в платіжному календарі передбачити графи: "План" і "Фактично" (табл. 7.2).

Таблиця 7.2.