Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Завдання

1. Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству 16540 тис.грн. Позавиробничі витрати в цілому по підприємству передбачаються в сумі 900 тис.грн. Виробнича собівартість одиниці виробу 9 тис.грн.

Визначити суму позавиробничих витрат, які включаються в собівартість одиниці виробу.

2. Позавиробничі витрати по підприємству в плановому році складають 550 тис.грн, виробнича собівартість товарної продукції - 18562 тис.грн. Виробнича собівартість виробу “А” - 77 тис.грн.

Визначити суму позавиробничих витрат, які включаються в собівартість виробу “А”.

3. На виробництво виробу “А” планують такі витрати (грн.):

- сировина і матеріали 426,5

- заробітна плата основна і додаткова виробничих

робітників з відрахуванням на соціальні заходи 23,8

- витрати на утримання й експлуатацію устаткування 41,2

- загальновиробничі витрати 11,1

- позавиробничі витрати (2,2 % до виробничої собівартості) 45,9

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “А” на плановий рік.

4. Для визначення загальновиробничих і загальногосподарських витрат підприємство використовує такі дані:

4.1. Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 940

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 1750

- загальновиробничі витрати 640

- загальногосподарські витрати 1970

4.2. Витрати на виріб “А” (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 31

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 53

Визначити загальновиробничі і загальногосподарські витрати, які треба включити в собівартість виробу “А”.

5. Виробнича собівартість товарної продукції на плановий рік по підприємству - 32000 тис.грн.

Позавиробничі витрати передбачаються в сумі 5120 тис.грн. На виробництво виробу “Б” планують такі витрати (грн.):

- сировина і матеріали 320

- заробітна плата основна і додаткова виробничих

робітників з відрахуванням на соціальні заходи 42

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 55

- загальновиробничі витрати 60

- загальногосподарські витрати 35

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “Б” на плановий рік.

6. Загальновиробничі витрати по машинобудівному заводу на рік склали 2032 тис.грн., витрати на утримання і експлуатацію устаткування - 4318 тис.грн., основна заробітна плата виробничих робітників - 2626 тис.грн.; основна заробітна плата виробничих робітників в собівартості машини - 90 грн., витрати на утримання та експлуатацію устаткування в собівартості машини - 65 грн.

Визначити суму загальновиробничих витрат у собівартості машини.

7. Загальновиробничі витрати по підприємству складають 500 тис.грн., основна заробітна плата виробничих робітників - 860 тис.грн., витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 450 тис.грн.

Основна заробітна плата виробничих робітників у собівартості виробу “А” - 57 грн.

Визначити суму загальновиробничих витрат, які включаються в собівартість виробу “А”.

8. Для визначення загальновиробничих та загальногосподарських витрат підприємство використовує такі дані:

8.1. Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 2650

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 1600

- загальновиробничі витрати 1100

- загальногосподарські витрати 1700

8.2. Витрати на 1 виріб (грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 820

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування 510

Визначити загальновиробничі та загальногосподарські витрати, які включаються до планової собівартості виробу.

9. Для визначення виробничої і повної собівартості виробу підприємство має такі дані:

9.1. Витрати на виріб “А” (грн.):

- сировина і матеріали 54

- паливо та енергія на технологічні цілі 10

- основна заробітна плата виробничих робітників 20

- додаткова заробітна плата виробничих робітників 7

- відрахування на соціальні заходи 2

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування 16

9.2. Витрати на виробництво продукції по підприємству (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 520

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 300

- загальновиробничі витрати 320

- загальногосподарські витрати 380

- позавиробничі витрати 120

- виробнича собівартість товарної продукції 8200

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “А” на підприємстві.

10. Товарна продукція підприємства в плановому році складає 505 тис.грн., повна її собівартість - 445 тис.грн. Витрати на 1 грн. товарної продукції за звітний рік очікуються в розмірі 89,88 коп.

Визначити рівень витрат на 1 грн. товарної продукції підприємства в плановому році та їх зниження (в %) у порівнянні зі звітним роком.

11. Для визначення рівня витрат на 1 грн. товарної продукції в плановому році підприємство використовує такі дані:

Назва

продукції

Вироби

Кількість виробів по плану (шт.)

Повна собівартість одиниці продукції по плану на рік (грн.)

Оптова ціна за одиницю

продукції (грн.)

“А”

8000

410

510

“Б”

7000

490

605

“В”

1600

620

800

Повна собівартість інших виробів 548 тис.грн., вартість їх в оптових цінах підприємства 635 тис.грн.

Визначити рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, зробити висновки.

12. Визначити фактичний і плановий рівень витрат на 1 грн. товарної продукції, а також процент його зміни, якщо план випуску продукції “А” склав 1200 т/рік, а продукції “Б” - 1500 т/рік при собівартості продукції “А” - 15 тис. грн./т, а продукції “Б” - 8 тис. грн./т. Фактично випуск продукції збільшено на 20 %, а її собівартість знижено на 6 %. Оптова ціна продукції “А” - 18 тис. грн./т, а продукції “Б” - 10,3 тис. грн./т.

13. План промислового підприємства містить такі дані:

Показники

За звітом за поточний рік, тис.грн.

На плановий рік, тис.грн.

Товарна продукція в оптових цінах підприємства

8610

9120

Повна вартість товарної продукції

7440

7550

Визначити:

  • витрати на 1 грн. товарної продукції за звітом за поточний рік і плановий рік;

  • зниження витрат на 1 грн. товарної продукції у плановому році в порівнянні зі звітним роком у вартісному виразі та у відсотках.

  1. Провести аналіз динаміки структури витрат виробництва продукції підприємства. Витрати по статтях собівартості у базовому і плановому році по підприємствах наведені у таблиці:

Витрати

Базовий рік, млн.грн.

Звітний рік, млн.грн

план

звіт

1. Сировина та матеріали, у т.ч.

- купівельні вироби і напів- фабрикати

- допоміжні матеріали

- паливо зі сторони

15,0

7,7

1,4

7,0

16,5

8,5

1,52

7,2

18,2

9,4

1,7

7,6

2. Заробітна плата основна і додаткова

1,79

1,98

2,25

3. Відрахування на соціальні заходи

0,91

1,0

1,13

4. Амортизація основних фондів

1,2

1,33

1,82

5. Інші витрати

1,3

1,4

1,5

Разом

?

?

?

15. Визначити зниження собівартості збірного залізобетону по кошторису витрат і по його елементах на плановий рік, якщо відомо, що у акціонерному товаристві по виготовленню залізобетону в базовому році собівартість продукції за кошторисом витрат є 90,0 млн.грн. На наступний рік установлено зниження собівартості залізобетону за кошторисом витрат на 5,5 %.

Заплановане зниження витрат розподіляється по елементах таким чином, %:

- витрати на сировину та матеріали 60,0

- витрати на заробітну плату з відрахуванням

на соціальні потреби 12,0

- витрати на утримання та експлуатацію машин і

устаткування 10,0

- накладні витрати 18,0

16. Підприємство виробляє продукцію одного найменування по ціні 230 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати складають 180 грн. Загальна величина постійних витрат - 550 тис.грн. У наслідок зросту орендної плати загальні постійні витрати збільшилися на 8 %.

Визначити, як збільшення постійних витрат впливає на розмір критичного обсягу випуску продукції.

17. У І кварталі питомі змінні витрати на виріб склали 95 грн., ціна одиниці продукції - 125 грн., загальні постійні витрати 1000 тис.грн. У ІІ кварталі ціни на сировину зросли на 10 %, що призвело до росту змінних витрат також на 10 %.

Визначити, як зміна ціни на сировину вплине на критичний обсяг випуску продукції.

18. Ціна на вироби у І кварталі була 20,20 грн., у ІІ кварталі збільшилася на 10 %. Постійні витрати складають 2000 тис.грн. Питомі змінні витрати дорівнюють 60,20 грн.

Визначити, як зміна ціни вплине на критичний обсяг випуску продукції.

19. Для визначення виробничої і повної собівартості виробу підприємство має такі дані:

19.1. Витрати на виріб “А” (грн.):

- сировина і матеріали 102

- паливо і енергія на технологічні цілі 27

- основна заробітна плата виробничих робітників 45

- додаткова заробітна плата виробничих робітників 22

- відрахування на соціальні потреби 13

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 38

19.2. Витрати на виробництво продукції по підприємству (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 970

- витрати на утримання і експлуатацію устаткування 610

- загальновиробничі витрати 660

- загальногосподарські витрати 740

- позавиробничі витрати 310

- виробнича собівартість товарної продукції 14840

Визначити виробничу та повну собівартість виробу “А” на плановий рік.

20. Позавиробничі витрати по заводу на плановий рік передбачені в сумі 580 тис.грн., виробнича собівартість оварної продукції - 19170 тис.грн. Виробнича собівартість виробу “Б” - 17,0 грн.

Визначити:

- суму позавиробничих витрат, які включаються в собівартість виробу “Б”;

- повну собівартість виробу “Б”.