Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Економіка підприємства

Навчально- методичний посібник

для студентів, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”

за напрямами підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”,

6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”,

6.030509 “Облік і аудит”

Дніпропетровськ – 2012

ББК 65.29

M69

Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»,6.030509 «Облік і аудит» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 ‑ 366 с.

Укладачі:

О.Б. Ватченко

к.е.н., професор кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Л.В. Михальчук

доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Є.Ш. Ісхаков

старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Б.С. Ватченко

старший викладач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

М.О. Бородін

А.Г. Бабенко

к.т.н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:І.Д. Падерінд.е.н., професор, завідувач кафедри

економіки підприємств

Дніпропетровської державної фінансової

академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні Вченої

ради економічного факультету

Протокол № 6 від02.04.2012р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 7від13.02.2012

ЗМІСТ

Передмова

4

1. Програма навчальної дисципліни

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

20

3. Методичні рекомендації до семінарських занять

197

4. Методичні рекомендації до практичних занять

244

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

350

6. Підсумковий контроль

355

7. Список рекомендованої літератури

360