Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

5. Підсумковий Контроль перелік питань до іспиту

 1. Місце макроекономіки в системі економічних наук.

 2. Об’єкт і предмет макроекономіки.

 3. Методи макроекономіки.

 4. Історія розвитку макроекономічної науки.

 5. Макроекономіка і економічна політика.

 6. Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні категорії СНР.

 7. Основні показники макроекономічних вимірювань.

 8. Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий.

 9. Номінальні та реальні макроекономічні показники. Індекси цін, інфлювання і дефлювання ВВП.

 10. Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність і види економічних циклів.

 11. Зайнятість і безробіття. Види безробіття. Закон Оукена, втрати економіки від циклічного безробіття.

 12. Інфляція та її види. Інфляції пропонування і попиту.

 13. Споживання та заощадження як функції доходу. Необхідні чинники споживання та заощадження.

 14. Інвестиційна функція. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.

 15. Економічний кругообіг в умовах ринку. Структура моделі.

 16. Сукупний попит та його функція. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.

 17. Сукупне пропонування та її функція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.

 18. Модель AD – AS як модель економічної рівноваги.

 19. Визначення рівноважного ВВП за методами “витрати – випуск” і “вилучення – ін’єкції”.

 20. Заплановані та незаплановані інвестиції.

 21. Сутність та модель мультиплікатора видатків. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект.

 22. Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний та інфляційний розриви.

 23. Вплив держави на економічну рівновагу.

 24. Модель економічної рівноваги за методом “видатки – випуск”.

 25. Кейнсіанська класична теорія про вплив держави на економіку.

 26. Дискреційна фіскальна політика.

 27. Мультиплікатор податків.

 28. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП.

 29. Стимулююча та стримуюча фіскальна політика.

 30. Мультиплікатор державних видатків.

 31. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

 32. Автоматична фіскальна політика.

 33. Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Крива Лаффера та можливість її практичного застосування.

 34. Фіскальна політика та державний бюджет.

 35. Концепції збалансування державного бюджету та джерела фінансування його дефіциту.

 36. Грошовий ринок. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Модель грошового ринку.

 37. Механізм досягнення рівноваги на грошовому та товарному ринку.

 38. Банківська система та грошове пропонування. Депозитний мультиплікатор.

 39. Грошовий мультиплікатор.

 40. Грошово-кредитне регулювання економіки.

 41. Монетаристська теорія як теоретична база монетарної теорії.

 42. Основні методи монетарної політики.

 43. Модель платіжного балансу.

 44. Валютний курс. Попит і пропозиція як чинники валютного курсу.

 45. Валютні системи в розвитку.

 46. Вплив чистого експорту на ВВП.

 47. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Модель Манделла – Флемінга.

 48. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом.

 49. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

 50. Кейнсіанська теорія ринку праці.

 51. Ринок праці (класична модель).

 52. Функціонування ринку праці. Теорія гнучкості ринку праці.

 53. Державна політика зайнятості населення.

 54. Проблема нерівності в розподілі доходів.

 55. Державна система соціального захисту населення.

 56. Фактори економічного зростання. Функція Домара-Харрода.

 57. Внесок окремих факторів в економічне зростання.

 58. Модель економічного зростання на основі моделі AD – AS.

 59. Модель економічного зростання Солоу.

 60. Висновки з моделі Солоу.