Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

Бібліографічний список до теми

18, 43, 45, 49, 50, 51, 53

Тема 15. Економічна безпека та антикризова діяльність

Мета :засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про інструменти управління економічною безпекою підприємства і шляхи його виходу з економічної кризи.

План вивчення теми

1. Інструменти управління економічною безпекою підприємств.

2. Комерційна таємниця, як фактор економічної безпеки підприємства.

3. Шляхи виходу підприємства з економічної кризи.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивчанні питань теми насамперед треба визначити головні терміни:

 • економічна безпека

 • кризова ситуація

 • комерційна таємниця

 • недобросовісна конкуренція

 • захисна і наступальна тактика виходу з економічної кризи

 • екосесент

Серед різноманітних наукових напрямків існує наука про економічну безпеку підприємств - екосесент (economic security of enterprise).Екосесент-це наука про економічний стан підприємства, стійкий проти зовнішніх та внутрішніх змін фінансово-господарського середовища, не віднесених до форс-мажорних обставин.

При вивченні першого питання студентам слід дати характеристику зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці підприємств. До перших слід віднести діяльність зарубіжних фірм, спрямовану на просякнення в економіку держави організованих злочинних формувань та їх капіталу, введення інституту економічних санкцій проти окремої держави та інші.

Внутрішні загрози економічній безпеці суб’єктів господарювання складаються із:

- зростання економічної злочинності;

- поширення масштабів корупції в органах державної влади та їх прямого втручання у фінансово-господарську діяльність фірм;

- неудосконаленої системи захисту промислових секретів і наукових таємниць;

- розвитку негативних тенденцій у сфері приватизації;

- недобросовісної конкуренції.

Причиною краху фірм можуть бути помилки в оцінці валютних ризиків, кон’юнктурних прогнозів, а також неправомірні дії філій, які укладають угоди від імені фірми.

Криза неплатежів не тільки підриває економічну безпеку підприємств, але і зупиняє будь-яке виробництво.

При розгляді проблеми економічної безпеки студентам важливо знайти ті інструменти, які дозволять підприємству впевнено відчувати себе у ринковій стихії. До них відноситься робота за визначеними правилами та економічна грамотність менеджерів.

Економічна безпека підприємств залежить, насамперед, від його виробничого потенціалу. Важливе значення має також існуюча на підприємстві система управління.

З метою підвищення економічної безпеки вітчизняним суб’єктам господарювання було б корисно впровадити британський досвід регулярного інформування колективу працівників про основні показники діяльності за певний період. Така практика має позитивні результати, оскільки мова йде про добробут кожного.

Рушійною силою економічної безпеки є конкуренція. В умовах конкуренції підприємство корегує свою діяльність, беручи за зразок кращий вітчизняний та зарубіжний досвід. Але слід визначити, що це не відноситься до недобросовісної конкуренції у всіх її різноманітних формах.

Розглядаючи друге питання, студенти повинні засвоїти, що комерційна таємниця є засобом захисту від недобросовісної конкуренції і забезпечення економічної безпеки підприємства.

Слід визначити основні положення комерційної таємниці:

- це будь-яка ділова інформація, що має дійсну або потенційну цінність для підприємства з комерційних питань, витік якої може завдати шкоди підприємству;

- вона не є загальновідомою або загальнодоступною на законних підставах, тому фірмою здійснюються належні заходи для збереження її конфіденційності;

- ця інформація не є державним секретом (поняття державної таємниці визначено Законом України “Про державну таємницю” від 21.04.94 р.) і не захищається авторськими правами;

- ця інформація не стосується негативної діяльності підприємства, яка може завдати шкоди суспільству (наприклад, порушення законів, забруднення навколишнього середовища тощо).

Далі студенту слід звернути увагу на те, що отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця визначають шляхи недобросовісної конкуренції.

Заподіяна шкода може виявитись у таких формах:

 • розірвання ділових стосунків з партнерами;

 • зрив переговорів, втрата можливостей укладання угод;

 • невиконання договірних зобов’язань;

 • необхідність проведення додаткових ринкових досліджень та інших заходів, пов’язаних з додатковими фінансовими витратами;

 • втрата можливості патентування та продажу ліцензій;

 • зниження конкурентоспроможності продукції або обсягів її продажу;

 • втрата репутації (іміджу) фірми;

 • звільнення спеціалістів підприємства.

Наслідком такої шкоди є зниження рівня економічної безпеки підприємства. Тому, розглядаючи питання про відповідальність за порушення умов збереження комерційної таємниці, слід зазначити, що найчастіше, як міру покарання, призначають позбавлення волі або штраф, а також звільнення з роботи і зобов’язання відшкодувати збитки підприємству.

На завершення вивчання цього питання студентам слід звернути увагу на заходи щодо збереження комерційної таємниці.

При підготовці третього питання треба охарактеризувати реакцію керівництва фірми на економічну кризу, виділивши такі її фази, як шок, оборонний відступ, аналіз кризи, адаптація та зміна поведінки.

Слід зазначити, що кризову ситуацію слід розглядати те тільки як збіг несприятливих обставин, але і як загальну закономірність, властиву ринковій економіці.

Оздоровлення фінансового становища залежить від цільового вибору програми виходу з економічної кризи. Вона повинна містити найбільш ефективні заходи, необхідні конкретному підприємству для виходу з конкретної кризової ситуації.

Вивчання досвіду подолання кризових ситуацій дозволяє виділити дві основі тактики: захисну та наступальну.

Захисна тактика заснована на скороченні всіх витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом, утриманням основних фондів та персоналу, що призведе до скорочення виробництва у цілому. Вона обмежена, як правило, відповідними оперативними заходами: пошуком внутрішніх резервів, ліквідацією збитків, узгодженням справ з кредиторами (відстрочка боргів) та з постачальниками, кадровими змінами.

Студентам слід засвоїти, що більш ефективною є наступальна тактика, пов’язана з проведенням не стільки оперативних, скільки стратегічних заходів. У цьому випадку здійснюється програма завоювання нових ринків збуту, впровадження нових технологій, модернізації виробництва.

При необхідності коригуються основні принципи діяльності підприємства, у зв’язку з чим переглядається виробнича програма, оновлюється номенклатура продукції; використовуються й інші заходи, направлені на підвищення економічної безпеки підприємства.