Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Логіка Ден.2011.rtf
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.98 Mб
Скачать

4.1. Перелк індивідуальних науково-дослідних завдань

 1. Вчення про поняття і філософське пізнання та мислення.

 2. Основні прийоми утворень понять та їх науково - пізнавальні функції.

 3. Визначення як операція розкриття змісту понять.

 4. Арістотель про визначення понять.

 5. Вчення Ф.Бекона та Т. Гоббса про визначення понять.

 6. Типи визначень понять та їх пізнавальна і методологічна роль.

 7. Класифікація понять та її значення для економічної юридичної діяльності.

 8. Роль визначень у науці.

 9. Класифікація та її роль у науці.

 10. Труднощі класифікації соціальних об'єктів.

 11. Особливості вивчення понять в юридичних науках.

 12. Специфіка суджень як форми відображення дійсності.

 13. Роль запитань у пізнанні.

 14. Класифікація суджень: Арістотель та сучасність.

 15. Судження та речення. Логічний аналіз речень, які виражають судження.

 16. Правила постановки запитань.

 17. Проблема модальності суджень у філософії І.Канта.

 18. Класифікація суджень у філософії І. Канта і її методологічне значення.

 19. Закони науки і судження, їх зв'язок і функції у пізнанні.

 20. Доведення і спростування суджень у суді.

 21. Процедура довення і спростування суджень в математиці.

 22. Юридична теорія і практика та проблеми істинності модальних суджень.

 23. Кант про природу суджень та їх функції.

 24. Методологічна функція законів логіки при аналізі соціально-політичних, економічних процесів.

 25. 3акон тотожності як важлива умова правильного мислення.

 26. Логічні помилки, які виникають при порушенні законів логіки.

 27. Ф.Бекон і Т. Гоббса про закони логіки.

 28. Вчення Г. Лейбніца про поняття і основні закони логіки.

 29. Г. Лейбніц про закон тотожності.

 30. Закони логіки та наукове пізнання.

 31. Поєднання індукції та дедукції в пізнанні.

 32. Спостереження та експеримент.,. їх роль в індуктивному методі пізнання.

 33. Умовиводи із суджень з відношеннями.

 34. Роль аналогії в пізнанні економічних процесів.

 35. Роль гіпотези у пізнавальній діяльності.

 36. Пізнавальна роль гіпотези.

 37. Логічні основи наукових досліджень.

 38. Сутність наукового передбачення.

 39. Види соціальних прогнозів.

 40. Економічні прогнози та їхні особливості.

 41. Роль аналогії в діяльності економіста і юриста.

 42. Роль гіпотези у розвитку науки.

 43. Використання аналогії в науці і техніці.

 44. Софізми та парадокси. їхнє значення для розвитку мислення.

 45. Логіка і мистецтво полеміки.

 46. Логічні основи переконання.

 47. Спростування та його логічна та юридична функції.

 48. Коректні та некоректні засоби ведення суперечки.

 49. Логічна культура ведення дискусії та суперечок у професійному становищі економіста (юриста).

 50. Логічне обґрунтування Конституції України.

 51. Логічна структура юридичного документа.

 52. Доведення і спростування суджень у суді.

 53. Дискусія полеміка, диспут, дебати.

 54. Поради полемісту.

 55. Чи можна обійтись без суперечок?

 56. Софізми ж вид інтелектуального шахрайства.

 57. Софізми в античній філософії і логіці.

 58. Логічні помилки в софізмах.

 59. Апорії Зенона і їх сучасне трактування.

 60. Парадокси і сучасна логіка.

 61. Парадокси і софізми та к значення для розвитку філософської думки.

 62. Природи логічної помилки.

 63. Значення дискусії у науці.