Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Економіка підприємства Ден. 5 кр. УП, ФК, Облик і аудит 2012.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
3.53 Mб
Скачать

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Економіка підприємства

Змістовий модуль 1.Теоретично - нормативні основи економіки підприємств

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

Тема 4. Структура та управління підприємством

Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

Тема 5. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Тема 6 Капітал підприємства

Тема 7 Нематеріальні ресурси й активи

Тема 8. Інвестиційні ресурси

Тема 9. Інноваційна діяльність

Змістовий модуль 3. Планування та організація операційної діяльності

підприємства

Тема 10. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

Тема 11. Організація виробництва і забезпечення якості продукції

Тема 12. Планування діяльності підприємства

Змістовий модуль 4. Ефективність діяльності підприємства

Тема 13. Витрати на виробництво та реалізацію продукції

Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Тема 15. Економічна безпека та антикризова діяльність

Тема 16. Реструктуризація і санація підприємств

Тема 17. Банкрутство і ліквідація підприємств

МОДУЛЬ II. Індивідуальне завдання (курсова робота)

Підсумковий контроль: ПМК іспит

1.3. Зміст навчальної дисципліни модуль I. Економіка підприємства Змістовий модуль 1

Теоретично - нормативні основи економіки підприємств

Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва

Економічні системи (традиційні, командні, ринкові). Ринкова економіка та місце в ній підприємства. Підприємство як відкрита система.

Економічна модель підприємства. Концепції підприємства (неокласична, інституційна, еволюційна, підприємницька).

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. Франчайзинг як особлива форма організацій бізнесу. Виробнича та посередницька діяльність. Формування підприємницького середовища. Активізація підприємницької діяльності в Україні.

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий зміст, загальні й специфічні умови договору. Формулювання конкретних умов договору.-Підприємницькі дії щодо реалізації бізнес-проектів. Партнерські зв'язки та угоди (операції).

Основні напрямки співпраці партнерів. Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну й торгівлі, фінансових відносин. Факторинг. Франчайзинг, його види та практика застосування. Система франчайзингових відносин в Україні. Консультаційне підприємництво, необхідність застосування та економічний ефект.

Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи та види. Форми міжнародної підприємницької діяльності.