Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Макроекономіка Ділова гра грош ринок.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
107.01 Кб
Скачать

Умови проведення гри

Ділова гра розрахована на 2 години аудиторних занять. Для успішного її проведення студенти повинні заздалегідь ознайомитись з темою завдання для самостійного опрацювання питань, що розглядатимуться.

Для проведення ділової гри учасники поділяються на чотири підгрупи. Кожна з них має свою назву і виконує відповідні функції:

Назва підгрупи

Функції підгрупи

1

Національний банк України

Регулює грошовий ринок та контролює діяльність банків.

2

Комерційні банки

Приймають вклади від фізичних та юридичних осіб і надають позики.

3

Населення

Надає вільні грошові кошти у вигляді депозитів комерційним банкам.

4

Підприємства

Отримують від комерційних банків кредити для ведення фінансово-господарської діяльності

Викладач є у ролі спостерігача, який інформує учасників гри про ситуацію на ринку, здійснює аналіз та коригування рішень учасників гри.

Гра імітує ситуацію, коли на грошовому ринку:

  • населення намагається збільшити свої доходи за рахунок підвищених ставок по депозитах;

  • підприємства намагаються отримати кредити по мінімальним відсотковим ставкам;

  • комерційні банки планують максимізувати свій прибуток, за умови мінімальних ставок по депозитах та максимальних ставок по кредитах;

  • Національний банк здійснює монетарну політику (змінює облікову ставку та норму резервування) залежно від економічної ситуації, що склалася в конкретний момент часу.

На початку гри викладач надає інформацію про:

  • наявність у населення певної суми вільних коштів (заощаджень);

  • потребу підприємств в кредитних коштах;

  • власні активи комерційних банків;

  • облікову ставку НБУ та норму резервування.

Після з'ясування загального порядку виконання роботи викладач роздає завдання підгрупам учасників.

Для спрощеного виконання завдань вважаємо, що населення не потребує кредитів, а підприємства не мають власних вільних коштів, НБУ не застосовує інших інструментів регулювання грошового ринку, крім зміни облікової ставки та норми резервування. Виходячи із зазначених умов, всі суб’єкти намагаються максимізувати свій дохід, і на грошовому ринку встановлюється певна рівновага.

У ході гри з’ясовується, що в країні відбувається економічне зростання: у підприємств збільшується потреба в інвестиційних коштах, а населення отримує більше доходів, і відповідно, збільшує обсяг заощаджень. Параметри економічного зростання визначає викладач і демонструє на дошці.

Як наслідок, зростає попит на гроші, що змушує НБУ змінити облікову ставку та норму резервування з метою недопущення «перегріву» економіки. Під впливом цих змін комерційні банки звертаються за кредитами до НБУ та змінюють ставки по депозитах і кредитах. Відповідно, змінюється пропозиція грошей. Процес підсилюється дією мультиплікатора. Всі суб’єкти повинні враховувати дію мультиплікатора, граничну схильність до заощадщення, дохідність своїх операцій. Відповідно, кожна з підгруп розраховує ці показники в ході гри.

Поступово в економіці встановлюються нові параметри рівноваги. Рівновага на грошовому ринку свідчить про те, що на цьому ринку немає ні профіциту, ні дефіциту грошей. Але така ситуація існує лише в тенденції, що постійно порушується і відновлюється під впливом механізму функціонування банківської системи.

Кожна підгрупа учасників гри обґрунтовує свої дії за допомогою відповідних економічних розрахунків, що дає змогу викладачеві узагальнити та оцінити результати їх діяльності.