Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Планування – процес встановлення цілей підприємства і вибору оптимального шляху їх досягнення.

Методологія планування – це сукупність теоретичних висновків, загальних закономірностей, наукових принципів розробки планів, їхнього обґрунтування та описання відповідно до сучасних вимог ринку, що перевірені передовою практикою.

Функції планування – управлінська діяльність, що передбачає розробку цілей і завдань управління виробництвом, а також визначення шляхів реалізації планів для досягнення поставлених цілей.

Стратегія – це визначення довгострокового курсу розвитку підприємства, його затвердження та розподіл ресурсів на його реалізацію.

Місія підприємства – це мета, для якої фірма створена і повинна бути досягнута в плановому періоді.

Стратегічні цілі – конкретний стан окремих характеристик фірми, досягнення яких є для неї бажаним і на які спрямована її діяльність.

Стратегічне планування – набір процедур і рішень, за допомогою яких розробляється стратегія підприємства, яка повинна забезпечити досягнення цілей функціонування підприємства.

Тактичне планування – процес розроблення поточних (тактичних) планів підприємства, які складаються, як правило, на рік і регулюють діяльність підприємства з виробництва продукції, її збуту, матеріально-технічному забезпечення та ін.

Оперативно-виробниче планування – планування поточної діяльності підприємства, покликане забезпечити його ритмічну роботу; включає календарно-виробниче планування (розробку і доведення до структурних підрозділів планів-графіків виробництва і відвантаження споживачам готової продукції) і диспетчерування (оперативний контроль за виконанням поставлених завдань, виявлення відхилень у виробничому процесі, запобігання їм та ін.).

Бізнес-план – розроблений у письмовій формі документ, що всебічно висвітлює суть і перспективи будь-якого пропонованого комерційного заходу (зокрема, інноваційного, інвестиційного або іншого проекту) і подається потенційному інвесторові з метою переконати його в ефективності інвестування.

Питання для повторення

 1. Які методи планування існують в умовах ринкових відносин?

 2. Основні принципи планування.

 3. Різновиди планів та їхні особливості.

 4. Методи планування та їх оцінка.

 5. Зміст, показники та процедура розробки середньо- і короткострокових планів діяльності підприємства.

 6. Зміст та організація розробки поточних планів.

 7. Стратегічний план підприємства, його характеристика і завдання.

 8. Основні завдання оперативно-календарного планування на підприємстві.

 9. Суть календарного планування.

 10. Система оперативно-календарного планування на підприємстві.

 11. Бюджетне планування економічного та соціального розвитку країни.

 12. Об'єктивна необхідність і проблеми стратегічного плануванні на підприємствах різних форм власності.

 13. Взаємозв'язок і взаємодія стратегічного і тактичного планування на підприємстві.

 14. Системи календарно-оперативного планування діяльності підприємства і проблеми вдосконалення цих систем.

Теми для підготовки доповідей

 1. Місце і роль планування в системі управління виробництвом.

 2. Суть, функції та методологія планування.

 3. Методи наукових досліджень, що застосовуються в процесі планування.

 4. Методи та інструменти планових розрахунків.

 5. Недоліки пробно-статистичного методу планування.

 6. Сутність системи планування на підприємстві.

 7. Основні напрями планування в практичній діяльності суб'єктів господарювання.

 8. Об’єктивна необхідність і проблеми стратегічного планування на підприємствах різних форм власності.

 9. Зарубіжні методи вибору стратегії підприємства.

 10. Взаємозв’язок і взаємодія стратегічного і тактичного планування на підприємстві.