Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ділова гра грош ринок.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
107.01 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

економічний факультет

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

макроекономіка

Ділова гра

за темою “Механізм функціонування грошового ринку”

для студентів денної форми навчання,

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»,

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2009

Макроекономіка: Ділова гра “Механізм функціонування грошового ринку ”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008. - 18 с.

Ділова гра з дисципліни “Макроекономіка” на тему “Механізм функціонування грошового ринку” включає докладний опис, побудований на теоретичному матеріалі курсу макроекономіки. Гра може бути використана при вивченні дисципліни з теми “Грошовий ринок”. Це допоможе студентам глибше пізнати механізм функціонування грошового ринку та банківської системи, зрозуміти роль комерційних банків у збільшенні грошової пропозиції, побачити місце Національного банку України у регулюванні грошово-кредитного ринку; зрозуміти, що знання теорії дійсно допоможе їм у подальшій професійній діяльності.

Автори (укладачі):

Н.П.Радченко –

Т.В.Корягіна –

асистент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії.

старший викладач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії.

Рецензенти:

Д.В.Маляр –

Є.В.Намлієв –

к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності Академії митної служби України

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії.

Відповідальний

за випуск:

В.А.Табінський –

к.е.н., завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровської державної фінансової академії.

Розглянуто та схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 4 від 28.01.2009 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економічної теорії

Протокол № 6 від 08.12.2008 р.

Зміст

Вступ..........................................................................................................................

1. Методологічні рекомендації для проведення розрахунків учасниками гри…………………………………………………………………………………

2. Умови проведення гри…………………………………………………………

3. Аналіз результатів………………………………………………………………

4. Підведення підсумків..………………………………………………………….

5. Бібліографічний список..………………………………………………………

4

6

12

15

17

18

ВСТУП

Однією з найважливіших для вивчення та найскладніших для опанування в курсі дисципліни “Макроекономіка” є проблема механізму дії монетарної політики та ролі інституції, що її реалізують. Особливу увагу доцільно приділяти проблемі формування пропозиції грошей комерційними банками, оскільки її цілеспрямовані зміни й становлять основний зміст монетарної політики. Головним суб’єктом, що визначає пропозицію грошей в національній економіці, є Національний банк. Центральний банк є центром грошово-кредитної системи економіки, головною функцією якого є контроль і регулювання пропозиції грошей у країні. Крім того, пропозиція грошей залежить від поведінки домогосподарств, що володіють грішми, і комерційних банків, що зберігають гроші та надають позики. У запропонованій для розв'язання проблемі розглядаються механізм залучення депозитів та видачі кредитів комерційними банками, мультиплікативна зміна грошової пропозиції, роль Національного банку України у регулюванні грошового ринку.

Грошовий ринок - це такий сегмент фінансового ринку, на якому здійснюється купівля-продаж короткострокових боргових інструментів. Основними категоріями грошового ринку є пропозиція грошей і попит на гроші, що взаємодіють між собою за допомогою процентної ставки. Саме комерційні банки приймають вклади від фізичних та юридичних осіб і надають позики, здійснюють розрахунково-касове обслуговування.

Використання таких інструментів, як норма резервування та облікова ставка, дозволить розглянути студентам механізм формування пропозиції грошей та деякі можливості Національного банку України.

Заняття починається з постановки мети, з'ясування основних категорій та процесів, що відбуваються в макроекономіці за тих чи інших умов. Робота проводиться в декілька етапів, тому перед початком кожного наступного етапу викладач пересвідчується, що всі, хто працює над поставленими завданнями, їх розв'язали і можуть пояснити хід виконання роботи. Академічна група поділяється на чотири підгрупи, кожній з яких видаються окремі завдання, пояснюється хід виконання роботи кожною підгрупою для того, щоб усі учасники мали цілісне уявлення. Робота завершується загальним обговоренням одержаних результатів та підбиттям підсумків.

Метою проведення запропонованої ділової гри є практичне ознайомлення студентів з механізмом зміни облікової ставки й норми резервування та їх впливом на зміну грошової пропозиції в національній економіці.