Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ден. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Практичні завдання

Завдання 1

Початковий приріст депозитів комерційного банку №1 становить 100 грн., а його банківські резерви збільшилися на 20 грн., cr = 0. Чому дорівнює приріст грошової пропозиції?

Завдання 2

Готівкові гроші = 350 грн., строкові депозити = 250 грн., поточні рахунки = 200 грн., розрахункові рахунки = 300 грн., кошти клієнтів за трастовими операціями банків = 150 грн. Чому дорівнює агрегат М2?

Завдання 3

У базовому періоді Y = 1200 грн., а грошовий попит = 200 грн. В аналізованому періоді дохід збільшився на 5%, а швидкість обертання грошей не змінилася. Чому дорівнює попит на гроші в аналізованому періоді?

Завдання 4

Резервна норма = 0,15; коефіцієнт готівки = 0,25. На яку величину Нацбанк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція зросла на 312,5 грн.?

Завдання 5

Депозитні гроші комерційного банку №1 збільшилися на 100 грн., rr = 0,2; cr = 0,25. На яку суму може надати кредит банк № 2.

Завдання 6

Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 226 і 200 грн.; rr = 0,2; cr = 0,3; На яку величину потрібно початково збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки?

Завдання 7

Дано: С=0,5У+50; І=400-50і. Визначити рівняння лінії ІS.

Завдання 8

Коли ставка відсотку становить 2, виник стан ліквідної пастки. При цьому рівняння лінії ІS має вид У=500-50і. Визначте функцію сукупного попиту.

Завдання 9

Пропозиція грошей здійснюється за формулою М=150+5і швидкість їх обігу дорівнює 25 обертам за період на протязі якого створюється реальний дохід в розмірі 2900 од. Реальний попит на гроші як майно характеризується формулою 48-2і. Визначте рівноважну ставку процента.

Завдання 10

Загальні резерви комерційного банку становлять 220 млн. гри. Депозитні внески дорівнюють 950 млн. грн. Обов'язкова норма резервування дорівнює 20%. Як зміниться пропозиція грошей, якщо банк використає надлишкові резерви для кредитування?

Контрольні завдання

  1. Які чинники і чому формують грошовий ринок?

  2. В чому полягає різниця в підходах до грошової політики: кейнсіанського та монетаристського?

  3. Поясніть різницю між депозитним та грошовим мультиплікаторами.

  4. Дайте визначення грошової маси.

  5. Що таке ліквідність фінансових активів?

  6. Від яких факторів залежить попит на гроші як активи?

  7. Від яких факторів залежить попит на гроші для угод?

  8. Назвіть методи грошово-кредитної політики і розкрийте суть кожного з них.

  9. Як збільшення пропозиції грошей впливає на інвестиції й обсяг національного виробництва?

  10. Поясніть механізм створення нових грошей банківською системою.

Ключові терміни і поняття

Альтернативна вартість зберігання грошей - дохід, що його втрачають власники портфеля фінансових активів через зберігання вартості у формі більш ліквідних активів порівняно з її зберіганням у формі менш ліквідних активів.

Відсотковий дохід - дохід, який нараховується за надання грошей у позику.

Грошова база - гроші високої ефективності, за зміни яких мультиплікативно змінюється грошова маса.

Грошова маса - кількість номінальних грошей в обігу.

Грошові агрегати - окремі сукупності грошових активів, які різняться між собою рівнем ліквідності.

Грошовий мультиплікатор - коефіцієнт, який відображає, на скільки одиниць змінюється грошова маса за зміни грошової бази на одиницю.

Депозитний мультиплікатор - коефіцієнт, який відображає, на скільки одиниць змінюються депозити банківської системи за початкової зміни депозитів на одиницю.

Депозитні гроші - грошові кошти, які залучаються банківською системою з метою їх використання для здійснення активних операцій.

Ліквідність - здатність активів бути платіжним засобом або перетворюватися в цей засіб без втрати своєї номінальної вартості.

Обов’язкові резерви - частина депозитних грошей, які комерційні банки зберігають у формі безвідсоткових вкладів у Національному банку і у формі готівки у власній касі.

Політика дешевих грошей - монетарна політика, спрямована на зниження відсоткової ставки з метою стимулювання ділової активності.

Політика дорогих грошей - монетарна політика, спрямована на підвищення відсоткової ставки з метою втримання ділової активності.

Попит на гроші для угод - попит на гроші, що використовуються як платіжний засіб.

Попит на гроші як активи - попит на гроші, що використовуються як засіб зберігання вартості.

Поточні депозити - безстрокові внески в ощадні установи.

Строкові депозити - внески в ощадні установи, які можуть вилучатися їх власниками в установлений термін без втрати відсотків.

Швидкість обертання грошей - кількість разів витрачання грошової одиниці протягом року в процесі економічного кругообігу.