Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Методичні рекомендації до виконання курсової роботи ЕП 2012 .doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
923.65 Кб
Скачать

Склад, чисельність та заробіток персоналу підприємства

Групи та професії працівників

Наявна чисельність, люд.

Усереднений заробіток, грн.

Річний фонд зарплати, грн. (3 х 5)

На зміну

На добу

За місяць

За рік

1

2

3

4

5

6

1.Робітники

1.1. Головні робітники

Разом

1.2. Допоміжні та чергові робітники

Разом

1.3. Молодший обслуговуючий персонал

Разом

Всього робітників

2. Спеціалісти та керівники

- спеціалісти

- керівники

Разом

3. Службовці

Разом

УСЬОГО

ФЗПф=

2.3. Розрахунки собівартості 1т і всієї продукції виконуються у табл. 2.3 на основі інформації, що міститься у додатках Е, Ж, К, Л.

Таблиця 2.3.

Калькуляція собівартості продукції (фактична)

Найменування продукції – (згідно з асортименту що виробляє підприємство)

Обсяг виробництва за рік (фактичний)

Калькуляційна одиниця – 1 (T, м3, м, шт. або інш. натур. од.)

з/п

Калькуляційні

статті

Ціна за одиницю ресурсів, грн.

Витрати

На одиницю продукції

На річний обсяг виробництва

у нату-ральному вимірю-ванні

сума, грн.

у нату-ральному вимірю-ванні

сума,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

Сировина

Основні матеріали

Допоміжні матеріали

Напівфабрикат та комплектуючи

Зворотні відходи (відраховуються)

Разом за відрахуванням відходів (статті 1÷5)

Паливо

Електроенергія

Пара

Вода

Стисле повітря

Разом (статті 6÷10)

Основна заробітна плата виробничих робітників

Додаткова заробітна плата виробничих робітників, 10%

Відрахування із заробітної плати до фондів

Витрати на розвиток виробництва

15.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (без амортизації)

16.

Амортизація виробничого устаткування

Продовження табл. 2.3.

1

2

3

4

5

6

7

17.

Знос пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати

18.

Цехові витрати

Разом цехова собівартість

19.

Загальногосподарські витрати

20.

Попутна продукція (відраховується)

Усього: виробнича собівартість

21.

Довідково: ціна за одиницю продукції

(визначається за методом “середні витрати + прибуток)”

На кожну гривню витрат планується прибутковість згідно номеру першої літери абетки призвища.

На підставі наведеної в таблицях 2.1; 2.2; і 2.3. інформації виконуються аналітичні розрахунки головних показників фактичної роботи цеху:

а) надається перелік та обчислюється сума змінних витрат у собівартості продукції

(2.7)

де ВЗi – витрати i-ої статті змінних витрат на виробництво продукції.

б) надається перелік та обчислюється сума постійних витрат у собівартості продукції з амортизацією:

(2.8)

де ВПj – витрати j-ої статті постійних витрат у собівартості продукції.

Загальна сума річних відрахувань на амортизацію (напівпостійні витрати)

(2.9)

де ОФп, ОФл – відповідно первісна та ліквідаційна вартість основних фондів;

Тн – нормативний строк служби основних фондів.

Виробнича собівартість продукції (С) визначається за формулою:

(2.10)

2.4. На підставі одержаної калькуляції розраховується критичний обсяг продаж (Вкр) для умов діючого цеху:

(2.11)

де Упост – сума умовно-постійних витрат на виробництво річного обсягу продукції, тис.грн.

Уодзмін – сума умовно-змінних витрат, що припадає на одиницю продукції (грн./1т, грн./1м3 та ін.);

Цод – ціна одиниці продукції.

За підсумками розрахунків виконується рисунок 2.1.

ТБ

Рис. 2.1. Визначення точки беззбитковості.

2.5. Розрахунок ефективності виробництва продукції та використання основних фондів:

а) фактична рентабельність продукції обчислюється за допомогою формули

,

(2.12)

де Ц – ціна даного виду продукції;

С – собівартість цієї продукції.

б) обчислюється фактична сума прибутку на весь річний обсяг:

;

(2.13)

в) обчислюється фактична ефективність капіталу (норма прибутку на капітал):

,

(2.14)

де ОФзаг – загальна вартість усіх груп основних виробничих фондів (табл. 2.1).

Надається загальна оцінка одержаних рівнів показників з позиції необхідності підвищення ефективності виробництва у даному цеху.