Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Методичні рекомендації до виконання курсової роботи ЕП 2012 .doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
923.65 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни дніпропетровська державна фінансова академія Кафедра економіки підприємств

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

з дисципліни

Економіка підприємства

на тему: Планування економічних показників діяльності підприємства

для студентів денної і заочної форми навчання

спеціальності економіка підприємства

Дніпропетровськ – 2012

Економіка підприємства:Методичні рекомендації до виконання курсовоїроботи для студентів денної форми навчання спеціальності економіка підприємства. м. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012, 34 с.

Методичні рекомендації містять стислі рекомендації до виконання курсової роботи та провідні методичні положення щодо обґрунтування прийнятих студентом рішень підвищення ефективності роботи підприємства, цеху, виходячи з заданих економічних умов, вимоги до курсової роботи, порядок її виконання.

Укладачі:

І.Д. Падерін –

доктор екон. наук, зав. кафедри економіки підприємств

О.Б.Ватченко –

канд.екон. наук., професор кафедри економіки підприємств

Рецензенти:

Р.Б. Тян

А.Г. Бабенко

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

І.Д. Падерін –

доктор екон. наук, завідувач кафедри кафедри економіки підприємств

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 4 від 23 11 2009 р.

Розглянуто та схвалено на

засіданні вченої ради

економічного факультету

Протокол № 2 від 10 09 2012 р.

І. Загальні положення

Виконання курсової роботи являє важливий етап у вивченні дисципліни “Економіка підприємств” є однією з складових частин навчального процесу у підготовці бакалаврів з економіки. Вона є завершенням вивчення цієї дисципліни.

Відповідно до Положення про організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, курсова робота виконується з метою – закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, а також надання навичок дослідної роботи, вироблення вміння творчо підходити до обґрунтування і прийняття управлінських рішень з економіки і застосування їх на практиці для комплексного рішення конкретного професійного завдання у структурованому ринковому середовищі.

Об'єкт курсової роботи – підприємство, що виробляє товарну, яке вивчає студент. Техніко-економічні характеристики конкретного цеху створюють інформаційну базу для розробки економічних показників діяльності підприємства та визначення заходів щодо удосконалення та підвищення його ефективності в кожному конкретному випадку.

Для досягнення поставленої мети необхідно, вирішити наступні задачі:

- дати характеристику галузі до якої належить підприємство;

  • визначити місце підприємства в ієрархічному ринковому середовищі згідно з його галузевою належністю;

  • охарактеризувати ринковий потенціал підприємства;

  • розрахувати основні економічні показники підприємстві;

  • винайшовши резерви щодо його поліпшення та удосконалення;

  • опрацювавши дієві напрямки підвищення ефективності господарювання підприємства на відповідному ринковому сегменті;

  • сформувавши ефективний вмотивований механізм стимулювання діяльності підприємства.