Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Логіка Ден.2011.rtf
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.98 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Логіка

Навчально – методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Факультет УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Кафедра гуманітарних дисциплін

логіка

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ - 2011

ББК 88.4

К 63 Капітон В.П., Бескаравайний С.С.

Логіка: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 99 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи та до семінарських занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Автори:

В.П.Капітон -

д.філос.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

С.С.Бескаравайний -

В.І. Пронякін -

М.М.Підлісний -

к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

д.філос.н., професор кафедри філософії Національної металургійної академії України

к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.П.Капітон -

д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено на

засіданні Вченої ради

факультету управління

персоналом та економіки праці

Протокол № 1 від 30.08.2011 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол № 1 від 30.08.2011р.

ЗМІСТ

Вступ

4

1. Програма навчальної дисципліни

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

5

10

3. Методичні рекомендації до семінарських занять

86

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

93

5. Підсумковий контроль

96

6. Список рекомендованої літератури

97

ВСТУП

Створення даного посібника є актуальним з точки зору адаптації загального курсу логіки до змісту програми навчальної дисципліни.

Навчально-методичний посібник повинен допомогти студентам отримати необхідну систему знань з логіки та оволодіти вмінням застосовувати одержані знання в безпосередній практичній діяльності.

Саме вивчення логіки сприяє підвищенню логічної культури мислення. Логіка систематизує правильні способи міркування, а також типові помилки в міркуванні. Вона надає логічні засоби для точного висловлення думок, без чого виявляється малоефективною будь-яка розумова діяльність, починаючи з навчання та закінчуючи науково-дослідною роботою.

Як теоретична наука, логіка пояснює, чому той чи інший засіб мислення є вірним або невірним. Це дає змогу аналізувати засоби розмірковування, з якими людина раніше навіть не зустрічалась.

Завдання навчально-методичного посібника – сприяти більш ефективній підготовці студентів до семінарських занять, скоригувати самостійну роботу над опрацюванням теоретичного матеріалу, допомогти систематизувати засвоєні знання.

Основними видами аудиторних занять є лекції та семінарські заняття.

Індивідуальні завдання виконуються згідно основних вимог до написання рефератів, відповідно студенти виконують індивідуальну роботу у вигляді реферату. Індивідуальні завдання передбачають поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосовування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей.

Необхідно враховувати, що індивідуальні завдання мають бути різних рівнів складності залежно від творчих, дослідницьких здібностей студента.

В посібнику, передбачена навчальним планом, є самостійна робота студентів. Головним при самостійному опрацюванні курсу “Логіка” повинно бути вивчення літератури, яка рекомендована у навчально-методичному посібнику. Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті, а також домашніх умовах.